A "régi" Benedek Kossuth utca 51. sz.



2003-tól Piac utca 68.



A közművelődési könyvtárak harmadik ötéves tervének irányelvei 1966−1970
„A gyermekekkel kapcsolatos könyvtári munkának központi helyet kell kapnia a következő években. A gyermekekkel való foglalkozás módszereit az életkori sajátosságoknak megfelelően kell kialakítani”. „… minden 10 000 lakoson felüli helységnek legyen gyermekrészlege, nagyobb városokban minden 20 000 lakosú lakóterületre jusson gyermekkönyvtár.




Végh Csabáné, a Benedek Elek Gyermekkönyvtár első vezetője


A város első gyermekkönyvtára



1969-ben a Könyvtáros c. folyóirat 12. számában Dr. Sz. Szabó László a következőket írja a könyvtárról: ”…nemhiába fiatalok a munkatársak , tudnak gyermekfantáziával gondolkodni, gyermekszemmel frissen látni. A „beveszem-kiadom”mellett igyekeznek megtanítani a katalógus használatát, a kézikönyvtár forgatását, és sikerrel alakítanak ki klubéletet.”


Végh Csabáné beszámolója

„Jelenleg csak az állománygyarapítás okoz gondot. Olyan könyvek kerülnek sorozatosan újból kiadásra, amelyekre már nem lenne szükség, amit pedig szívesen megvennénk, ahhoz nem tudunk hozzájutni éppen kiadási problémák miatt. Például Gergely Márta könyveit 1963-ban adták ki utoljára, Verne Rejtelmes szigetét pedig 1965-ben, hogy névadónkról, Benedek Elekről ne is beszéljek.”

„Egy alkalommal a tizenéveseknek „Utazzunk!” jelszóval repülőgépnek rendezik be az olvasótermet. Egy hatalmas térképet egy-egy olvasmány nyomán a műben említett állatokkal, növényekkel népesítenek be.”




Dr. Nagy Zoltánné könyvtárvezető



Farsang a könyvtárban



Az új Benedek Elek Könyvtár ünnepélyes megnyitója
Kósa Lajos polgármester, Kiss Istvánné könytárigazgató



ÚJ HELYEN ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK Közhasznú információszolgáltatás
Környezetvédelmi báziskönyvtár
Kibővített Olvasóterem
Médiatár
Közösségi terek


Sass Bálintné könyvtárvezető és László Ákos festőművész



Felhasználó képzések



Taar Ferenc köszöntése

 

FOLYAMATOS JELEN

BENEDEK ELEK KÖNYVTÁR

Alapítás éve: 1967
Helyszín:1968-tól Batthyány u. 1. szám, Kossuth utca 51., 2003-tól Piac u. 68. szám
Munkatársak:Végh Csabáné (1966-1977), Mesterházy Károlyné (1972), dr. Killián Istvánné (1973), Nagy Mihályné (1973), Stiegelmayer Istvánné (1974), Kurucz Ildikó (1974), László Mária ( 1975-1976), Kádár Sándorné (1975-1976), Hadházy Csabáné (1976-1980), Dr. Nagy Zoltánné (1977-2003), Balázs Ilona (1977-1978), Koszorús Béláné (1979-1990), Mészáros Sándor (1983–1986), Preku Erzsébet (1983–1985), Oroszné Szabó Éva, Emődi Barnáné, Kovács Viktorné (1986-1988), Bécsiné Kléri Ágota (1986-2004), Pamukné Mandula Mónika (1993-1996), Aszalós Imréné, dr. Tóth Zoltánné, Kricsfalussy Istvánné (1996-2003), Deme Klára (1996- ), Madarasi Zoltánné (1993- ), Szabóné Székes Mariann (1987-2003), Erdei Sándorné (1993-1995), Sass Bálintné (2003- ), Pénzes Gyuláné (1997- ) Czeglédi Erika (2003-2000), Kántor Béla (2004- ), Vranyecz Tünde (2003-), Lénárt Sándorné (2006-2007), Tóth Erika (2006-2010), Lipcsei Ádám (2010-)

Egy kis statisztika

Évek 1966 1971 1981 1991 2001 2009
Állomány 2161 6761 13 644 17 966 25 900
Beiratkozott olvasók 311 1034 1100 1741 2400 2279
Forgalom/kötet 8232 26 326 33 300 52 883 80 066 128 265
Foglalkozások száma 54 189

