Helységek:

Könyvtári olvasó: 70 négyzetméter
Klub: 54 négyzetméter
Előcsarnok: 27 négyzetméter
Iroda: 11 négyzetméter


Nyitva tartás
Hétfő: szünnap
Kedd: 14-22
Szerda:14-22
Csütörtök: 9-13 és 16-22
Péntek: 14-22
Szombat: 14-22
Vasárnap:9-12 és 15-22

Fiatalok a klubban
Könyvtári szórólapMocsári Tibor a könyvtár vezetője


Gyermekrajzok a népmese napjára


Író−olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 2006Lipcsei Ádám könyvtáros foglalkozást tart óvodásoknak


Koncert a könyvtárban 

FOLYAMATOS JELEN

JÓZSEF ATTILA TELEPI KÖNYVTÁR

Alapítás éve: 1968
A könyvtár címe:Monostorpályi út 110. sz.
Könyvtárosok, munkatársak: Babinecz Mihályné (1971-ig), Bogdán Györgyné (1971-1972), Nyilas György (1972), Bodnár Imre (1972-1973, Szabolcsi Éva (1973, Pál Éva (1973-1975), Hajdú Kálmánné (1977-1979), Bényei Sándor (1976-1979), Mészáros Ágnes (1980), Bégány Bálint (1980), Gajdos György (1980), Tivadar Andor, Mocsári Tibor (1996- 2005), Kiss Lászlóné (2006-2007), Zagyva József(2007-2009), Lipcsei Ádám (2009-2010), Szabóné Székes Mariann (2010-)

Egy kis statisztika

Évek 1968 1971 1981 1991 2001 2009
Állomány 1799 3788 6285 8109 8283 8866
Beiratkozott olvasók 359 267 344 420 422 253
Forgalom/kötet 1920 5692 7652 20 632 28 602 20 880

Kezdetek

1968-ban a I. Kerületi Tanács kétszintes klubkönyvtárat építtet, amelyet a Városi Könyvtárhoz csatolnak. Az épület klubkönyvtári funkciót lát el, egyéb helységeiben a területi pártszervezet irodája nyer elhelyezést. Alapterülete 170m négyzetméter, a telek nagysága 216 öl, telekkönyvi száma: 9910, az épület értéke 616 179 Ft, tervezője: Karátsony Edvin. A klubkönyvtár folyamatos működtetése évi 75 000 forintba kerül.
 • Az első könyvtáros Babinecz Mihályné, a klub vezetője Fehér Antal.
 • A könyvtár kezdő állománya 1799 kötet, az első évben 359 olvasó iratkozik be.
A nyitás évének decemberében háromtagú szakértői csoport vizsgálja az itt folyó munkát (Szente Ferenc, Verseghy György és Simon Zoltán), országosan is követendő példaként említik a klubkönyvtári modellt.

A HETVENES ÉVEK

 • 1977-ben a klubkönyvtár megállapodást köt a József Attila Telepi Általános Iskolával, mely szerint a két intézmény a telepen élő lakosság kulturális igényeinek kialakítását közös célnak tekinti.
 • A 77/78-as tanévben a könyvtárban rendezik meg a „Szülők Akadémiáját”. Az iskola tanulói rendszeresen igénybe veszik a könyvtár szolgáltatásait. Több alkalommal rendeznek rendhagyó irodalom- és biológiaórákat meghívott előadók közreműködésével. A könyvtáros ajánló jegyzékeket készít minden tantárgyhoz a könyvtárban található szakirodalomból. Az iskola kérésére – helyhiány miatt – minden nagyobb vetélkedőt, versenyt, ünnepélyt a könyvtárban tartanak.
 • Az ifjúsági klub a 70-es évek végére még 20 fővel működik. A programok az előző években történt rendzavarások miatt zártkörűek lesznek. A klub rendezvényei között önismereti előadások, irodalmi műsorok, táncházi programok, vetélkedők, közös kirándulások, sportvetélkedők szerepelnek.
 • A klubkönyvtárból megmaradt társasjátékok az idők folyamán elhasználódnak, a TV és a magnetofon nem működik.
 • Egy jó lemezjátszója van a könyvtárnak, ami lemezek nélkül használhatatlan.
 • Kiemelt feladat lesz a gyermekirodalmi állomány fokozatos fejlesztése. Különösen a mesék, ismeretterjesztő és ifjúsági szakkönyvek vásárlására van szükség. A könyvtáros néhány tematikus kiemeléssel segíti a könyvválasztást. Rendszeressé válnak a könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások.

 • NYOLCVANAS ÉVEK

 • Az olvasók összetétele is változik, 70% általános iskolás, ebben szerepe van annak is, hogy 1985-től a könyvtár vezetője, Tivadar Andor, aki korábban iskolaigazgató volt.
 • A József Attila Általános Iskola és Napközi Otthon pedagógusaival közös foglalkozásokat szerveznek.
 • A Benedek Elek Gyermekkönyvtár vezetőjének (Dr. Nagy Zoltánné) közreműködésével a könyvtár gyermekolvasói egy pedagógiai kísérlet részesei lesznek. A foglalkozásokon ugyanazon témákat dolgozzák fel a városközpontban, mint a peremkerületeken.
 • 1996-tól a könyvtár vezetője Mocsári Tibor, napi hatórás munkaidőben.
 • Heti egy alkalommal, 14-17 fő részvételével megkezdi működését az idősek klubja.
 • A könyvtárban tartja foglakozásait a József Attila Általános Iskola könyvtáros klubja is.
 • A könyvtáros „személyre szabott könyvjegyzékeket” készít. Állandó problémát jelent, hogy kevés új könyvet tudnak rendelni.
 • NAPJAINK

 • A Monostorpályi út 110. számú épületben jelenleg csak a könyvtár működik. Az épület kétharmad része üresen áll, szükséges lenne felújítása, az üres részek hasznosítása.
 • A beiratkozott olvasók száma az utóbbi években csökkent, s ebben nagy szerepe van, a könyvtár rossz elhelyezkedésének. A Monostorpályi út már nem a lakókörzet központja, szinte csak átmenő forgalom van. A település új részei, lakóparkos övezetei, távol esnek a könyvtártól.
 • 2009-ben a beiratkozott olvasók száma 253 fő, ezzel a városi könyvtár beiratkozott olvasók szerinti rangsorában a legkisebbnek számító könyvtár.
 • 2010. február 1-jétől személyi változás történik a könyvtár élén. A könyvtárvezetői feladatok ellátására Szabóné Székes Mariann, több éves tapasztalattal rendelkező, a rendezvényszervezés területén gyakorlott, a környéken lakó kolléga kap megbízást.
 • A nyitvatartási idő módosul: hétfőn, szerdán és pénteken 9.00 órától 17.00 óráig, naponta 8 órás nyitva tartással működik a könyvtár.
 • FEJLESZTÉSEK, TERVEK

 • A TIOP 1.2.3-08/1 pályázat támogatásának köszönhetően 2010-től bővülnek a szolgáltatások, három számítógépen van internet-hozzáférés, a fénymásolási lehetőség és a szkennelést is biztosított a könyvtárban.
 • 2010-ben a lakosság igényei alapján több rendezvényt szerveznek.