A nyitás napja1986-ban a Könyvhéten, Marék Veronika találkozik a gyerekekkel1994-ben a könyvtár megnyitásának tíz éves évfordulóján meghívják a törzs- és a 10 éves olvasókat.


1995
A Magyar Nyelv Hetén a könyvtár vendége Tuba Márta és Salga Attila


Tócóskerti mesék – mesegyűjtemény a gyerekek írásaiból


Pályázati siker

A Magyar Természetvédők Szövetsége által meghirdetett „Gyermekhangok a világról” című országos környezetvédelmi témájú irodalmi pályázaton ez egyik fődíjat Bökönyi Gabriella, a könyvtár ÖKO -klubjának pályázója nyeri.

Janikovszky Éva bejegyzése a Vendégkönyvbe


Könyvbeszerzési keret 1994-ben

Debreceni Városi Könyvtártól: 195 000 Ft
Kazinczy Ferenc Általános Iskolától: 20 000 Ft

Könyvtári órák

„A legfárasztóbb munka a NAT-os órák megtartása. Két évfolyamon 7-8. osztályban 4 könyv- és könyvtárhasználati órára kerül sor. A Kazinczy Iskolában ez 56 könyvtári órát jelent, mivel egy évfolyamon 7 párhuzamos osztály van”

A könyvtár munkatársai: Tamás Zsolt és Németi Henrietta


A 2000. év forgalmi adatai

Naponta 117 gyerek és 23 felnőtt fordul meg a könyvtárban, az internetet 25-30 gyerek használja.

Rajzpályázat

A Debreceni Kulturális Alap támogatásával megrendezett Debreceni képeslapok rajzpályázatra 60 pályamű érkezett.


Megújult könyvtár 2005


SzámítógépesítésKöltészet napi program


 

FOLYAMATOS JELEN

Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtár

Az első nyitvatartási nap: 1984. november 9.
A könyvtár címe: Margit tér 19.
Munkatársak: Kiss Anna (1984–1997), Szabóné Székes Mariann (1985–1988), Takács Istvánné (1985) Marinkás Irma (1985) , Mészáros Sándor, Marosi Györgyné (1985–1987), Szaniszlóné Tóth Csilla (1988–1989), Erdei Mária (1988–2000), Czeglédi Erika (1989–1993), Tamás Zsolt (1996–), Szilágyi Ildikó (1997–1998), Szabóné Csehely Edit (1998–2006), Pappné Zsupos Mária (2006–), Markovicsné Orosz Tóth Klára (2006–)

Egy kis statisztika

Évek 1984 1991 2001 2009
Állomány 8000 14017 12150 14511
Beiratkozott olvasók 562 1768 1788 1751
Forgalom/kötet 2822 34259 38544 37941

A kezdetek

A 70-es évek elején Debrecen nyugati szélén elkezdődik egy kiterjedt területű kertség felszámolása. A családi házak helyére új lakótelep épül.

 • A Margit tér 19. szám alatt 1982-ben elkészül az általános iskola épülete, amelyben két különálló igazgatású oktatási intézmény kap helyet. Az eredeti tervet, amely szerint az újkertihez hasonló, az egész lakótelepet ellátó könyvtárat építenek, már a tervezés időszakában pénzhiány miatt elvetik. A könyvtár az aulából üvegfallal leválasztott helységbe kerül.
 • 1984. szeptember 1-jétől lép érvénybe a Debreceni Városi Könyvtár és a Tócóskerti Általános Iskola együttműködési megállapodása, amelynek értelmében november 9-én megkezdi működését a közös fenntartású iskolai és gyermekkönyvtár.
 • A könyvtár vezetésére Kiss Anna kap megbízást. A könyvtár nyilvános, iskolai és „B” típusú közművelődési és ifjúsági könyvtár. Működtetője a városi könyvtár.
 • Induláskor 8000 kötet könyv van, ennek egy része korábbi iskolai könyvtárak állományából kerül át a Városi Könyvtár kezelésébe, a Feldolgozó Osztály már 1982-től gyűjti a kézikönyveket, klasszikus irodalmat, az ajánlott és kötelező irodalmat.
 • Minden olyan 18 éven aluli tanulót beírnak, aki a lakótelepen lakik, függetlenül attól, hogy az iskola tanulója-e. Már az első hónapban 531 fő iratkozik be a könyvtárba.
 • Az új lakótelepen a demográfiai hullám a 80-as évek végén tetőzik. A nyitás utáni években az olvasók száma megközelíti a 2000 főt.
 • 1994-ben az iskola kérésére csütörtökön is nyitva vannak, 13 órától 16 óráig.
 • 1994-ben új szolgáltatást vezetnek be, a fénymásolást, a könyvtár megkapja az Olvasóterem használt fénymásolóját.
 • Rendszeresek az óvodásoknak és az általános iskolásoknak tartott foglalkozások, a 3 könyvtáros nem győzi a munkát. A helyzetet 1988 novemberében az Együttműködési Megállapodás módosításával próbálják kezelni. Heti 20 órában az iskolák (Tócóskerti I. és II. ) egy év próbaidőre egy-egy fő könyvtáros létszámot biztosítanak.
 • Néhány év múlva megépül az Angyalföld Téri Általános Iskola, ezt követően a Medgyessy Ferenc Gimnázium, majd a Vörösmarty Mihály Általános Iskola (ahová átköltözik az egyik, eddig a Margit tér 19. sz. alatt működő iskola). A lakótelepen mintegy 4000 főre nő az általános iskolába járók száma. Az iskola felveszi Kazinczy Ferenc nevét. Megszüntetik az iskolai könyvtáros státuszt.

