„Gyermekkori mi leszek, ha… elképzeléseimben fel sem merült a könyvtárosság, annak ellenére, hogy talán semmit sem szerettem jobban, mint fél napokra bevetni magam a berettyóújfalui járási könyvtárba...”
Pályakezdő könyvtáros„Minél többet nyújtani a város lakosságának, hogy a könyvtár valóban a városé legyen!”A Benedek Elek Könyvtár megnyitásaAz a könyvtáros szakember, aki valóban komolyan magáénak érzi a felhasználóközpontú könyvtár eszméjét, szimpatikusnak találhatja a vezetéstudományban "bonzai-modellnek" nevezett szimbolikus szervezeti modellt A „Bonzai-modell” a japán törpefáról kapta a nevét, amelynek kicsi, vastag törzse felett terebélyes lombkorona található. E szerint a vezetési felfogás szerint a „vállalat” törzse az alul elhelyezkedő vezetés és az erre épülő „lombkorona” azaz az alkalmazottak. A legfelső szintet (a „levélzetet”) azok alkotják, akik közvetlenül érintkeznek az ügyfelekkel, a piaccal, ami a modell szerint „a kék ég, a levegő, azaz a fácska éltetője”. A könyvár minden további nélkül tekinthető olyan szolgáltató szervezetnek, ahol az ügyfelekkel - az olvasókkal - foglalkozó munkatársak helyezendők a szervezeti rajz tetejére, s a többi szervezeti egység kiszolgáló, tehát alárendelt szerepet játszik.” (Kiss Istvánné)

Könyvbemutató a Petőfi Emlékkönyvtárban 

FOLYAMATOS JELEN

Kiss Istvánné

 • Diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, magyar-orosz szakon szerzi 1972-ben, majd 1976/77-ben elvégzi az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke által szervezett felsőfokú dokumentációs szaktanfolyamot (posztgraduális képzés). Pályáját 1972-ben kezdi tanárként, a Hajdúbagosi Általános Iskolában. 1973-ban áthelyezéssel kerül a Debreceni Városi Könyvtárba.
 • 1973-1975: a Nyíl utcai könyvtárban olvasószolgálati könyvtáros. Ér Lajosné irányítása alatt sajátítja el a könyvtári munka alapjait; kezdve a kölcsönzési adminisztrációtól a könyvtári tájékoztatásig. Munkájában igyekszik kamatoztatni magyar szakos tanári végzettségét, rendszeresen tart gyermekfoglalkozásokat.
 • 1978-1981: módszertani előadó A városi könyvtár hálózati központjában a módszertani csoport tagjaként részt vesz a fiókkönyvtárak és a letéti könyvtárak szakmai gondozásában, az éves statisztikák, jelentések, beszámolók összeállításában, hálózati szintű rendezvények szervezésében, könyvtári kiadványok szerkesztésében. Ebben a munkakörben áttekintést szerez az egész fiókhálózat működéséről.
 • 1984-1985: a Központi Olvasóterem vezetője Az akkor nyíló szolgálatató hely működésének beindítása lesz a feladata (a könyvtárhelyiség berendezése, az állomány elhelyezése, a gyűjtemény profiljának kialakítása, katalógusok építésének elkezdése, szolgáltatások megszervezése). 1984-ben osztályvezetői megbízást kap. 1986. február 1-jétől visszakerül a hálózati központban, közben igazgatóváltás van, s változások történnek a központi osztályok felépítésében.
 • 1986-1998: a módszertani és információs osztály (később Hálózati és Szervezési Osztály) vezetője, 1987-től megbízott, 1993-tól kinevezett igazgatóhelyettes. Ebben a munkakörben teljes rálátást kap az intézmény működésére, a fiókkönyvtárakkal szoros munkakapcsolatot alakít ki. Az intézményben töltött évek alatt gyakorlatilag minden munkafolyamatot volt alkalma megismerni, megtanulni.
 • 1998-2006: a könyvtár igazgatója Ez idő alatt a városi könyvtárhoz kerül a Tourinform Iroda gazdálkodása, 2000-ben az intézmény átveszi a Józsai Közösségi Házat, még ebben az évben belép az ÁFA- körbe, ami teljesen átalakítja a gazdálkodási adminisztrációt. 2001-től az önkormányzat által bevezetett intézményi gazdasági integráció folytán a városi könyvtár addigi önállóan gazdálkodó státusza módosul, az ügyintézés a Debreceni Filharmonikus Zenekarhoz kerül, ami jelentősen megnöveli az intézményvezető feladatait. Igazgatása alatt 2003-ban a hálózati központ és a Benedek Elek Könyvtár a Piac utca 68. szám alá költözik. Kiss Istvánné vezetői feladatai között kiemelten fontosnak tartja az intézményen belüli kapcsolatrendszer, az intézményi kommunikáció formálását. (pl. a fiókkönyvtárakban jól együttműködő csapatok, minőségi körök kialakítását). Nagy hangsúlyt fektet az intézmény informatikai fejlesztésére, a kommunikációs kapcsolatok bővítésére. Irányítása alatt megkezdődik a hálózat központi elektronikus katalógusának a kiépítése, a Helytörténeti Fotótár anyagának digitalizálása, több fiókkönyvtárban megindul az internetszolgáltatás, majd felhasználóképző tanfolyamok szervezése. Az intézmény szolgáltatásai közül kiemelten fontos területnek tartja a színvonalas gyermekkönyvtári ellátást, a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozást, az idősekkel való kapcsolattartást, a fogyatékkal élők ellátását. Az intézmény eredményeiről és a szakmai problémákról rendszeresen publikál. Vezetési elveiben jelentős szerepet kap a minőségi szemlélet, a minőségfejlesztési technikák alkalmazása. Elkötelezettsége, kiváló emberismerete, kitartása, szorgalma, széles körű szakmai tudása nagyban hozzájárul az intézmény elismertségéhez, s annak színvonalas szakmai tevékenységéhez. 1987 óta tagja volt a Hajdú-Bihari Könyvtári Téka szerkesztőbizottságának, rendszeresen írt cikkeket e folyóirat, illetve a Könyvtári Levelező/lap részére. 2005 januárjában „Debrecen Kultúrájáért” díjat kapott, elsőként a város könyvtárosai közül. Jelenleg nyugdíjas, egyik kedvenc időtöltése a meseírás. Első unokájának, Barnikának írt mesekönyvét nagy sikerrel mutatta be a Petőfi Emlékkönyvtár óvodásainak.
Publikációk:

