Katalógusok

Betűrendes-, szak-, sorozati-, óriás-, folyóirat-, recenzió-, hanglemez- és diakatalógus.

Foglalkozások

3-10 éves korú gyerekek számára a legkülönfélébb foglalkozások vannak: mese és játék órák, filmvetítések, kézikönyvtári foglalkozások.
Klubok

Az ABC-klub keretében óvodások látogatnak rendszeresen a könyvtárba. A programok az iskolaérettség kialakítását szolgálják, változatos könyvtári eszközökkel.


Cimbora klub HármashegyenMár az első években egymást követik a nagyrendezvények, gyorsan nő a beiratkozott olvasók száma.


Kiállítások
A könyvtár 100 négyzetméteres kiállítóterében népművészek és alkotó pedagógusok munkáival találkoznak az olvasók. Az 1982-es év vendégei:
 • Bálint Ágnes
 • O. Szabó István
 • Kun János
 • Mocsár Gábor
 • Jókai Anna
Felhívás
Angol nyelvű társalgási kör indul az Újkerti Könyvtárban angol anyanyelvű tanár vezetésével.


Meghívó
1994. május 26-án 14 órától író-olvasó találkozó lesz dr. Csikai Erzsébet orvos-természetgyógyásszal „Talpra állított egészség” c. könyvéről.Szociális funkció
Egyre több problémás, hátrányos helyzetű (kulturálisan ingerszegény, tanulási problémákkal küzdő, magatartás-zavaros) gyerek keresi fel naponta a könyvtárat, próbára téve a könyvtárosok türelmét. Ők azonban kitartanak: egyéni foglalkozással, kiscsoportos beszélgetéssel, olvasáspedagógiai módszerekkel (felolvasás, közös olvasás) vetítéssel, zenehallgatással, manuális foglalkozással, rejtvényfejtéssel igyekeznek lekötni őket. (Részlet a könyvtár Munkatervéből)

Hadházy Csabáné 1980 és 2006 között vezeti a könyvtáratBibloterápia

„A biblioterápia nagy felelősség, de nagy lehetőség is a segíteni akaró könyvtárosok számára.” Hadházy Csabáné


Down kóros gyerekek


Heti egy alkalommal szerveznek számukra foglalkozásokat. Cél, hogy segítsék az egészségügyi hátrányok elviselését.


Nyugdíjas Olvasók Klubjának foglalkozásaIrodalom és varázslás - 24 órás romantikus, rendhagyó irodalomóra a könyvtárban
10 óra: vendégünk Békés Pál
14 óra: az Arcanum Adatbázis Kft. bemutatója
17 óra: Sulikomédia
23 óra: vendégünk Szoboszlai Endre csillagász
24 óra Éjféli varázslat Harry Potter segítségével
4 óra: Irodalmi barangolások az Interneten
7.30 óra Az iskolába érkezők zenés, jelmezes fogadása2006-tól Szilágyi Ildikó vezeti a könyvtárat


Esélyegyenlőségi hónap

„Az esélyegyenlőség heteinek, hónapjainak hozadéka, hogy egyre több gyerek jelentkezett játékos foglalkozásokra. Olyan légkört tudtunk teremteni, ahol a fogyatékkal élő gyerekek olvasóvá, könyvtárhasználóvá válnak. Szabadidejük hasznos eltöltésében is segítünk programjainkkal.”


Esélyegyenlőségi hónap rendezvényei
 

FOLYAMATOS JELEN

ÚJKERTI KÖNYVTÁR

Az első nyitvatartási nap: 1980. december 1.
A könyvtár címe: Jerikó utca 17–19.
Munkatársak: Hadházy Csabáné (1980–2006), Irmai Zsuzsa (1980-1981), Pukánszky Antalné Kovács Mária (1980-1996), Vinkler Istvánné, Kozák Imréné, Kricsfalussy Istvánné (1980–1991), Julow Judit (1980-1982), Kaszáné Kurucz Ildikó, dr. Ér Lajosné, Hideg Imréné, Freisinger Jenő, Bángyörgyi Károlyné, Tóthné Deme Klára (1981-1982), Kádár Sándorné (1981), Kabai Ilona (1982-1983), Tiszainé Egei Erika, Törő Andrásné, Bodóné Ungvári Éva, Tóth Emma, Sári Mihályné, Veresegyházyné Gombos Annamária (1982-1983), Dr. Gulyás Józsefné, Tóth Gyula, Lovászné Dankó Ivett, Posta Judit, Szabó Csilla, Deméné Veres Erika, Király Etelka (1988-1989), Somogyi Emőke, Szatmáry Judit, Papp Sándorné, Németi Katalin, Nagy Erzsébet, Kertész Tamásné, Porczióné Stébel Ildikó, Szabóné Csehely Edit (1990-1998), Jávorszky Ferenc, Szabó Vera, Tyuskainé Zelizi Anna (1991-), Rácz Anikó (1998-2007), Nagy Mariann, Rátonyi Zsolt, Lénárt Sándorné (2003-2004), Gombárné Szigeti Dalma, Horváthné Borbély Zita, Szilágyi Ildikó, Szilágyi Mariann, Zagyva József (2008-2009), Semjéni Rita (2010-)