A 90-ES ÉVEK

 • 1992-ben a könyvtár a Karácsony Sándor szakalapítványtól 50 000 Ft könyvvásárlási támogatást kap. Különös színfoltja lesz a gyermekkönyvtári munkának a Czeglédi Erika könyvtáros vezetésével működő ÖKO-klub. A könyvtárosok és az iskola pedagógusaival nyáron ÖKO-tábort szerveznek a Hortobágyon.
 • Rendszeresen készülnek a legfrissebb pedagógiai szakirodalomról szóló ajánló bibliográfiák, valamint műsor-összeállítások évnyitóra, évzáróra, öregek napjára.
 • A könyvtár több éven keresztül meseíró pályázatokat hirdet. A legjobb meséket „Tócóskerti mesék” címmel, pályázati támogatásokból megjelentetik.
 • 1994-ben a könyvtárosok a lakótelepi gyerekek könyvtárhasználati szokásairól kérdőíves felmérést készítenek. A lehangoló eredmények tanulságait a napi munkában hasznosítják.

NAT és a GÉPESÍTÉS

 • 1998-tól a könyvtár vezetését Szabóné Csehely Edit veszi át. Munkába állása egybeesik a NAT bevezetésével.
 • A könyvtárosok felvállalják az iskola pedagógiai programjába beépített könyv-, könyvtárhasználati, könyvtár-informatikai órák megtartását.
 • 1998-ban a Soros Alapítvány támogatásával a könyvtár megkapja az első számítógépét, 1999-ben a helyi Közoktatási Alap támogatásával újabb 3 gép, majd ezt követően az iskola felajánlásával még 1 gép kerül a könyvtárba.
 • 1999-től az iskola a SULINET vonalon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára az ingyenes internet-használatot.
 • 2000-ben újabb felmérés készül a könyvtárat használó gyerekek olvasási szokásairól. Az ezredfordulón a tócóskerti gyerekek kedvelt szabadidős tevékenységének listáján a szépirodalmi művek olvasása a 11. helyre (országos adat: 10 hely), az újságolvasás a 6-7. helyre kerül (országos adat: 17. hely).
 • Az iskola az előző évekhez képest nagyobb szerepet vállal az állományfejlesztésben.
 • 2001-ben elkészül a könyvtár első önálló honlapja. A gyerekek kívánságára heti egy alkalommal megkezdi működését az Ügyes Kezek klubja.
 • 2003-ban pályázati támogatásból, az iskolával közösen az Európai Unió tagállamait bemutató projekt kerül megvalósításra.
 • Hagyománnyá válik az iskola névadójához kapcsolódó Kazinczy- napok, Kincskereső játék megtartása.
 • 2004-ben a könyvtár 20. születésnapján kihelyezett „ünnepi” munkaértekezletet tartanak.
 • 2005-ben felújítják a könyvtárat, a padlószőnyeg helyére pályázati támogatásból laminált padló kerül.
 • 2006-ban a könyvtár első alkalommal vesz részt az Internet Fiestán, nagy esemény a webkonferencia, amely során négy könyvtár (Benedek, Petőfi, Újkerti és a Tócóskerti) kapcsolódik össze az Internet (Skype) segítségével.

NAPJAINK

 • 2006-ban a könyvtár vezetését Tamás Zsolt veszi át.
 • 2007-ben az iskola részéről egy új munkatárs érkezik, s így 4 könyvtáros dolgozik a könyvtárban.
 • A 2007-es webkonferencia vendége a Tankcsapda frontembere, Lukács László.
 • Hagyománnyá válik a népmese napja, adventi, gyermeknapi programok megtartása. Népszerű, új vetélkedő lesz a „Híres-neves játék”, heti rendszerességgel tartja összejöveteleit a Könyvtáros Klub.
 • A könyvtár meghívására a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum két nagyszerű kiállítását (Nyugat, Nyelvet öltünk) hozza el.
 • A könyvtárat és az iskola pedagógusait egyaránt megmozgató, minden évben megtartott rendezvény lesz a költészet napja alkalmából szervezett versmondó nap.
 • 2009-ben a könyvtár 25. születésnapján, az intézmény történetét bemutató fotókiállítás nyílik.
 • 2010-ben a TIOP 1.2.3-08/1 pályázat segítségével új számítógépek kerülnek a könyvtárba. Jelenleg 4 olvasói és 2 könyvtárosok által használt gép működik a könyvtárban.
Irodalomjegyzék:
 • Csehely Edit: A 12–14 éves gyerekek olvasási szokásainak felmérése a Tócóskerti Gyermek- és Iskolai Könyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 29–36. p.
 • Kiss Anna: Egy közös fenntartású könyvtár négy éve : Egy könyvtárvezető füstölgései. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1989. 1. sz. 22–28. p.
 • Kiss Anna: Lakótelepi gyerekek – gyermekkönyvtáros szemmel : tízéves a debreceni Tócóskerti iskolai és gyermekkönyvtár. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1995. 1. sz. 18–24. p.
 • Kiss Anna: Meseíró gyerekek egy lakótelepi iskolai és gyermekkönyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Téka, 1997. 2. sz. 20–23. p.
 • Kiss Anna: Tízéves a Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtár. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1994. 2. sz. 59–60. p.
 • Kiss Anna: A tócóskerti könyvtár. = Köznevelés, 1995. febr. 10. 17. p.
 • Szabóné Csehely Edit: Nemzeti Alaptanterv és közművelődési könyvtár. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1998. 2. sz. 17–21. p.
 • „Szennyes az Óperencia : környezetvédelem – gyermekszemmel : a Tócósketi Iskolai és Gyermekkönyvtár pályázatára beküldött munkákból. Debrecen, 1992, Debreceni Vár. Kvt., Margit Téri Ált. Isk.
 • Tócóskerti mesék. Debrecen, 1991–1997, Városi Kvt.