FOLYAMATOS JELEN

Elek Sándorné

 • 1951-ben az egri Tanárképző Főiskola magyar - történelem - rajz szakán szerzett tanári oklevelet. Hajdúnánáson kezdi pályáját, az első években tanít, majd az akkor létesült könyvtár vezetésével bízzák meg.
 • A legjobb értelemben vett népművelői alkat. 10 évig dolgozik a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban könyvtárosként, majd igazgatóhelyettes-módszertani csoportvezető. Ez az időszak a megyei könyvtárak hőskora: szervezik a megyei könyvtárhálózatot, módszertani segítséget nyújtanak az akkor még szakképzetlen kollégáknak.
 • 1965-ben áthelyezik a Hajdú-Bihar Megyei Tanácshoz, könyvtárügyi előadónak. Az új helyen is szívügye a könyvtárak szolgálata. Több mint egy évtizedig csoportvezető, majd a művelődési osztály helyettes vezetőjévé nevezik ki.
 • 1978-ban veszi át az akkor már egy éve igazgató nélkül működő Debreceni Városi Könyvtárat. 1985-ig irányítja az intézmény munkáját. Gazdag közművelődési tapasztalatait, jó szervező, irányító- és kapcsolatteremtő készségét az intézmény javára tudja kamatoztatni. Jó kapcsolatot épít ki azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, akiktől a Városi Könyvtár munkája, megítélése, támogatása függ.
 • Vezetése alatt 5 új fiókkönyvtárat nyitnak a hálózatban: Újkerti Könyvtár, Kartács utcai Könyvtár, Nyugdíjasok Háza Könyvtára, Központi Olvasóterem, Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtár. Munkatársaival megszervezi a kulturális információs irodát. Beindítja a különféle ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódó kiadványsorozatok, műsorösszeállítások, bibliográfiák szerkesztését. Támogatja a nagyobb fiókkönyvtárakban a képdokumentum-tárak létrehozatalát. Szorgalmazza a munkatársak szakmai képzését, továbbképzését. Egy ideig tagja az Országos Könyvtárügyi Tanácsnak. Vezetése alatt különösen jó eredményeket ér el az intézmény az iskolákkal való együttműködések szorosabbá, rendszeresebbé tételében. 1982. augusztus 19-én szakmai munkáját Szabó Ervin-díjjal ismerik el. 1984-ben Debrecen város vezetése Csokonai–díjat adományoz számára.
 • 1985. január elsejével kéri nyugállományba helyezését. Részfoglalkozású könyvtárosként még öt évig dolgozik a Központi Olvasóteremben. Ebben az időszakban készíti el a „Debreceni Városi Könyvtár 25 éve” című tanulmányát.
 • 1997. június 4-én, 71. életévében elhunyt.

Publikációk:

 • Elek Sándorné: A Debreceni Városi Könyvtár 25 éve: 1961–1985. Kézirat, 1987.
 • Elek Sándorné: Klub és könyvtár a házban. = Könyvtáros, 32. évf., 2. sz. 82–84. p.
 • Elek Sándorné: Sztorik a hőskorból. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1991. 1. sz. 62–66. p.
 • Elek Sándorné: A Városi Könyvtár munkája a lakóterületeken. = Hajdú-Bihar Megyei Téka, 1979. 21–31. p.
 • Mesterházyné Baranyai Margit: In memoriam Elek Sándorné (1927–1997). = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1997. aug. 38–39. p.
 • Milyen legyen a művelődési otthon? = Népművelés. 32. évf. 1985. 11. sz. 8–13. p (Csonka Miklós, Varga László, Varga Gyula, Benkő Benedek, Elek Sándorné, Kovács Pál és Kruzslicz Pál hozzászólása a Népművelési Intézet vitaanyagához)
 • Taar Ferenc : Személyi bibliográfia. Összeáll. Elek Sándorné. Debrecen, Városi Könyvtár, 1990.