1978-ban a könyvtár vendégei
Szabó Magda
Délibáb Együttes
Vojtina bábegyüttes


Kiállítók
Csáth Attila, Bíró Lajos, Madarászné Kathy Margit, Török Anikó, Kántor Gyula 1978-ban a beiratkozott olvasók 50%-a 14 éven aluli, mindez a gyermekrészleg fejlesztésére ösztönzi a könyvtárosokat.


Vendégek 1979-ben
Délibáb együttes, Kun János, Ludas Matyi Bábegyüttes, Varga Domokos


Jókai Anna és Bogdán Györgyné könyvtárvezető


„Egybehangzó vélemények alapján a Jókai Annával való találkozás feledhetetlen élményt nyújtott.” (Munkaterv 1983)


1982-ben a könyvtár vendégei
D. Nagy Éva
Kun János
Nagy Attila
Jókai Anna
Bogáti Péter
Mező Margit


Felnőtteknek szervezett programok a nyolcvanas években
Délibáb Együttes népzenei műsora
N. Molnár Éva Radnóti-estje,
Gulyás Pál-emlékest
Kun János előadóestje
Író-olvasó találkozó Bényei Józseffel
Reformkori Debrecen” kiállítás
József Attila-emlékest Tilles
Találkozó Pálffy Józseffel
Cseke Péter műsora
Találkozó Ipper Pállal
Találkozó Czeizel Endrével


Kiállítók

Bíró Lajos festőművész, Madarászné Kathy Margit
1985-ben kismama klub, majd szabás-varrás tanfolyam indul


1985. évi programok
Április 17. 14.30 óra


Kismamaklub: Az újszülöttkor problémái és ellátása
Dr. Balogh Klára előadása


Április 24., 14:30 óra


Kismamaklub: A beteg gyermek táplálása és ápolása - Dr. Borsodi Rozália előadása


1991-ben 126 gyermekfoglalkozás van a könyvtárban


Emlékezetes rendezvény a törzsolvasók találkozója


Folyamatosan működik, az évek folyamán igazi közösséggé kovácsolódik a Kézimunkakör.


Mikulás-napA könyvtár munkatársai: Suba Imréné, Veresegyházyné Gombos Annamária, Molnár Orsolya, Bogdán Györgyné


A Rizikó Klub elindulását az egyik lakótelepi háziorvos, vöröskeresztes aktívák és a városi egészségügyi csoport kezdeményezi. A klubban rendszeres a vérnyomás- és súlymérés, diétás tanácsadás, gyógytorna. Az orvosi előadásokat ételbemutató, diétás kóstoló színesíti.


Kézműves foglalkozás gyerekeknekKönyvtári foglalkozás

Napi ajánlat

„A felnőtt részlegben mindennap megtalálható „napi ajánlatunk”, továbbá hetente egy-egy szerző könyveit kigyűjtöttük és kiállítottuk – természetesen az értékesebb irodalmat ajánlottuk ilyen formában.”


Adventi családi szombat délelőtt
Író−olvasó találkozó Varró Dániellel 2009-ben
Felhasználóképző tanfolyam
 

FOLYAMATOS JELEN

Petőfi Emlékkönyvtár

Alapítás éve: 1976
A könyvtár címe: Tanács u. 13. később Víztorony utca 13. sz.
Könyvtárosok: Nagy László (1976), Pál Éva (1976), Kenderesi Éva (1976), Dr. Nagy Zoltánné (1976), Balázs Ilona (1976), Csige Erzsébet (1976), Hatala József (1976−1977), Nagy László Jánosné (1977), Lengyel Etelka (1977), Bogdán Györgyné (1977–2006), dr. Molnár Orsolya (1977–1989), Böjtös Ibolya (1977), Kurucz Ildikó ( 1977–1978), Suba Imréné, Freisinger Jenő (1984), Veresegyházyné Gombos Annamária (1983–1993), Nyitrainé Pusztai Zsuzsa, Bólyi Sándorné, Albertné Hüse Katalin (1988–), Muri Edit (1997–2006), Lénárt Sándorné (2000–2003), Pástiné Czigle Beáta , Boncsér Bernadett (2008– ), Rácz Anikó (2007–)

Egy kis statisztika

Évek 1976 1981 1991 2001 2009
Állomány/darab 11377 21224 28253 27939 27606
Beiratkozott olvasó/fő 1630 1613 1632 1520 1204
Forgalom/kötet 45561 37787 45354 44386 32227


ÚJ KÖNYVTÁR ÉPÜL

A Dobozi lakótelepen hosszas előkészületek után nyitják meg a könyvtárat.