Egy kis statisztika
Évek 1980 1981 1991 2001 2009
Állomány 12603 21378 37975 41846 38069
Hanglemez 145 929 2502 1012 1276
Videó 311 1370
Elektronikus
dokumentum
297 404
Diafilm 326 769 649
Beiratkozott olvasók 960 2660 3627 3540 2294
Forgalom/kötet 3211 87718 94649 136249 74067

ELŐZMÉNYEK

 • A Debreceni Városi Tanács 1980-ban kelt határozatával hozza létre az újkerti lakótelepen az ÁMK-t, azzal a céllal, hogy feladata legyen a vonzáskörzetében lakó gyermekek oktatása, nevelése, ill. a lakótelepen élő közel 30 000 gyermek és felnőtt művelődésének segítése.
 • 1975-ben készítik el az épület kivitelezési tervét, amelyben 32 tantermes iskola, 200 férőhelyes óvoda, 100 fős általános iskolai kollégium, úttörőház, sportcentrum és egy B típusú közművelődési könyvtár található.

A VÁROSI KÖNYVTÁR LEGNAGYOBB FIÓKKÖNYVTÁRA

 • A könyvtár 1980. december 1-jén nyit.
 • A nyitás előtt fél évvel Hadházy Csabáné megbízást kap a könyvtár vezetésére.
 • A 600 négyzetméteres könyvtár az ÁMK és a városi könyvtár közös fenntartásában kezdi meg működését, kettős funkciójú B típusú, közművelődési és iskolai könyvtárként.
 • Nyitáskor hat felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros dolgozik a könyvtárban, a kölcsönzési idő heti 41 óra.
 • Már induláskor a hálózat legjelentősebb gyűjteménye az Újkerti Könyvtáré. A második év végére majdnem megduplázódik az állomány, kiváló zenei (918 db lemez), diafilm- (478 db) és folyóirat- (100 féle) választékkal.
 • A zenei részleget 1981-ben alakítják ki, itt 7 csatornán lehet zenét hallgatni. A hangzó anyag állománybavétele, feldolgozása a központban történik. Pedagógusok számára ingyen biztosítják a dokumentumok másolását.
 • A könyvtár sajátos helyzetéből adódóan a kezdeti években a gyermekolvasók aránya magasabb a felnőttekénél. A gyűjtőkört a B típusú közművelődési könyvtárakra kialakított szabályoknak megfelelően alakítják, s figyelembe veszik az 1978-as új tanterv elvárásait is.

EGYÜTT AZ ISKOLÁVAL

 • Az ÁMK-ban a gyermeklétszám eléri az 1832 főt. A könyvtárban egymást követik a könyvtári órák, foglalkozások, vetélkedők.
 • Az 1978-as oktatási-nevelési terv előírja a könyvtári órák tartását. Minden szaktanteremben kisebb törzsállományt helyeznek el, többnyire a tananyag feldolgozását segítő kézikönyveket, összefoglalókat. Rendezvényekkel, kiadványokkal segítik az ÁMK-ban folyó oktató-nevelő munkát.
 • Számos új kezdeményezés születik ilyen például, a kihelyezett szülői értekezlet, a munkaközösségi értekezlet, az évfolyam-hét, az „Iskola, olvasás, könyvtár” sorozat, amely az irodalmi nevelés területén nyújt módszertani segítséget, a "Szakma, foglalkozás, hivatás" sorozat pedig a pályaválasztáshoz ad segítséget.