AZ ELSŐ ÉVEK

 • A debreceni Városi Könyvtárban 1966-ig önálló gyermekkönyvtár, de még gyermekrészleg sem működik.
 • A mai Benedek Elek Könyvtár elődje, az első gyermekkönyvtár 1966 februárjában a Kossuth utca 51. szám alatt, az Ady Endre Művelődési Ház Ludas Matyi Bábszínházának nézőtéri részén kezdi meg működését. A nagytermet hetenként egy-két előadásra alakítják ki, a hét más napjain gyermekkönyvtár és gyermekklub működik benne. A gyermekkönyvtáros napi négy órában dolgozik. Már induláskor valamennyi gyermekújságot megrendelik, mivel a lehetőség adott a helyben olvasásra. A későbbiekben néhány társasjátékot is beszereznek, hogy színesítsék a klubfoglalkozásokat.
 • 1968-ban a gyermekkönyvtár új helyre kerül, a városi könyvtár két helyiséget kap a Batthyány utca 1. szám alatti épületben. A gyermekkönyvtár ekkor veszi fel a Benedek Elek nevet.

AZ ELSŐ GYERMEKKÖNYVTÁR

 • A gyermekkönyvtár a hálózat központjával költözik a Batthyány u. 1. szám alá. Egy épületbe kerül a könyvtár, a módszertani csoport, a feldolgozó csoport, a könyvkötészet és fotólaboratórium.
 • A könyvtár területe 96 négyzetméter, nyitvatartási ideje 44 óra, ebből 36 óra kölcsönzés.
 • Kertész Gyuláné igazgató 1968. október 14-én levélben kéri a fenntartót, hogy a Kossuth utca 51. szám alól új helyiségbe költöző gyermekkönyvtárat Benedek Elekről, a gyermekirodalom egyik megteremtőjéről nevezzék el. 1968. október 31-én Debrecen Mj. Városi Tanács VB. Művelődési Osztálya válaszlevelében engedélyezi Benedek Elek nevének felvételét. A fiókkönyvtár hivatalos neve 1968. november elsejétől Benedek Elek Gyermekkönyvtár.

A HATVANAS ÉVEK

 • 1968-tól két, 1970-től három függetlenített szakképzett munkatárs látja el a könyvtárosi munkát.
 • A kölcsönzőtérben helyezik el a 10 éven aluliak irodalmát, az olvasóterembe kerülnek el az ifjúsági, történelmi, életrajzi és kalandos könyvek, valamint a költemények és válogatva a gyermekirodalom.
 • 1966-tól 1970-ig nagy hangsúlyt fektetnek a belső munkákra. Kiépül a könyvtár katalógusrendszere (szerzői-, cím-, sorozati-, téma-, valamint külön a szép-, illetve szakirodalomból újdonságkatalógus). A legkisebbeknek elkészítik az „óriáskatalógust”.
 • 1969-től kezdenek kiscsoportos foglalkozásokat is tartani. Ebben az évben a könyvtárnak már 841 olvasója, napi hetven-nyolcvan látogatója, 4560 kötete van, 22-féle újságot járatnak. A bútorzat már ekkor a gyerekolvasókhoz méretezett. A könyvtár kezdetektől a tanítóképzős hallgatók gyakorlóhelye is.
 • Az indulás időszakában még sem módszertani kiadvány, sem tapasztalat nem segíti a gyermekkönyvtárosok munkáját. A foglalkozásokat a kezdeti időszakban a körzeti iskolák számára szervezik. Később tevékenységük kiterjed a távolabb lévő intézményekre is.
 • A 60-as évek végétől sikeresen működik az „Okos Bagoly” és a „Lexikon Klub”, nagy sikerrel zajlik a „Riporter kerestetik” szóbeli vetélkedő. A díjazottakat a könyvtár Egerbe, Álmosdra, Hajdúszoboszlóra viszi kirándulni.
 • A hetvenes években rendhagyó irodalomórákat, helyismereti vetélkedőket, gyermekrajz-pályázatokat hirdetnek. Nagy sikere van a verspályázatoknak, a beérkezett alkotásokat meghívott költők értékelik. Szünidőben vidám vetélkedőket, mesefoglalkozásokat hirdetnek.

