A jubileumi év könyvtártörténeti játéka5. évforduló

A Városi Könyvtár 1966-ban ünnepli fennállásának 5. évfordulóját. Ebből az alkalomból Kertész Gyuláné kitüntetésre terjeszteti fel Ér Lajosnét, aki 1950. november 1-jétől dolgozik könyvtárban, 1961-től a Nyíl utcai könyvtár vezetője. Feladata a könyvtár vezetése és a hálózati olvasószolgálati munka instruálása.

10. évforduló

A 10. születésnap alkalmából rendezett ünnepséget a Benedek Elek Könyvtárban tartják.

25. évforduló

1986-ban ünnepi munkaértekezlet van Újkerti Könyvtárban.

Mesterházyné Baranyai Margit,
Elek Sándorné,
Kertész Gyuláné,
dr. Sz. Szabó László

Készülődés az 50. évfordulóra

Beszélgetés 2010-ben az igazgatói irodában dr. Sz. Szabó Lászlóval, az intézmény első igazgatójával 

FOLYAMATOS JELEN

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR ÖTVEN ÉVE 1961−2011

Előszó

2011. január 1-jén a Debreceni Városi Könyvtár fennállásának 50. jubileumi évébe lép. Az eltelt 50 évet bemutató kiadvány ebből az alkalomból és erre az alkalomra készült.

A kötet elkészítéséhez adva volt Elek Sándorné igazgató asszony 25. évfordulóra készített tanulmánya, valamint dr. Sz. Szabó László és Kertész Gyuláné – úgyszintén korábbi igazgatók – ezen munkához írt kiegészítése. Az Előzmények fejezet megírásához dr. Sz. Szabó László A debreceni „közművelődési könyvtár” története alakulástól a felszabadulásig című tanulmányát vettük alapul. A feldolgozás során felhasználtuk a Debreceni Városi Könyvtár irattárában megtalálható munkaterveket, szakmai beszámolókat, iktatott dokumentumokat, az intézményre vonatkozó szakirodalmat, levéltári anyagot. Munkánkat olykor nehezítette az iratanyag hiányossága és rendezetlensége.

A Debreceni Városi Könyvtár történetét az előzményekre is kitérve, az újjászületés pillanatától (1961), a jubileumi esztendőig követtük nyomon, a teljesség igénye nélkül. Az intézmény ötven éve alatt, mindig meghatározó szerepe volt a vezetők szakmai törekvéseinek, hálózatfejlesztési elgondolásainak, személyiségének. A korszakolásában, ezért az igazgatók intézmény élén eltöltött idejét tekintettük egy-egy mérföldkőnek, összetartozó egységnek.

A történeti részt a városi könyvtárról megjelent írások, a munkatársak publikációi, könyvtári humorgyűjtemény, a dolgozók névsora, a vendégek listája, statisztika követi.

Az összefoglaló elkészítéséhez sok segítséget nyújtottak, s ezúton is köszönettel tartozunk az intézmény volt vezetőinek, s azoknak a kollégáknak, akik visszaemlékezéseikkel, tanácsaikkal segítették a feldolgozást. Külön köszönetet mondunk Kiss Istvánné igazgató asszonynak a lektorálásért, Kricsfalussy Istvánnénak az anyaggyűjtésért. Kiss Anna volt kolléganőnknek hálásak vagyunk a családi fotógyűjteményében gondosan megőrzött, értékes képanyagáért és az intézmény hőskorát megidéző, s ránk bízott sok szép történetért.

Internetes kiadványunkat tisztelettel ajánljuk valamennyi volt, jelenlegi és eljövendő munkatársunknak, valamint a téma iránt érdeklődő olvasóközönségnek, könyvtárosoknak és kutatóknak.

Összefoglalónk a FOLYAMATOS JELEN címet viseli, történeti munkától talán szokatlan módon az anyag feldolgozása során végig jelen időt használtunk. Utalni akarunk ezzel is arra, hogy napjaink városi könyvtárának életében egyrészt jelen van az elődök hosszú sorának munkája, másrészt a történet minden nap tovább folytatódik. Igyekeztünk áttekinteni az olvasók szolgálatában végzett munkánkat, szakmai törekvéseinket, a változásokra, kihívásokra adott válaszainkat, sikereinket, kudarcainkat, útkereséseinket.

Írásunk csak töredékét őrzi a fiókkönyvtárakban zajló eseményeknek, pillanatoknak. Mindig van, ami kimarad, hiányzik. Ezért is biztatjuk kollégáinkat, hogy írják meg, küldjék el kiegészítéseiket, illetve folytassák közös történetünket. Kiadványunk digitális formában jelenik meg, bármikor lehet bővíteni, kiegészíteni, teljesebbé tenni.

- szerkesztők -