„Nagyon szeretem a gyerekeket, örültem, hogy olvasóvá nevelésükbe közreműködhetek”

„El kellett válnom a könyvektől. Tudomásul kellett vennem, hogy egy ekkora város könyvtárának igazgatója már nem könyvtáros”


 
 

FOLYAMATOS JELEN

Mesterházyné Baranyai Margit

 • Diplomáját az ELTE könyvtár-történelem szakán szerzi. 1964-ben áll munkába, első munkahelye a SZMT Központi Könyvtára, ahol módszertani instruktori munkakörben dolgozik. Feladata a munkahelyi könyvtárak működésének segítése.
 • 1969-től a Városi Könyvtár Benedek Elek fiókkönyvtárában dolgozik, gyermekkönyvtárosként. Elsősorban felső tagozatos gyerekekkel foglalkozik. Szakmai munkájában meghatározó az OSZK-KMK által indított gyermekkönyvtáros szaktanfolyam. Vargha Balázs, Rácz Aranka, Nagy Attila előadásain szerzett ismereteit beépíti a szakmai munkájába.
 • 1973-tól a Debreceni Tanítóképző Intézet könyvtárának vezetője. Bekapcsolódik a hallgatók könyvtárhasználati ismereteinek oktatásába, a könyvtárirányítás területén szakmai tapasztalatokat szerez.
 • 1985. február 1-től a Debreceni Városi Könyvtár igazgatójaként, már kialakult rendszert vesz át. A körülmények jó néhány változást, változtatást provokálnak. Köztük örvendetes és fájdalmas is akad: rendszerváltás, gépesítés, elszegényedés, létszámleépítés, költségvetés drasztikus csökkenetése.
 • Felelősségérzettel és hivatástudattal végzi munkáját, munkatársaival nagyon jó kapcsolatot épít ki, empatikus képessége és segítőkészsége nagy segítséget jelent az intézményen belüli ügyes-bajos dolgok intézésében.
 • Nyugdíjba vonulásával nem szűnik meg kapcsolata az intézménnyel, néhány évig helyettesként, majd a Jövő Könyvtáráért Alapítvány vezetőségi tagjaként segíti az intézményt.
Publikációk:

 • Mesterházy Károlyné: Debrecen könyvtárügye és a Debreceni Városi Könyvtár. = Könyvtáros, 1986. 36. évf. 8. sz. 474–475. p.
 • Mesterházy Károlyné: A felnőttek számára készült szépirodalmi és szakkönyvek használata a gyermekkönyvtárban. Országos Széchenyi Könyvtár : Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 1973, NPI. 201–218. p.
 • Mesterházyné Baranyai Margit: In memoriam Elek Sándorné (1927–1997). = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1997. augusztus. 38–39. p.
 • Mesterházyné Baranyai Margit: Könyvtárosbálok és bál-okok Debrecenben. = Könyvtári Levelező/lap, 1994. 4. sz. 25–26. p.
 • Mesterházyné Baranyai Margit: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XXVIII. Vándorgyűlése Debrecenben : 1996. augusztus 7–10. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1996. 2. sz. 3–7. p.
 • Mesterházyné Baranyai Margit: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XXVIII. Vándorgyűlése Debrecenben : Sajtószemle és visszhang. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1997. 1. sz. 3–17. p.
 • Papné Angyal Ágnes:A könyvek illata mindig elvarázsolt… : Beszélgetés Mesterházyné Baranyai Margittal, a Debreceni Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatójával. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 2. sz. 31–37. p.