FOLYAMATOS JELEN

Hírlapolvasó

Alapítás éve: 1966
Telephelyek: Széchényi u. 1. (1966–1972), Kossuth u. 1. (1972–1978), Hunyadi u. 1–3. (a Kölcsey F. Művelődési Központ épülete (1978–1995)
Munkatársak: Barabás Ágota (1971), Praznovszky Mihály (1971), Karádi Erzsébet, Sáfrán Istvánné (1972–1973), Hunyadi Sándorné (1973), Hegyesi Józsefné (1974–1980), Papp Ágnes (1980–1995)

SEHOL EGY FOLYÓIRATRÉSZLEG

  • A folyóiratrészleg létrehozatalát az is sürgette, hogy 1966-ban a Városi Könyvtár egységeiben sehol sem volt lehetőség a helybenolvasásra. A város központjában, az Ady Endre Művelődési Ház klubhelyiségében sikerül a Hírlapolvasó számára egy termet kialakítani. A Hírlapolvasóhoz mintegy 100 kötetes kézikönyvtár is tartozik. Induláskor a gyűjtemény kialakítását az Egyetemi Könyvtár és a SZMT Könyvtár is segíti. Az első év után a napi látogatók száma 28-35 fő között mozog. Havonként tartanak újságíró-olvasó találkozókat.
  • A gyűjtemény 1972. október 31-én ideiglenesen bezár, majd új helyre költözik
  • Az egység 1973. február 8-ától újra várja látogatóit a Kossuth utca 1. szám alatt. Az állomány 150 hírlap és folyóirat. A Hírlapolvasóban minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő periodikumokat, a látogatók nagy százalékát mégis a fiatalok és a nyugdíjasok adják. A Hírlapolvasó vezetőjének feladata a hálózat folyóirat- ügyeinek intézése: megrendelések, reklamációk, köttetések lebonyolítása.
  • 1978-ban két alkalommal is költözik a Hírlapolvasó, előbb a Kossuth utca 29. sz. alá, majd a Hunyadi utca 1-3. szám alatt, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban nyer végleges elhelyezést.

VÁROSI HÍRLAPOLVASÓ (1978 - 1995)

  • 1978-tól a Városi Hírlapolvasót a Kölcsey Ferenc Művelődési Központtal közösen tartják fent. Az új helyen egy Fonotéka is kialakításra kerül. A Művelődési Központ biztosítja a „Diákkönyvtár–hangszalagon” kazettáit, a nyelvleckéket és a komolyzenei anyagot. Sajnos, csak a kurrens folyóiratok elhelyezésére van lehetőség, a régebbi bekötött folyóiratok továbbra is zárt raktárban vannak. A tágas új helyiség vonzza a látogatókat. A napi átlagos forgalom 135 fő. Az új hellyel megváltozik az olvasóközönség összetétele: sok az egyetemista, középiskolás. A nyitvatartási idő: 10 órától 18 óráig, szombaton és vasárnap 10 órától 22 óráig.
  • Az egységnek 1990-ben szűkösebb körülmények közé, jóval kisebb helyiségbe kell átköltöznie, ami maga után vonja a látogatók számának csökkenését. Egy részük a Központi Olvasóteremhez pártol át.
Irodalomjegyzék:
  • Debreceni hírlapolvasó / N. V. = Könyvtáros, 1973. 23. évf. 4. sz. 222. p.
  • Tóth Sándorné: Egy prézens olvasóterem másfél esztendeje. = Könyvtáros, 1964, 10. sz. 582–584. p.