KÖNYVTÁR A LAKÓTELEPEN

Építészetileg nem a legszerencsésebb megoldás, hogy a könyvtár főbejáratát csak az intézményen keresztül lehet megközelíteni, sokan úgy vélik, hogy csak az ÁMK tanulói használhatják a könyvtárat. Ennek megcáfolására gyakran szerveznek családi programokat.
 • Hagyománya lesz a zenés könyvtári esteknek, a nagy írók, költők évfordulóira rendezett családi vetélkedőknek. Középiskolások számára „Műelemző délutánokat” indítanak. A Suli-rádióban komolyzenei vetélkedőt tartanak.
 • Hátrányos helyzetű gyerekek számára több alkalommal szerveződik bentlakásos tehetséggondozó tábor, ahol a művelődési szokások kialakítását szeretnék játékos formában segíteni. A tábor befejeztével nem szakad meg a kapcsolat, a Cimbora klubban havonta találkoznak a gyerekek.
 • Megkezdik az angol és német nyelvű állomány kialakítását kb. 100−150 db könyvvel. Sikeres kezdeményezés, hogy a városban tanuló külföldi egyetemisták angol és német társalgási kört vezetnek a könyvtárban.
 • A nyolcvanas évek végén a demográfiai hullám eléri a középiskolákat, az épületbe költözik a Jókai Gimnázium, ezért kiemelten szerzeményeznek a 14-18 éves korosztálynak.
 • A kilencvenes évektől csökken az iskola tanulóinak száma. Megkezdődik az Újkerti Nevelési és Oktatási Központ átszervezése.
 • 1997-ben a Közösségi Ház szervezetileg kiválik az ÚNOK-ból.
 • Az 1997/98-as tanévtől az önkormányzat új első osztályok indítását nem engedélyezi, a Speciális Szakiskola megszűnik, mindez kihat a könyvtári munkára is. Kisebb szerepe lesz a könyvtár működésében az iskolai könyvtári feladatkörnek.

KILENCVENES ÉVEK

A könyvtárvető, Hadházy Csabáné alkalmazza - a hálózatban elsőként - könyvtári foglalkozásain a drámapedagógia és a biblioterápia módszereit. Később nehezen nevelhető, majd sérült, Down-szindrómás gyerekeknél és a nyugdíjasok körében is sikeres lesz a biblioterápia. A Down-kóros gyerekek esetében az alapirodalom a mese. A foglalkozások egyénre szabottak, a módszerek között a lejátszást, az improvizálást is használják. A foglalkozások eredményeként a résztvevők egyre otthonosabban mozognak a könyvtárban, ügyesen kölcsönöznek, szívesen beszélgetnek.
 • 1993-ban a régi olvasókörök mintájára megszervezik a Nyugdíjas Olvasók Klubját. A találkozókon egy-egy mű közös megbeszélése, feldolgozása történik. Cél az is, hogy a klub tagjai baráti társaságra, értékes emberi közösségre találjanak a könyvtárban. A klub tagjainak egy része később részt vesz az „Életápolás” nevet viselő biblioterápiás programban.
 • 2000ben az egykori Nyugdíjas Olvasók Klubjának tagjaiból jön létre az Újkerti Könyvtár Önművelődési Olvasó Köre, .......