 • 1967. július 7-én tartják a Dobozi lakótelepi könyvtár első tervtárgyalását. Ekkor még egy 151 négyzetméteres klubkönyvtár létrehozásáról van szó. A könyvtárvezetés az új könyvtár számára 1973-ban megpályázza a „Petőfi Emlékkönyvtár” címet, aminek eredményeként a Minisztériumtól 70 000 Ft, az Ifjúságpolitikai Bizottságtól 30 000 Ft támogatást szereznek.
 • 1975 októberében megtörténik a Dobozi lakótelepi könyvtár műszaki átadása. 1976. február 5-én megnyílik a városi könyvtár akkor legnagyobb és legszebb fiókja, a 420 négyzetméter alapterületű Petőfi Emlékkönyvtár. A hálózatban a Petőfi Emlékkönyvtár az első olyan fiók, amelyet könyvárnak építenek. A könyvtár már az első évet 1630 olvasóval és 45 561 kötetes forgalommal zárja. 3 fő könyvtáros, 1 fő részfoglalkozású ruhatáros, 1 fő főfoglalkozású takarító kezdi meg a munkát.
 • A könyvtár rövid időn belül a Dobozi lakótelepen folyó közművelődési tevékenység bázisintézménye lesz. A könyvtári ellátáson túl az ismeretterjesztő és közhasznú programok egész sorát szervezik.
 • Az olvasók többsége valamelyik oktatási intézmény hallgatója. 3 általános és egy szakközépiskola tartozik a könyvtár vonzáskörzetébe.

PILLANATKÉP A NYOLCVANAS ÉVEKBŐL

 • 1984-re az állomány eléri a 25 ezer kötetet. Ezt 340 lemez, 391 diafilm egészíti ki, 103 féle periodikából választhatnak az olvasók. Az átlagosan napi 70 látogatót, valamint az évente beiratkozott 1600 olvasót 4 főfoglalkozású könyvtáros szolgálja ki.

 • Az olvasók több mint fele iskolai tanuló, a munkások aránya 14–15%. A könyvtár évente 30–35 nagyobb rendezvényt szervez, 60–65 gyermekfoglalkozást tart.

 • 1979 és 1983 között rendszeresek a lakótelepen élő felnőtteknek szervezett programok.

 • 1982 és 1983 között Molnár Orsolya és az intézmény volt igazgatója dr. Sz. Szabó László „Egy lakótelepi könyvtár és olvasói” címmel a Könyvtáros c. folyóiratban két cikket publikál az olvasási szokásokról. Felmérésük a klasszikus szerzők népszerűségének csökkenését mutatja.
Részletek a felmérésből:
 • A szépirodalmi művek kölcsönzési statisztikája a krimi és a tudományos-fantasztikus irodalom elsöprő fölényét mutatja. A krimik és a tudományos-fantasztikus művek állandóan kézben vannak, soha nem találhatók hosszabb ideig a polcon, sőt hetente-kéthetente cserélik őket.
 • A társadalomtudományi művek iránt is nő az érdeklődés, a művészeti, irodalmi téma rovására.
 • A legnagyobb népszerűségnek a történelem örvend, a kölcsönzött művek szinte kizárólag a közelmúlt eseményeire vonatkoznak, illetve külföldi kalandos históriák.
 • A könyvtári rendezvények látogatóinak többsége a diákság és a nyugdíjasok köréből kerül ki.
A legkedveltebb művek listája:
1. Merle
2. Szilvási
3. Berkesi
4. Dosztojevszkij
5. Németh László
6. Tolsztoj
7. Jókai
8. Hemingway
9. V. Hugo
10. Segal
11. Th. Mann
12. I. Shaw
13. Ajtmatov
14. Biblia
15. Bulgakov

KAPCSOLATBAN AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

 • A 90-es évekre a könyvtár együttműködési szerződést köt a Bocskai István Általános Iskola úttörőcsapatával. A rendszeressé váló foglalkozások mellett felkészítik az iskola tanulóit a Debreceni Kaleidoszkóp vetélkedőre, földrajzversenyekre.
 • A gyermekkönyvnapok keretében aszfalt-rajzversenyt, író–olvasó találkozókat, irodalmi műsorokat szerveznek.
 • A könyvtár rendszeresen meghirdeti rendezvényeit a Landler Jenő Szakközépiskolában is.
 • A gyermekolvasók magas száma egyértelműen a gyermekfoglalkozások következménye. Több osztály jár csoportokban kölcsönözni.

A CSALÁDI KÖNYVTÁR

 • A 80-as évek második felében kezd megváltozni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózata. Budapest-szerte családi könyvtárrá alakul át számos fiók. 1987-ben a budapesti példát követve a Petőfi Emlékkönyvtárban is témacsoportos részleget alakítanak ki. Cél az olvasói igények és a lehetőségek összeegyeztetése. Az új belső elrendezéssel szeretnék elérni, hogy mind több család együttesen keresse fel a könyvtárat. Az átrendezéssel egymás mellé kerülnek az egy témához tartozó, szép- és szakirodalmi művek, folyóiratok. A látogatók körében osztatlan sikert arat az „új könyvtár”. Leghamarabb a „Kicsinyek babaháza” és a „Tinisarok” válik kedvelt hellyé.

