Kertész Gyuláné visszaemlékezése
„Minden próbálkozás, érv, ötlet, kudarcot vallott, hogy a még épülő lakótelepen szorítsunk helyet egy fiókkönyvtárnak is. És akkor Tikász Elek a Terv, - Tardi Tibor a Pénzügyi Osztály vezetője - részben belátva a gondot, részben beleunva a zaklatásainkba - beleegyezett, hogy rövid, átmeneti időre megkapjuk ezt a lebontásra ítélt családi házat, a könyvtár céljára. Elnyertük közben Tar Károly Művelődési Osztályvezető támogatását is. Segített bennünket az akkor még meglévő II. Kerületi Tanács is.”

Érdekesség 1969-ből
Az egyik gyermekfoglalkozáson a könyvtárosok hajóvá, Verne Nautilusává „alakítják” át az olvasóteret, bekalandozzák az író világát, s mindig mindent összemérnek a mával. S hogy ez szakszerű legyen, fizikatanár vezeti a „nagy utazás”-t: van morzézás, szereznek „fegyverek”-et, látcsövet, még egy „igazi” cápa is megjelenik.
Statisztika 1984-ből

A 20 ezer kötetes könyvtárnak 1550 beiratkozott olvasója van, s ebből közel 50% a 14 éven aluli. Az érdeklődőket 55 féle belföldi és külföldi folyóirat és napilap várja.

Könyvtári foglalkozás


Részlet Kertész Gyuláné könyvtárigazgató a 30. születésnap alkalmából írt leveléből
„Nagy hőstett volt a létesítése, fenntartása ennek a kis könyvtárnak, de még nagyobb hőstett az, hogy ennyi olvasót tudtak közmegelégedéssel ellátni az ott dolgozott és dolgozó könyvtárosok. Köszönetet - remélem - kaptak érte régebben is, most pedig biztos vagyok benne, hogy még többet, ki-ki érdeme szerint. Kívánok valamennyiőtöknek további jó munkát, sikert. Legközelebb, ha hazamegyek, szeretnélek meglátogatni Benneteket is az Új Élet Parki Könyvtárban.”

A 40. születésnap
Rávai Gabriella, Czegédi Erika, Veresegyházyné Gombos Annamária


Diákkonferencia

Gyermeknap


 

FOLYAMATOS JELEN

LIBAKERTI KÖNYVTÁR Korábban Új Élet Parki Könyvtár

Alapítás éve: 1968
Cím: Viola u. 23/a.
Könyvtárosok, munkatársak: Fehér Anatlné (1968–1970), Dr. Nagy Zoltánné (1969–1976), Wagner Valéria (1970–1975), Papp Imréné (1972–1973), Laboncz Anna (1974–1975), Csige Erzsébet (1975–1976), Várterész Cecilia (1976–1987), Enyedi Magda, Gulyás Józsefné (1976–1985), Albert Adorjánné (1977–1984), Varanyi Edit (1984–1992), Farkasné Gellért Erzsébet (1987–1996), Deme Klára ( 1986–1996), Bécsiné Kléri Ágota (1993–1995), Horváthné Tassy Anikó (1986–1988), Kiss Anna (1998–2004), Veresegyházyné Gombos Annamária (1998–), Czeglédi Erika (2005–)

Egy kis statisztika

Évek 1968 1971 1981 1991 2001 2009
Állomány 3245 7832 18 749 18 753 15 636 15 724
Beiratkozott olvasók 112 715 1204 1415 1227 1010
Forgalom/kötet 380 25 104 20 803 41 190 36 249 38 259

AZ ELSŐ LAKÓTELEPI KÖNYVTÁR

 • 1968. június 7-én a Viola u. 23/a. alatt kezdi meg működését a Városi Könyvtár új fiókkönyvtára. A korabeli híradások szerint a fenntartók az Új Élet Parki Könyvtár elhelyezését átmeneti, szükségmegoldásnak tekintik.
 • A könyvtár az új városrész első kulturális létesítménye, s már az indulása évében a legszélesebb olvasói igények kiszolgálására törekszik.
 • Az eligazodást jól kiépített katalógusrendszer segíti: betűrendes szerzői és cím-, valamint szakkatalógust építenek.
 • „Már az első években rengeteg gyerek, fiatal és felnőtt iratkozik be. Elsőként itt kezdtük érzékelni és értékelni, hogy milyen szellemi többletet jelent a tanulók, továbbtanulók, értelmiségiek könyvkereséseinek, referenszkérdéseinek megválaszolása, kisebb irodalomkutatásokhoz jegyzékek összeállítása.” - Kertész Gyuláné igazgató beszámolója a könyvtárról.
 • 1969-től a fiókkönyvtárat Dr. Nagy Zoltánné vezeti.
 • Egy egész éven át tartó foglalkozássorozatot indul „A líra éve” címmel.

