Részlet a Városi Könyvtár 1962-es Munkatervéből

„Legfontosabb feladatomnak a városi könyvtárhálózat végleges kiépítését tartom. Célunk a város ellátatlan foltjainak a megszüntetése...”


Beszélgetés 2010-ben dr. Sz. Szabó Lászlóval a Piac utca 68. szám alatt, az igazgatói irodában 

FOLYAMATOS JELEN

Dr. Sz. Szabó László
Egyetemi docens, az irodalomtudomány kandidátusa

 • 1934. január 25-én született.
  A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szerez. Könyvtári területen pályafutása a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban kezdődik, a Hálózati Csoport vezetője. 1959 és 1962 között az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsésztudományi karán könyvtáros diplomát szerez. Rendszeresen ír irodalom kritikát a Hajdú-bihari Naplóban és az Alföld folyóiratban.
 • 1961 és 1964 között a Városi Könyvtár első igazgatója. Vezetése alatt rakják le a hálózat alapjait, rendkívül sok küzdelem árán fiókkönyvtár nyílik a Hatvan utcán, a Nyíl utcán. Letéti könyvtárak kezdik el működésüket a Debrecen környéki tanyavilágban. A számszerűen növekvő hálózat életében a gondok ellenére az olvasók száma növekszik, a gyűjtemények gyarapodása, feldolgozása folyamatos, az intézmény bekapcsolódik Debrecen kulturális életének vérkeringésébe.
 • 1965. január elsejétől a város művészeti, kulturális életének megszervezésében vállal feladatot. Elvégzi az esztétika szakot, 1966-ban doktori disszertációját művelődéstörténetből és könyvtártörténetből írja.
 • 1969 és 1972 között Moszkvában a Gorkij Világirodalmi Intézet munkatársa.
 • A Kossuth Lajos Tudományegyetemen közel negyedszázadot tölt főhivatású oktatóként. Tanszéki csoportvezető, majd tanszékvezető-helyettes, intézményigazgató. Az Egyetem Közművelődési Bizottságának 10 évig elnöke. Az Acta Andragogiae et Culturae egyik szerkesztője. Közművelődési szakemberek több generációjának mintát ad a szakmai presztízsre, a szép szeretetére, a másság megbecsülésére, a toleráns segítő magatartásra. Művelődéstörténeti tanulmányokat, egyetemi jegyzetet ír.
 • 1980-ban akadémiai díjban részesül. Jelenleg Hajdúszováton és Budapesten él.

Cikkek, tanulmányok a Debreceni Városi Könyvtárról
 • Szabó László, Sz.: Adalékok a Hajdú-Bihar megyei olvasókörök 1900–1944 közötti történetéhez. Paraszt- olvasókörök Debrecenben. = Könyvtáros, 1979. 6. sz. 357–358. p.
 • Szabó László, Sz.: Adalékok a Hajdú-Bihar megyei olvasókörök 1900–1944 közötti történetéhez. Világi olvasókörök Debrecenben. = Könyvtáros, 1979. 2. sz. 108–110. p.
 • Szabó László, Sz.: A Debreceni „Közművelődési Könyvtár”története alakulástól a felszabadulásig (1917–1944). Budapest, 1963, Tankönyvkiadó.
 • Szabó László, Sz.: A hatvanéves Debreceni Városi Könyvtár első évtizedei. /1919–1944/. = Könyvtáros, 1979. 7. sz. 421–424. p.
 • Szabó László, Sz.: Munkásolvasók között. Olvasásigény, érdeklődési kör, irodalmi ízlés debreceni üzemekben és peremkerületekben. = Társadalom, világnézet, ízlés. Debreceni tapasztalatok, Debrecen, 1979. 153–172. p.
 • Szabó László, Sz.: Ötvenéves a debreceni városi könyvtár. = Alföld, 1967. 12. sz. 75–77. p.