Pillanatkép 1963-ból

A könyvtáros a lehetőséghez képest minden alkalmat megragad, hogy olvasói megismerkedjenek a könyvtár állományával. A könyvtár kirakatában állandó kiállítás ismerteti az újonnan megjelent könyveket. A kölcsönző asztalon a betűrendes katalógus mellett ajánló albumok biztosítják a válogatást. A könyvtár állományának több mint fele szabadpolcon van elhelyezve, ahol az olvasók saját maguk válogatnak.”Részlet a 100 falu 100 program pályázatból (1969. dec. 10.)

„1300 olvasó jár a Nyíl utcai fiókkönyvtárba, alapterülete jelenleg 25 m2 A mennyezetig bepolcozott helyiségben több mint 8000 könyv van. A könyvtár melletti lakásból egy új garson lakásba kiköltöztetik a lakót és tovább bővíthetik így könyvtárunkat egy gyermekkönyvtári részleggel és egy olvasószobával és egy kisebb raktárral. A könyvtár össz alapterülete így kb. 100 négyzetméter lesz. Ha a garson lakás költségeit nem számítjuk ami cca 150 000 Ft, akkor a könyvtár helyiségek kialakítása a lakásból várhatólag 80 000 Ft-ba fog kerülni.”


Író-olvasó találkozó Berta Zoltánnal, a beszélgetést Dusa Lajos vezeti.Jenei Sándorné nyugdíjas búcsúztatójaBólyi Sándorné beszámolója

„A könyvek kölcsönzésén kívül semmilyen más szolgáltatást nem tudtam nyújtani. Sehol egy fénymásoló vagy egy számítógép, DVD, CD-ROM. Mind többen elmennek olyan helyre, ahol van internet-hozzáférés, még ha fizetni is kell érte. A Nyíl utcai könyvtárban nagyon sok az időskorú, hátrányos helyzetű ember. Közülük kettőnek hordok házhoz könyvet. Az egyiknek levágták a lábát, és igen meggondolja, hogy elinduljon-e otthonról. Ha nem lenne ez a szolgáltatás, akkor is vinnék neki könyvet, mert nagyon szeret olvasni és ez az egyetlen szórakozása.”

 

FOLYAMATOS JELEN

NYÍL UTCAI KÖNYVTÁR

Alapítás éve: 1961
Cím: Nyíl utca 2.
Könyvtárosok, munkatársak: dr. Torbinszky Tiborné, dr. Ér Lajosné, Kiss Istvánné, Kovács Piroska (1976–1978), Jenei Sándorné, Kovács Viktorné, Emődi Barnáné, Bólyi Sándorné

Egy kis statisztika

Évek 1961 1971 1981 1991 2001 2009
Állomány 2678 9490 16565 12900 11716 12459
Beiratkozott olvasók 405 1132 1154 816 590 255
Forgalom/kötet 8479 33017 34072 33586 28137 17452

AZ ÚJ FIÓKKÖNYVTÁR

 • A Nyíl utca 2. szám alatt lévő könyvtárat 1961. július 4-én, pénteken adták át az olvasóknak. Az induló könyvtár berendezésére nincs pénz, a megyei könyvtártól kölcsönkért bútorokkal szerelik fel. Az induló állomány 1600 könyv.
 • A könyvtárosi feladatokat dr. Torbinszky Tiborné látja el. A könyvtár igazgatója 1962-ben kéri a III. Kerületi Végrehajtó Bizottságtól a helyiség bővítését.
 • 1965-ben a könyvtár bútorzatát felújítják
 • 1966-tól egy főfoglalkozású könyvtáros, Ér Lajosné vezeti a könyvtárat.
 • 1968-ban az olvasói létszám emelkedése miatt már egy részfoglalkozású 4 órás munkatárs is dolgozik a könyvtárban. Még ebben az évben korszerűsítik a fiókkönyvtár szabadpolcos bútorzatát, a könyvelhelyezési problémák ezzel egy időre megoldódnak.

A LEGSIKERESEBB KÖNYVTÁR

 • A hatvanas években a hálózat legeredményesebben működő könyvtára, itt vezetik be elsőként az aláírás nélküli kölcsönzést.
 • A könyvtár 10 évig működik egy helyiségben, napi nyolc órás nyitva tartással. Évek óta várják az átalakítást, ami 1971 májusában megkezdődik.
 • Négy hónapi zárás után szeptember elején nyílik meg ünnepélyesen újra a megnagyobbodott könyvtár, amely a réginek majdnem háromszorosa. Így mind az olvasóknak, mind a könyvtári dolgozóknak megteremtődik egy szépen berendezett, vonzó, kulturálódásra ösztönző környezet.
 • 1974-re elkészül a könyvtár szakkatalógusa, olvasói létszámát tekintve 1975-ben ér a csúcsra, 1.453 fő iratkozik be, rendszeressé válnak a gyermekfoglalkozások.

MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR

 • A könyvtár rendszeresen fogad iskolai osztályokat, a „Barátom a könyv” és „Barátom a zene” akcióhoz kapcsolódva három iskola napközis csoportjainak a felkészítését vállalják.
 • 1979-ben négy részből álló előadássorozat indul a könyvtárban a környező iskolák magyar szakos tanárai részére az 1945 utáni magyar irodalomról. Az előadásokat dr. Simon Zoltán tartja.

EGY KORSZAK LEZÁRUL

A 80-as évektől az olvasói létszám („elöregedő” városrész, kis alapterület) és az állomány is évről évre csökken.
 • 1993-ban a visszaeső forgalom miatt a könyvtáros munkaideje 6 órára csökken.
 • 1994-ben a „Világirodalom legszebb versei” címmel a Csokonai Színház művészeinek emlékezetes előadását a Rádió Debrecen is közvetítette. Az utolsó teljes nyitva tartású évben, 2006-ban még 585 olvasó iratkozik be.
 • A könyvtár szomszédságában megnyitják az új megyei könyvtárat, ezáltal a fiókkönyvtár feleslegessé válik. 2007. november 23. az utolsó nyitvatartási nap.