FOLYAMATOS JELEN

NAGYSÁNDOR-TELEPI KÖNYVTÁR

Alapítás éve: 1961
Cím: Pósa út 41. 1981-től Kishegyesi út 137.
Könyvtárosok, munkatársak: Sáfrán Istvánné ( 1961-1972), dr. Szeleczky Gyuláné ( 1972-1973), Tikász Sándorné ( 1973-1975,) Gergely Gáspár (1975-1978), Sólyom Lajosné (1978-1980), Czeglédi Erika ( 1980-1986), Csehely Edit (1986-1991), Dusa Lajos (1991- 1994), Grandpierre Irén (1994-1998)

Egy kis statisztika

Évek 1961 1971 1981
Állomány 833 3947 4848
Beiratkozott olvasók 179 63 213
Forgalom/kötet 7510 305 6234

KEZDETEK

 • 1961. január 1-jétől a Móricz Zsigmond Művelődési Otthon egyik helységében van a könyvtár. A pártháznak és művelődési otthonnak is használt épületben, a könyvtáron kívül mozi is működik. A könyveket zárható szekrényekben tárolják.
 • 1961 és 1968 között folyamatosan nő az olvasók száma.
 • 1967-ben már 411 olvasója van a könyvtárnak. Sólyom Lajosné, Julika asszonyklubot, majd kézimunkakört szervez. A klubfoglalkozásokon rendszeresen tartanak felolvasásokat, előadásokat, közös kirándulásokat, az asszonyok munkáiból kiállításokat szerveznek.
 • 1966 elején új bútorzatot kap a könyvtár. Szabadpolcon helyezik el az állományt. A következő hónapokban, az épület felújítása miatt hosszabb ideig zárva tartanak.
 • A klubkönyvtár 1969. augusztus 1-től rendelkezik függetlenített vezetővel, Sámi Jolán személyében. Az Ifjúsági klubvezető Tóth István, tiszteletdíjas dolgozó, a gyermekklub-vezető és könyvtáros Sólyom Lajosné – tiszteletdíjas dolgozó.
 • 1970-től ingadozik az olvasói létszám, a mélypont a 1971-es év, mindössze 63 beiratkozott olvasó van.
 • A hetvenes évek közepén több neves íróvendég is ellátogat a könyvtárban. Gergely Márta három alkalommal is találkozik az olvasókkal.

ÚJ HELYEN

 • 1981-ben a gyűjtemény a Nagysándor telepi iskolában nyer elhelyezést. A könyvtár együttműködési megállapodást köt az általános iskolával, mely szerint vállalja az iskolai feladatok ellátását, s a környéken élő gyerekek és felnőttek könyvtári ellátását. A könyvtárosok próbálkozásai ellenére sem sikerül a felnőtt lakosságot becsalogatni a könyvtárba. Pedig évekig próbálkoznak, több alkalommal a könyvtárban tartják a szülői értekezleteket is, de egyik rendezvény sem növeli a felnőttek táborát.
 • 1980-tól Czeglédi Erika vezeti a könyvtárat, majd négy évig Csehely Edit a könyvtár vezetője. Rendszeresen tartanak foglalkozásokat, vetélkedőket, magyar nyelv heti programokat, író-olvasó találkozókat. Az író vendégek között ott találjuk Petrovácz Istvánt, D. Nagy Évát.
 • 1983-ban négycsatornás zenesarkot alakítanak ki. Az oktatást és a könyvtári munkát audiovizuális gyűjtemény segíti.
 • CSÖKKENŐ FORGALOM

 • 1987-től Dusa Lajos a könyvtárvezető, őt 1994-ben Grandpierre Irén követi. Újra fellendül a gyerekek körében a könyvtári élet. A könyvtáros szövőszakkört szervez, a Polgármesteri Hivatal Kulturális Irodájának támogatásával szövőkereteket, szövőszékeket vásárolnak. Az iskolával közösen tartanak kiállításokat, szavalóversenyeket, elindul a Bölcs Bagoly rejtvénysorozat.
 • A telepen élő gyerekek számának csökkenésével az olvasók létszáma évről-évre fogyatkozik. A könyvtár elhelyezésénél fogva (iskolaépületben, emeleten) sem alkalmas a lakóterületi feladat ellátására. 1998-ban a városi könyvtár felbontja a Nagysándor J. Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodást. Az állományt, 7642 db könyvet az intézmény átad az iskolának. A könyvtár működtetése a fenntartó jóváhagyásával 1999. január 1-jétől az iskola feladata lesz.