KÖNYVTÁR A HÁLÓBAN – HÁLÓ A KÖNYVTÁRBAN

 • 1998 áprilisában a Soros Alapítvány pályázatán a könyvtár 5 számítógépet nyer. Ősszel a gépek miatt átrendezik a könyvtárat. November 9-én ünnepélyes keretek között átadják az öt számítógépet, ingyenes internet-hozzáféréssel. Az új szolgáltatás sok új látogatót vonz a könyvtárba.
 • Már az első évben tanfolyamot szerveznek a hálózatban dolgozó kollégák számára. A szolgáltatáshoz kapcsolódva több rendezvényt is szerveznek.
 • 2002-ben minőségi előrelépést jelent a Széchenyi Terv keretében nyert támogatás. 10 db multimédiás számítógép, 1 db lézernyomtató kerül az intézménybe. Az internet-hozzáférés egy évig ingyenes. A pályázat keretében megkezdődik az első számítógép-használati tanfolyam, 20 órában 100 fő részére.
 • Még ebben az évben módosítják a könyvtár és az iskola együttműködési megállapodását, melyben az utóbbi 120 000 Ft folyóirat-beszerzési keretet biztosít a könyvtár számára.
 • A könyvtár csatlakozik az Internet Fiesta nemzetközi programhoz. Szakmai körökben is nagy érdeklődést vált ki a nonstop 24 órás rendezvény.
 • Az Újkerti Irodalmi Esték keretében új kezdeményezésként Nemzeti Kisebbségi Napok sorozat indul.
 • 2003-ban nagy sikere van az Örmény Napnak. A képzőművészeti kiállítással, néptáncbemutatóval induló napot irodalmi est zárja.
 • 2004-ben lengyel napot tartanak, Debrecen testvérvárosát, Lublint mutatják be videóvetítéssel egybekötött úti beszámoló keretében.
 • 2006-ban Hadházy Csabáné nyugdíjba megy, a könyvtár vezetését Szilágyi Ildikó veszi át.
 • 2007-ben a könyvtár az e-Magyarország Program 2.0 pályázatán támogatást nyer.
 • Ugyanebben az évben „Együtt kerek a világ” címmel elindul a könyvtár esélyegyenlőségi programja, melyen elsősorban az egészséges gyerekek figyelmét hívják fel fogyatékos társaik értékeire. A sokszínű programot nagy érdeklődés kíséri.
 • A látássérültek ingyen vehetik igénybe a könyvtár Jaws felolvasó programját, nyomtatott és elektronikus dokumentumok felolvasására.
 • 2007-től bekapcsolódnak a Libakerti Könyvtár Diákkonferencia programjába.
 • Az esélyegyenlőségi hónapot, a gyermeknapot, az adventet minden évben az egészségesek és a fogyatékkal élők számára is megszervezik.
 • 2008-ban megszüntetik az Újkerti Általános Iskolát, ezzel a könyvtár közös fenntartása véget ér, az iskolai könyvtári feladatkörből adódó feladatok csökkennek.
 • Hagyomány a könyvtár csökkentlátó emberek számára szervezett „Szavamat adom” rendezvénye is, ahol a város ismert személyiségei felolvassák, és ezzel ajándékként átnyújthatják kedvenc irodalmi alkotásukat.
 • 2010-ben a TIOP 1.2.3-08/1 és TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázat segítségével megújul a könyvtár számítógépparkja, új bútorokat vásárolnak.
 • A TÁMOP pályázat támogatásával felhasználóképző tanfolyamok indulnak.
 • 2010 szeptemberétől az iskola megüresedett épületébe kerül a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola. A középiskolás korúak számának növekedése a könyvtár közvetlen környezetében nagy valószínűséggel hatással lesz a könyvtárhasználók összetételére, s mint annyiszor, a könyvtár újból profilbővítés előtt áll, változások, új kihívások elé néz.
Irodalomjegyzék:
 • Bényei József: Újkerti Irodalmi esték. = HB Napló, 1996. 135. sz. jún. 11. 10. p.
 • Császi Erzsébet: Könyvtár az információrobbanás után : Indián-, Cimbora-táborokban nevelnek olvasóvá – kompjutrekkel – az Újkertben. = Hajdú-bihari Napló, 2000. 274. sz. nov. 23. 8. p.
 • Gombárné Szigeti Dalma: Internet Fiesta a Debreceni Városi Könyvtárban. = Könyvtári Levelező/lap, 2007. április http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/full0704/07-22.pdf
 • Hadházy Csabáné: A debreceni Általános Művelődési Központban működő könyvtár hat éve. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1987. 2. sz. 16–22. p.
 • Hadházy Csabáné: Egy könyvtárvezető szubjektív véleménye a „hálóról”. = Hajdú-Bihar Megyei Téka, 2000. 1. sz. 46–49. p.
 • Hadházy Csabáné: Egy pályázat története. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1997. 1. sz. 16–19. p.
 • Hadházy Csabáné: Életápolás könyvtári eszközökkel. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1994. 2. sz. 53–58. p.
 • Hadházy Csabáné: Kiállítások az Újkerti Könyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1989. 1. sz. 54–58. p.
 • Hadházy Csabáné: Olvasás évi programok az Újkerti Könyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2002. 1. sz. 54–58. p.
 • Hadházy Csabáné: A személyiségfejlesztés könyvtári módszerei.= Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 2. sz. 29–34. p.
 • Hadházy Csabáné: Tehetséggondozó táborok könyvtári szervezésben : Gondolatok az Újkerti ÁMK és a Debreceni Városi Könyvtár Cimbora táboráról. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1992. 2. sz. 17–21. p.
 • Hadházy Csabáné: Újkerti Önművelődő Felnőttek Olvasóköre. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2003. 1. sz. 42–44. p.
 • Jávorszky Ferenc: Könyvtár a hálóban – háló a könyvtárban, avagy internet az Újkerti Könyvtárban : Beszámoló a könyvtár-informatikus szemével. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 2. sz. 15–19. p.
 • Jávorszky Ferenc: Sziesztázó fiestázók, avagy 24 óra Internetezés az Újkerti Könyvtárban.= Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 59–61. p.
 • Málnásné Horváth Gyöngyi: Adatok az Újkerti Általános Művelődési Központ Könyvtárának történetéhez. = Hajdú-Bihar Megyei Téka, 1995. 1. sz. 8–18. p.
 • Németi Katalin: „Játszani annyi, mint feltalálni a boldogságot” / Cimbora Klub az Újkerti Könyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1994. 1. sz. 15–20. p.
 • Pukánszky Antalné: Zene és művelődés. Az Újkerti Könyvtár zenei részlegének munkája. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1989. 2. sz. 37–39. p.
 • Szabó Vera: Egy internet-hozzáféréssel rendelkező könyvtárban dolgozó könyvtáros tapasztalatai. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 23–31. p.
 • Tedeji László: Kínai est a debreceni Újkerti Könyvtárban. = Hajdú-bihari Nyugdíjas Híradó, 2001. 1–3. sz. január-március. 22. p.