Az Új Élet Parki Könyvtár vezetője„Az olvasókkal való foglalkozás, az iskoláskorúak olvasási szokásainak befolyásolása, az olvasóvá nevelés, az idősebb korosztály gondjainak meghallgatása, néhány jó szó mindig a könyvtárosi munka hálás területe volt és lesz. Nagyon élveztem szakmai munkám ezen időszakát.”Biciklis túravezetés a 2009-es Vándorgyűlés résztvevőinekKarácsonyi munkaértekezlet a Benedek Elek Könyvtárban 2009 

FOLYAMATOS JELEN

Farkasné Gellért Erzsébet

 • Diplomáját 1976-ban a Debreceni Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakán szerzi. Szakmai pályáját a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Debreceni Járási Hivatal Könyvtárában kezdi, könyvtáros szakalkalmazottként. Feladata a járás területén működő községi, nagyközségi és városi könyvtárak szakmai felügyelete, munkájuk segítése.
 • Művelődési előadó
  1978-tól a Hajdúsámsoni Művelődési Ház művelődési előadója. Ebben a munkakörben ismerkedik meg a népművelés, a művelődésszervezés mindennapi feladataival. Ifjúsági klubot vezet, ismeretterjesztő előadásokat tart, nagyrendezvényeket szervez.
 • A városi könyvtár munkatársa
  1985. augusztus 12-től a Debreceni Városi Könyvtár munkatársa. 1985-1986. között a Kulturális Információs Osztályon dolgozik. Feladata a telefonon történő tájékoztatás, információnyújtás, a havonta megjelenő városi információs füzet szerkesztése, hálózati rendezvények megszervezése.
 • Feldolgozó könyvtáros
  1986-1988. között feldolgozó könyvtáros. Ebben az időszakban ismeri meg alaposabban a Debreceni Városi Könyvtár hálózatrendszerét, a fiókkönyvtárakban folyó munkát. Jó kapcsolatot alakít ki a kollégákkal.
 • Új Élet Parki Könyvtár
  1988−1998. között a hálózat egyik (abban az időben) legforgalmasabb, kiemelkedő szakmai munkát végző családias hangulatú könyvtárának vezetője.
 • Igazgatóhelyettes
  1998-2006. között a Hálózati és Szervezési Osztály vezetője, igazgatóhelyettes. Teljes rálátást kap az intézmény működésére, a fiókkönyvtárakkal való szoros kapcsolat révén alapos helyismeretet szerez.
 • Szakszervezeti titkár
 • A Jövő Könyvtáráért Alapítvány alelnöke
  Alapító tagja a Jövő Könyvtáráért Alapítványnak, ahol alelnöki feladatot lát el. Lelkes szervezője munkahelyi közösségi programoknak, kirándulásoknak.
 • 2006-tól az intézmény igazgatója

Publikáció:

 • Mesék, versek a télről: ajánló bibliográfia gyermekműsorok összeállítóinak. Debrecen, 1988, Debreceni Városi Könyvtár.