 • 1994-től elkezdődik a videokazetta-kölcsönzés, az induló állomány 118 db kazetta.

 • 1993-ban a könyvtárosok kezdeményezésére alakul meg a „Könyvtár a Lakótelepért” Egyesület, melynek égisze alatt jobb feltételek mellett tudják működtetni a kézimunkakört, a Rizikó Klubot és a Sakk-kört. Már az elő évben sikeresen pályáznak a helyi Kulturális és Oktatási Irodához, a Pro Humana Alapítványhoz, a Soros Alapítványhoz. A fiatalok számára az egyesület rendszeresen szervez a szenvedélybetegségek megelőzéséről előadásokat.

NAPJAINK

 • Mára a lakótelepen élő lakosság összetétele átalakult. A Fényes udvar és a Dobozi lakótelep a város egyik legrégebbi és leghátrányosabb helyzetű lakótelepe. Sok a kisnyugdíjas, a munkanélküli és a hátrányos helyzetű gyerek.
 • 2007-ben a „Könyvtár a Lakótelepért” Egyesület megszűnik, de a könyvtárban működő közösségek együtt maradnak. A „Rizikó Klub” havonta tartja összejöveteleit, a „Kézimunkakör” tagjai hetente kétszer gyűlnek össze a könyvtárban.
 • Egyre nagyobb igény mutatkozik a könyvek mellett a DVD-filmek és a CD-k kölcsönzésére. Ésszerű gyarapítással igyekeznek hozzájárulni az olvasók színvonalas szórakoztatásához.
 • A harmadik, nagyrészt nyugdíjas tagokkal rendelkező közösség, a Sakk-klub, hetente két alkalommal veszi igénybe a klubhelyiséget.
 • Az „Ezoterikus klub” tagjai havonta egyszer tartják összejöveteleiket, sokszor külső előadó közreműködésével.
 • A könyvtár jó kapcsolatot ápol a környékén működő intézményekkel és civil szervezetekkel. Sokszor részt vesznek egymás rendezvényein, besegítenek azok lebonyolításába.
 • Az eredményes és jó együttműködés szép példája az évente két alkalommal megrendezésre kerülő városi nagyrendezvényük, a gyermeknap és az advent.
 • A könyvtárban rendszeresek a felhasználóképző tanfolyamok.
 • Nagy az igény a gyermekkönyvtári foglalkozásokra, a környező iskolákból és óvodákból évente több mint 100 alkalommal fogadják a csoportokat.
 • Fontos feladatnak tartják a gyerekek nyári foglalkoztatását. A hét minden napján találnak elfoglaltságot a gyerekek: kézműves foglalkozást, filmvetítést, gondolkodást és képességet fejlesztő számítógépes játékokat, fejtörőket.
 • 2010-től a TIOP pályázat támogatásból újabb számítógépek beállításával rendszeressé válnak a felhasználóképzések.

Irodalomjegyzék:

 • Albertné Hüse Katalin, BogdánGyörgyné, Czigle Beáta, Muri Edit: Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Iskola nyári iskolai előkészítő kurzusa a Petőfi Emlékkönyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 2. sz. 54–57. p.
 • Bogdán Györgyné: Családi könyvtár, Petőfi Emlékkönyvtár. = Könyvtári Levelező/lap, 2001. 5. sz. 23–26. p.
 • Bogdán Györgyné: A diákokra másképp figyelünk a könyvtárban: Programsorozat a deviáns magatartás kialakulásának megelőzésére. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1997. 1. sz. 24–25. p.
 • Bogdán Györgyné: Új lehetőségek könyvtári kisközösségek működtetésére : hogyan született a debreceni „Könyvtár a lakótelepért” Egyesület? = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1995. 2. sz. 47–49. p.
 • Könyvtár a Lakótelepért Egyesület. = Hajdú-bihari Napló. Tájkép. Bihar, 1997. 15. sz. ápr.10. 5. p. (Petőfi Emlékkönyvtár)
 • Mai kérdésünk : Járunk-e könyvtárba? = Hajdú-bihari Napló, 1991. 87. sz. ápr. 15. 1. p. (Bogdán Györgyné, a debreceni Petőfi Emlékkönyvtár vezetője válaszolt.)
 • Molnár Orsolya: Témacsoportos elrendezés a Petőfi Emlékkönyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1988. 1. sz. 15–21. p.
 • Molnár Orsolya, Sz. Szabó László: Egy lakótelepi fiókkönyvtár és olvasói. = Könyvtáros, 1985. 35. évf. 4. sz. 409–414. p.
 • Molnár Orsolya, Sz. Szabó László: Egy lakótelepi fiókkönyvtár és olvasói II. = Könyvtáros, 1985. 35. évf. 4. sz. 476–483. p.
 • Nagy Andrea: Könyvtár a lakótelepért. = Táj-Kép. A Hajdú-bihari Napló melléklete Debrecen és környéke közönségének, 1995. jún. 29. 4. p.