A GYERMEKKÖNYVTÁRI MUNKA HÁLÓZATI KÖZPONTJA

 • A hálózat gyermekkönyvtári munkájának megszervezése és szakmai irányítása a könyvtár vezetőjének, Végh Csabánénak a feladata. Irányításával rendszeresen tartanak megbeszéléseket, egyeztetik a programokat. Minden évben elkészítik a gyermekkönyvtári munka közös munkatervét.
 • A hetvenes évektől a hálózat egyik legnépszerűbb és legszínvonalasabb rendezvénye a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárral közösen megrendezésre kerülő Gyermekkönyvnapok, amelynek eseményeit a könyvtárvezető koordinálja.
 • 1977–től Dr. Nagy Zoltánné veszi át a könyvtár vezetését. Szakmai irányításával folytatódnak a városi könyvtár tanyasi olvasótáborai.
 • Hagyománnyá válik a költészet napi szavalóverseny és a Kazinczy szépkiejtési verseny megtartása.
 • Tudatosan, egyre nagyobb gonddal gyarapítják a „Válogatás a felnőttek irodalmából” állományrészt, részben a gyerekek kiszolgálására, másrészt a növekvő felnőtt olvasótábor számára.
 • 1979. november 23-án a Magyar Rádió „Játék a könyvtárban” című, a nemzetközi gyermekév alkalmából tartott nyilvános adását a könyvtárból közvetítik.
 • 1980-ban felújítják a könyvtárat, korszerűsítik a világítást, kicserélik a bútorzatot. A hálózatban elsőként veszik figyelembe a gyermekkönyvtári foglalkozások összeállításakor a Nevelési és Oktatási Terv (1976) elvárásait könyv- és könyvtárhasználat témakörben.

NYOLCVANAS ÉVEK

 • A nyolcvanas évektől ajándékba kapott könyvekből megkezdődik az idegen nyelvű állomány kialakítása. A kezdő angol nyelvű gyűjtemény kb. 100-150 db könyvet tartalmaz.
 • Egyre több felnőtt iratkozik be a könyvtárba. 1992-ben kibővül, megújul, megszépül a könyvtár: alapterülete közel 100 négyzetméterrel bővül. Ezzel lehetővé válik az olvasótermi rész kialakítása, a gyermek- és ifjúsági könyv- és folyóirat állomány egy közös térbe kerülése, illetve az idegen nyelvű és a hangzó anyag megfelelő elhelyezése. A féléves zárva tartás után az olvasók örömmel veszik birtokukba a hálózat egyik legszebb könyvtárát.

KÖLTÖZÉS A PIAC UTCA 68. SZÁM ALÁ

 • 2003-ra a könyvtár kinövi a Batthyány utcai épületet. Új helyre, a Piac u 68. szám (Killer-ház) alá kerül, közlekedési szempontból jól megközelíthető helyre.
 • A könyvtár vezetésére Sass Bálintné kap megbízást.
 • A területnövekedés lehetővé teszi, az elhelyezkedés pedig igényli a könyvtár funkciójának bővítését is.
 • Új közhasznú információszolgáltatás épül ki. Ehhez az Olvasóteremből átkerül a kisvállalkozói gyűjtemény, az európai uniós gyűjtemény, egyes elektronikus adatbázisok, a környezetvédelmi báziskönyvtár.
 • Bővül az olvasótermi funkció a bekötött folyóiratok állományának ide helyezésével.
 • Új szolgáltatásként jelenik meg az internethasználat és az évek óta gyűjtött Médiatár kölcsönözhetővé tétele.
 • 2003-tól folyamatosan működik a Benedek Galéria, amely lehetőséget nyújt kortárs képzőművészek bemutatkozására.

NAPJAINK

 • 2006-tól a könyvtár eMagyarország Pont, rendszeressé válnak a felhasználóképző és számítógépes tanfolyamok.
 • Évről évre a könyvtárhasználók széles rétegeit megmozgató rendezvények zajlanak: Internet Fiesta, 24 órás költészet napi versfelolvasás, „Ösvény a könyvhöz, út az olvasóhoz” c. program, diákkonferencia, városi adventi ünnepség, gyermeknap.
 • 2009-ben versbarátkört és nyugdíjaskört szerveznek.
 • 2010-ben a TIOP 1.2.3-08/1 pályázatból felújítják a könyvtár számítógépparkját.
Irodalomjegyzék:
 • Kiss Istvánné: A Tulipános Ház új lakói: elköltözött a debreceni Benedek Elek Könyvtár. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2003. 2. sz. 18–23. p.
 • Nagy Zoltánné: „Mondatokat hagyni a lelkünkben” : A Benedek Elek Könyvtár olvasótáboráról. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1987. 2. sz. 3–10. p.
 • Sass Bálintné, Vranyecz Tünde: Egy könyvtár újjászületése. Új helyen a Debreceni Városi Könyvtár Benedek Elek fiókkönyvtára. = Könyvtári Levelező/lap, 2003. (15. évf.) 8. sz. 19. p.
 • Végh Csabáné: 10 éves a Benedek Elek Gyermekkönyvtár. = Hajdú-Bihar Megyei Téka, 1976. 1. sz. 16–21. p.