KönyvtáravatóAz első olvasókKiss Lajosné könyvtáros


 

FOLYAMATOS JELEN

SZABADSÁGTELEPI KÖNYVTÁR

Alapítás éve: 1962
Cím: Bokányi Dezső u. 9. sz.
Könyvtárosok, munkatársak: Kiss Lajosné (1964–1969), Buzna Árpádné (1969–ig), Fonyó Istvánné (1969–1970), dr. Papp Imréné (1970–1972), Komáromi Józsefné (1972–), Pál Éva (1972), dr. Gábossy Dénesné (1973–1974), Hunyadi Sándorné (1974–1979), Nagy László Jánosné (1976–1977), Bégány Bálint (1980), dr. Unghváry Emilné (1980), Horváth László (1980–1983), Sólyom Lajosné (1983–1991), Tamás Zsolt (1994–1996)

Egy kis statisztika

Évek 1963 1971 1981
Állomány 2176 6043 8179
Beiratkozott olvasók 326 703 387
Forgalom/kötet 5725 23352 13609


TÖRTÉNET

  • A könyvtár 1963 augusztusában nyitott. Az indulást rendkívül szerencsétlen körülmények nehezítik. Először nincs villany, ezért az esti órákban zárva tart, majd a fűtés szünetel. A könyvtáros másfél hónapig fűtetlen helyiségben látja el az olvasókat. Már ekkor látszik, hogy a 20 négyzetméteres helység távlataiban nem elégíti ki az olvasók igényeit, mindössze 4000 kötet befogadására alkalmas. A könyvtárat Kiss Lajosné kezeli, 1964 januárjától napi 4 órában dolgozik. Induláskor az állomány 2100 kötet, a beiratkozott olvasók száma 326 fő. 14 éven aluli 141 fő, 14–18 év között 55 fő, 18 éven felüli 130 fő, a könyvforgalom 326 kötet. Már a kezdetekkor megfelelőek a tárgyi feltételek a Szabadságtelepen.
  • 1967. április 1-jével a felnőtt részleg különválik a gyermekrészlegtől. A gyermekrészleget a Bokányi Dezső u. 2. szám alá helyezik, a felnőtt részleg a Bokányi Dezső 9. szám alá kerül.
  • 1971-ben a legmagasabb az olvasói létszám, 703 beiratkozott olvasója van a könyvtárnak.
  • 1979-ben a könyvtárat felújítják. A felnőtt olvasók többsége fizikai dolgozó.
  • 1983-tól letéti könyvtár lesz, ebben a minőségében az utolsó egység a városi könyvtár hálózatában.
  • A gyűjteményt 12 éven keresztül Sólyom Lajosné Julika vezeti.
  • A könyvtár 1991-ben a méltatlan működési körülmények miatt megszűnik.
Irodalom:
Mitől más? A debreceni Szabadságtelepi Letéti Könyvtár. Riporter Kiss Istvánné.˙= Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1995. 2. sz. 29–36. p. (Beszélgetés Sólyom Lajosnéval).