 • Kiss Istvánné: Akciós praktikák : Könyvtári hét negyedszerre. = Könyvtári Levelező/lap, 11. évf. 1999. 10. sz. 24–26. p.
 • Kiss Istvánné: Bemutatkozik a Debreceni Városi Könyvtár új igazgatója. = Könyvtári Levelező/lap, 10. évf. 1998. 10. sz. 9–12. p.
 • Kiss Istvánné: Csak egy betű a különbség? Irene Wormell szemináriuma a térítéses információ-szolgáltatásszervezéséről. (Kecskemét, Katona József Könyvtár, 1998. április 21–22.). = Könyvtári Levelező/lap, 10. évf. 1998. 5. sz.30–31. p.
 • Kiss Istvánné: Fejünk felől a tetőt? = Könyvtári Levelező/lap, 7. évf. 1995. 5. sz. 20. p.
 • Kiss Istvánné: Gyerekekkel a millenniumról. A Debreceni Városi Könyvtár programsorozata. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2000. 2. sz. 18–21. p.
 • Kiss Istvánné: A kiöregedett 68-asoknak projekt-orientált teamekben kell majd dolgozniuk – és ez nem lesz mindenki számára megemészthető…(Nemzetközi könyvtáros konferencia, Budapest, 1997. szeptember 25-26-27.). = Könyvtári Levelező/lap, 9. évf. 1997. 11. sz.12–15. p.
 • Kiss Istvánné: Könyvtár összevonás után- és mi előtt? = Könyvtári Levelező/lap, 7. évf. 1995. 5. sz. 17–18. p.
 • Kiss Istvánné: Mindennapi ö(ü)römeink: A kiskincstár. = Könyvtári Levelező/lap, 9. évf. 1997. 6/7. sz. 48–50. p.
 • Kiss Istvánné: Mitől közművelődési? Könyvtár(os)i számvetés közművelődési rendeletek és középtávú tervek készítése idején. = Könyvtári Levelező/lap, 12. évf. 2000. 3. sz. 2–4. p.
 • Kiss Istvánné: Mitől lesz kisebb a kör átmérője, és mi lehet még egy kommunikációs képességfejlesztő tréningből? = Könyvtári Levelező/lap, 10. évf. 1998. 11. sz. 29–31. p.
 • Kiss Istvánné: Nyitott könyvtár - önszerveződő kisközösségek : A Debreceni Városi Könyvtár és a körülötte felnőtt civil szervezetek. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2002. 1. sz. 14–20. p.
 • Kiss Istvánné: Önköltségszámítás könyvtári szolgáltatásokra. (A Debreceni Városi Könyvtár gyakorlata alapján). = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 2. sz. 44–53. p.
 • Kiss Istvánné: Őszi borongás egy nyáron bezárt könyvtár ürügyén. = Könyvtári Levelező/lap, 8. évf. 1996. 5. sz. 29–31. p.
 • Kiss Istvánné: Párhuzamos dimenziók : Néhány csendes megjegyzés Csabay Károly válaszaihoz. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1996. 10. sz. 52–54. p.
 • Kiss Istvánné: T.Q.M. és teáscsésze : Könyvtári manegment és marketing tanfolyam. Salgótarján, 1996. november 18–22. = Könyvtári Levelező/lap, 1997. 1. sz. 48–53. p.
 • Kiss Istvánné : A Tulipános Ház új lakói: elköltözött a debreceni Benedek Elek Könyvtár. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2003. 2. sz. 18–23. p.
 • Kiss Istvánné: Ugyanarról más szólamban. = Könyvtári Levelező/lap, 8. évf. 1996. 2. sz. 13–15 p.
 • Médiatékává alakulnak át a könyvtárak. Riporter P.J. = Hajdú-bihari Napló, 1998. július 6. 3. p.