1972
Miniszteri Dicséret

1976
Szocialista Kultúráért kitüntetés


 

FOLYAMATOS JELEN

Dr. Nagy Zoltánné

 • A Debreceni Városi Könyvtár dolgozója 1963-tól 2006-ig. 1963. és 1977. között a hálózat több fiókkönyvtárában dolgozik, hosszabb időt tölt az Új Élet Parki Könyvtárban és a Petőfi Emlékkönyvtárban.
 • 1975-ben elvégzi az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja által szervezett egy éves gyermekkönyvtárosi tanfolyamot.
 • 1977-ben vezetőképző tanfolyamon vesz részt.
 • 1977–től átveszi a Benedek Elek Könyvtár vezetését. A könyvtár tevékenységét rendszeres, színvonalas rendezvénykínálattal színesíti.
 • Szakmai irányításával éveken át zajlanak a városi könyvtár által hátrányos helyzetű, tanyasi gyerekek számára szervezett olvasótáborok. Az olvasótábori munka során szerzett tapasztalatait „Olvasótábori kistrakta” címen megjelent írásában összegzi.
 • 1981-ben a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán államvizsgát tesz.
 • Szívvel-lélekkel végzi olvasószolgálati munkáját, mindig számítani lehet széleskörű ismeretanyagára, olvasottságára, szakmai felkészültségére, segítőkészségére.
 • A Benedek Elek Könyvtárba 20 évig működik az általa szervezett irodalmi kör. Rendszeresen tartanak író-olvasó találkozókat, a vendégek között találjuk a város ismert személyiségeit, színházi embereket, egyetemi tanárokat, művészeket, irodalmárokat.
 • Kezdeményezésére a Benedek Elek Könyvtárban minden évben városi szavalóversenyt és Kazinczy szépkiejtési versenyt rendeznek. Az utóbbira ajánló bibliográfiák is készülnek, nyelvészeti témában az egész hálózatra kiterjedő előadásokat szervez.
 • Jelentős szerepet vállal a hálózat gyermekkönyvtári szolgálatának megszervezésében és szakmai irányításában. Rendszeresen vezet szakmai továbbképzéseket, megbeszéléseket, foglalkozásokat tart, szervezi a gyermekkönyvhónap rendezvényeit. Remek fantáziával, lelkiismeretesen vezeti a gyermekcsoportok foglalkozásait, munkájának eredménye, hogy a Benedek Elek Könyvtárban folyó gyermekkönyvtári munka példaértékű lesz a hálózat többi könyvtára számára.
 • Országos visszhangja van az által szervezett Varga Balázs emlékülésnek.
 • Tevékenyen részt vesz a Magyar Könyvtárosok Egyesületének munkájában, több alkalommal is előadó. Csehszlovákiában egy nemzetközi konferencián angolul tart előadást a gyermekkönyvtári munka során szerzett tapasztalatairól. Hollandiában úgyszintén angolul, a hátrányos helyzetű olvasók ellátásáról számol be.
 • Részt vesz a Nagy Attila, Gereben Ferenc, Kamarás István nevével fémjelzett olvasásszociológiai felmérésékben.
 • 2003 –tól a Központi Olvasóterem vezetője.
 • 2002-ben Kulturális menedzser szakképesítést szerez a KKDSZ Akadémián.
 • Leendő könyvtárosoknak vezetett gyakorlatain élményszámba menően, örömmel osztja meg tapasztalatait, adja át gondolatait, vall a pálya és az irodalom iránti szeretetéről.
Publikációk:

 • Horváth Árpád technikatörténész. Összeáll. Nagy Zoltánné. Debrecen, Városi Könyvtár, 1987. 35 p.
 • Nagy Zoltánné: Benedek Elek : 1859–1929 : Ajánló bibliográfia. Debrecen, 1979, Városi Könyvtár.
 • Nagy Zoltánné: Órák a könyvtárban. = Módszertani Közlemények, 27. évf. 1987. 2. sz. 90–93. p.
 • Nagy Zoltánné: „Mondatokat hagyni a lelkünkben” : A Benedek Elek Könyvtár olvasótáboráról. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1987. 2. sz. 3–10. p.