Az 1986. év vendégei:
Pálfy József, Kondor Katalin

Az 1987. év vendégei
Sándor István, Fekete Gyula, Bakó Ágnes

Az 1988. év vendégei
Kun János, Nagy Valéria, Vizi György

A könyvtárat 1982-től 2005-ig Mogyoróssy Jánosné vezetiKézműves foglalkozásVendéglista


1989
Bálint Ágnes
1990
Schmidt Egon


1991
Horgas Béla, Fábián Éva

1992
Dr. Vajda Mária


2006-ban író−olvasó találkozó Nógrádi GáborralÍró−olvasó találkozó Sohonyai Edittel2009-ben a könyvtár vendégei:
Dr. Aradi Csaba, Dr. Somorjai László

Beszélgetés Aradi CsabávalJózsai óvodások 

FOLYAMATOS JELEN

JÓZSAI KÖNYVTÁR

Alapítás éve:1959
A Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtára:1982-től
Cím: Szentgyörgyfalvi út 7., 2007-től Szentgyörgyfalvi út 9.
Könyvtárosok, munkatársak: Tóth Zoltánné Seres Ilona (1949–1988), Mogyoróssy Jánosné (1982–2005), Kovács Ferencné, Pálfiné Papp Judit (1988– ?), Lokodi László, Galambos Zsuzsa (1991), Farkasné Tóth Ilona (1992–1995), Peténé Masits Mária, Orosz Enikő, Váradi Tamás, Göncziné Jeczkó Tünde, Aszalós Imréné (2005–2007), Némethné Varsányi Mónika (2007–), Varga Adrienn (2007–), Lénárt Sándorné (2007–)

Egy kis statisztika

Évek 1983 1991 2001 2009
Állomány Józsa 22 511 22 235 20 927 19 014
Beiratkozott olvasók Józsa 257 744 881 1320
Alsó-Józsa 74
Felső–Józsa 186
Forgalom/kötet Józsa 18 121 24 068 26 038 33 269
Alsó-Józsa 5434
Felső-Józsa 14776

KEZDETEK

1982-ben Józsát közigazgatásilag is Debrecenhez csatolják, s az addig a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár szakmai felügyelete alatt álló könyvtár a városi könyvtár hálózatának egyik fiókkönyvtára lesz.
 • A Józsai Könyvtár története 1949-ben kezdődik, amikor a helyi tanító felesége Tóth Zoltánné Seres Ilona egy vándorládában a megyei könyvtártól 50 könyvet kap. Elek utcai lakásukban kezdi meg a kölcsönzést olyan sikerrel, hogy még abban az évben megkéri a megyei könyvtár igazgatóját, hogy a letétek számát emeljék 100 kötetre.
 • A megyei könyvtárban dolgozó Elek Sándorné segítségével megkezdi működését a megyei könyvtár 9. sz. fiókkönyvtára. 1959-ben a kötetek számát 1053 darabra emelik, s a Józsai Tanács kezelésébe adják.
 • 1959-től minden évben meghatározott beszerzési keret áll rendelkezésre.
 • 1965-ben Józsán egy központi könyvtár és két kölcsönzőhely működik.
 • 1975-ben a központi könyvtár egy üresen álló malomépületbe költözik. Mint régi épületeknél szokás, itt is jelentkeznek a problémák, de ezek kezelése csak a városi könyvtárhoz csatolás után kezdődik el.

A VÁROSI KÖNYVTÁR FIÓKKÖNYVTÁRA

A könyvtár 1982. január 1-jétől tartozik a városi könyvtárhoz. A fiókkönyvtárat továbbra is Mogyoróssy Jánosné vezeti, az állományt önállóan gyarapítja és dolgozza fel.
 • 1983-ban kicserélik a födémszerkezetet, korszerűsítik a villamos hálózatot.
 • Az alsó- és felső-józsai fiókkönyvtárban egy-egy részfoglalkozású könyvtáros dolgozik. A felső-józsai fiókkönyvtáros heti 12 órában a központi könyvtárban is foglalkoztatják – minden második szombaton ő végzi a kölcsönzést, és a helyettesítést is ő látja el.
 • A 1986. január 1-jétől megszűnik az alsójózsai letét. Az állomány használható része a józsai központi könyvtárba kerül, s az addig ott 4 órás munkatárssal két főre emelkedik a dolgozók létszáma.
 • 1986 júliustól bezárják a Józsai Könyvtár Felsőjózsai letéti könyvtárát, amely elsősorban a közeli iskola tanulóit látta el. Az állomány használható része visszakerül az anyakönyvtárba.
 • 2000-ben a fiókkönyvtár megkapja első számítógépét.
 • A könyvtár jó kapcsolatot tart fenn a Lorántffy- és Gönczy Pál Általános Iskolákkal, a Művelődési Házzal, Nyugdíjas Klubbal, rendszeresen fogad óvodás csoportokat. A könyvtár mindig nagy hangsúlyt fektet az olvasók igényeinek kielégítésére, számos esetben könyvtárközi kölcsönzéssel szerzik be a keresett műveket.
 • 2005. december 31-ig a könyvtár külön címleltárkönyvet vezet, amelyet akkor lezárnak; az azóta beszerzett könyvek a központi nyilvántartásba kerülnek.

KÖNYVTÁR A BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTBAN

A legjelentősebb változás a Józsai fiókkönyvtár életében 2007-ben történik. Ez év első felében átadják a Józsai Bevásárló- és Szolgáltató Központot, amely a település lakói számára kulturális-, sportolási-, egészségügyi-, szórakozási lehetőséget is biztosít. A közel 10 ezer négyzetméteres épületkomplexumban helyet kap a 240 m2 alapterületű közművelődési könyvtár is. Az új könyvtár kiváló tárgyi feltételeivel, új szolgáltatásaival beváltja a hozzáfűzött reményeket, minden statisztikai mutatója emelkedik.
 • Az általános iskolák és óvodák mellett, a könyvtár jó kapcsolatot tart fenn az Alsó- és Felsőjózsai Nyugdíjas Klubbal, a Családsegítő Szolgálattal, a Fény Felé Alapítvánnyal, a Csodakutya Alapítvánnyal, a Gyermekjóléti Egyesülettel.
 • A Józsai Művelődési Házzal közösen szervezik a gyermeknapot, szüreti napot, adventváró családi rendezvényeket.
 • A könyvtár minden évben szervez Internet Fiestát, számítógép felhasználói tanfolyamokat, helyet ad a józsai sakk-körnek.
 • A gyerekek számára nyaranta Geronimo Stilton Klubot szerveznek.
Irodalom:
 • Gondolatok a könyvtárban. = Józsai Hírmondó, 1994. 2. sz. május 6. p.
 • Mogyoróssy Jánosné: Egyidősek vagyunk a népkönyvtári mozgalommal. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 1. sz. 31–37. p.