A HETVENES ÉVEK

 • A könyvtár négy általános iskolával (Új Élet Parki Iskola, Vénkerti, Dózsa György úti, Rudas László Általános Iskola) épít ki rendszeres kapcsolatot. Kiváló az együttműködés az óvodákkal is (Ősz utcai, Vénkerti óvoda, Új Élet parki óvoda).
 • 1976 és 1987 között Várterész Cecília vezeti a könyvtárat.
 • A gyerekek számára nyújtott programok között könyvtárbemutatások, önálló könyvtári foglalkozások, rendhagyó órák, meghívott előadóval tartott rendezvények szerepelnek. Az óvodások számára szervezett könyvtárbemutatók különlegessége, hogy mindig kiegészítő program (pl. mesefilm-vetítés, meselemezek, dalok hallgatása) követi.
 • 1977-ben a gyermekkönyvtáros az Új Élet Parki Óvoda óvónőjével közösen bemutató foglalkozást tart.
 • A hetvenes évektől kedvelt rejtvényfejtő sorozat a „Csilicsali Csalavári Csalavér” és a „Nyomkereső játék”. A vetélkedők célja: a gyerekek könyvek segítségével találják meg a feladatok megoldását.
 • A legmagasabb olvasói létszámot a könyvtár 1979-ben éri el. A beiratkozottak száma 1766 fő.
 • A vetélkedősorozatok játékos formában szoktatják rendszeres kutatómunkára és könyvtárhasználatra a gyerekeket. Gyakoriak a meseposztós foglalkozások, rendhagyó órák, rajzversenyek, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó foglalkozások. Az első könyvtári élmények nyomán készített óvodás rajzokból évente kiállítást szerveznek.
 • A nyári szünidő idején változatos szabadidős programokat kínálnak a vakációzóknak, olvasmányaik kiválasztását ajánló jegyzékekkel, könyvismertetésekkel segítik.
 • Elkészül az irodalmi analitikus katalógus, amellyel jelentős segítséget nyújtanak a középiskolai és felsőoktatási intézményekben tanulóknak.

NYOLCVANAS ÉVEK

 • A könyvtár vezetését 1988-ban Farkasné Gellért Erzsébet veszi át.
 • Kötelező olvasmányokhoz kapcsolódóan nagy sikere van a „Könyvről, könyvért” vetélkedősorozatnak. Rendszeresek a szavalóversenyek, a könyvtárosok autóbuszos kirándulást szerveznek az álmosdi Kölcsey-házba; múzeumlátogatásokat, helytörténeti vetélkedőket, pályaválasztást segítő előadásokat tartanak.
 • 1998-tól 2004-ig a könyvtárat Kiss Anna irányítja. Csökken a beiratkozott olvasók száma, 2 könyvtáros dolgozik könyvtárban.

A CSALÁD KÖNYVTÁRA

 • 2005-től Czeglédi Erika kap könyvtárvezetői megbízást. A könyvtár működése és rendezvényeinek döntő többsége igyekszik megfelelni annak az elvárásnak, amelyet a tényleges és potenciális olvasók támasztanak iránta. A könyvtár emberléptékű, személyes kapcsolatokon alapuló, megbízható, barátságos légkört biztosít látogatóinak.
 • 2005-ben könyvtárba nem járó, de a különféle sportok iránt érdeklődő gyerekeknek szól az AGY/TORNA vetélkedő. A sikeres játék a média figyelmét is felkelti és új olvasókat is behoz a könyvtárba.
 • 2008-ban a könyvtár felveszi a Libakerti Könyvtár nevet. Ebben az évben 40 éves a könyvtár. 40 év – 40 könyv könyvkereső játékra hívják az olvasókat. 1968-tól kezdődően minden év könyvterméséből kiválasztanak egyet, amelynek szerzőjét és címét kell megfejteni a megadott információk alapján. Az összeállítás a Libakerti Könyvtár állományából készül.
 • Rendezvényeik közül kiemelkedő a Diákkonferencia, Irodalmi Kávéház, rendszeresen szerveznek a költészet napja alkalmából szavalóversenyeket. Családi rendezvények a gyermeknap (amely Libakerti kópéságok néven ismert) és a népmese napja, amely tábortűzzel, szalonnasütéssel zárul. A rendezvényeket a könyvtár kertjében tartják, így az utcáról nézelődők is kedvet kaphatnak, hogy bejöjjenek a könyvtárba.
 • 2010-től a könyvtár internet-hozzáférést, a TIOP 1.2.3-08/1 pályázat támogatásával 2 számítógépet kap.

Irodalomjegyzék

 • Czeglédi Erika: Debreceni Városi Könyvtár diákkonferenciája. = Fordulópont, 2008. 10. évf. 4. 42. sz. 77–87. p.
 • Nagy Zoltánné: Az Új Élet Parki Könyvtár Könyvtáros szemmel.= Hajdú Bihar Megyei Téka, 1976. 1. sz. 22–31. p.
 • Szűcs József, T.: Az olvasók nem pártoltak el : Több, mint húsz éve kínálnak könyveket a Viola utcán. = Hajdú-Bihari Napló, 1991. 87. sz. ápr. 15. 1. p.
 • Várterész Cecília: „Kell-e a krimi a könyvtárban?” : A tömegkultúra mérése a Debreceni Városi Könyvtár 14. sz. fiókkönyvtárában 1987/88-ban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1989. 2. sz. 3–15. p.