Szakmai kirándulásBenedek Elek Könyvtár
1970
Nyíl utcai Könyvtár
19712010-ben a Központi Olvasóterem egy rendezvényénA városi könyvtárral való kapcsolata 1977 után is megmarad. Figyelemmel kíséri a hálózat életét. Debrecenbe költözése óta rendszeres látogatója a fiókkönyvtáraknak, alapító tagja a Könyvtárosok Baráti Körének. Tanácsaival, visszaemlékezéseivel segíti a városi könyvtár történetének feldolgozását.

 

FOLYAMATOS JELEN

Kertész Gyuláné sz. Molnár Katalin

 • 1955-ben Budapesten az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola könyvtáros szakán végzett.
 • 1955. július 15-én a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárba nevezik ki. Gyermekkönyvtáros, hálózati instruktor, állománygyarapító, a feldolgozó csoport munkatársa, módszertani referens. Megszervezi és évekig vezeti a kelet-magyarországi könyvtáros képző szaktanfolyamot a KMK megbízásából.
 • 1965. január 1-től a debreceni mj. Városi Könyvtár igazgatója.

 • Fő feladatának tekinti
 • A korszerűtlen könyvtárak bővítését, új helységekbe való elhelyezését: - Hatvan utca 57. ; Cegléd utca ; Szabadságtelep; könyvtárközpont a Batthyány u. 1.sz. alá, egyúttal a Benedek Elek Gyermekkönyvtár kialakítását.
 • Az ellátatlan lakóterületekben könyvtárak létesítését: Dobozi lakótelepen a Petőfi Emlékkönyvtár, József Attila telepen klubkönyvtár, Új Élet Parkban fiókkönyvtár.
 • A város könyvtáraival, művelődési intézményeivel közös fenntartású könyvtári egységek létrehozását: hírlapolvasó, Zenei Könyvtár, vasutas szakszervezet, könyvtárkötészet.
 • A mj. Városi Tanács VB. döntése értelmében, a Városi Könyvtárat bízzák meg a Film, fotó, dokumentációs stúdió (későb Fotótár) létrehozatalával és működtetésével.
 • A szakalkalmazottak számának növelését, a részfoglalkozású könyvtárosok helyett egyetemet és főiskolát végzett könyvtárosok alkalmazását.
 • A könyvtár központjában szakrészlegek kialakítását az egész hálózat ellátása, ellenőrzése érdekében.
 • A működési kiadások nagyobb ütemű fejlesztésének szorgalmazását.
 • 1968-tól a Hajdú-Bihar megyei Könyvtáros Egyesület elnöke két cikluson keresztül (1968-1976).
 • 1972-ben fő szervezője a Debrecenben rendezett IV. Országos Könyvtáros Vándorgyűlésnek.
 • 1969-1978-ig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Országos elnökségének tagja. Felkérik és bekapcsolódik az Országos Könyvtárügyi Dokumentációs Tanács munkájába.
 • 1978-ban részt vesz Szlovákiában az IFLA Kongresszusán a magyar delegációban.
 • 1977. szeptember 1-jén áthelyezéssel a Művelődési Minisztérium munkatársa lesz. Két évig a Könyvtári Osztályon főelőadó, majd a Tanácsi Felügyeleti Főosztályon öt megye minisztériumi instruktora.
 • 1989 decemberében nyugdíjba megy.
 • 1990-2000-ig Szentendrén művészeti profilú Barcsay Jenő Általános Iskola könyvtáros oktatója.
 • 2006 augusztusában családi okokból visszaköltözik Debrecenbe.
Publikációk
 • Kertész Gyuláné: A könyvtárellátó javítsa meg szolgáltatásait! = Könyvtáros, 1971. 21. évf. 3. sz. 151–155 p.
 • Kertész Gyuláné: Közös erővel: Debrecen könyvtári ellátottságának megjavításáért. = Könyvtáros 1966. 4. sz. 260–262. p.
 • Kertész Gyuláné: Tíz éves a könyvtár. = Hajdú-Bihar Megyei Téka, 1971. 1. sz. 33–39. p.