Szabó Kálmán utca 38. sz. 1969-ig itt működik a könyvtár.Hajdú-bihari Napló 1961

1961. augusztus 11-én a Hajdú-Bihari Napló cikket közöl a könyvtárról. Az írás dicséri a könyvállomány összetételét, az olvasók aktivítását. 1961-ben „különösen Jókai, Mikszáth, Móricz, Verne, Gorkij, Tolsztoj és Victor Hugo művei örvendtek nagy népszerűségnek.” A cikk írója ugyanakkor szól arról is, hogy a Szabó Kálmán utcai helyiség rendkívül szűk, a világítás korszerűtlen, nincs olvasóhelyiség, amit pedig már évek óta szeretnének a kölcsönzők.


Új helyenÍró-olvasó találkozó 1979-ben

1979 egyik szép eseménye Kiss Tamás debreceni költő találkozása az olvasókkal.

Katalógusok
A könyvtár rendelkezik szerzői, cím-, szak- és ifjúsági katalógussal.

GyerekrészlegKiállítók a Homokkerti Könyvtárban

Horváth Bíbor, Nagy Iringó, V. Pók Katalin, Vojtina Bábszínház, Imrik Zsuzsanna (ruhák, gobelinek), Nagy Gabriella, Nagy Éva (farsangi álarc)

Gyermeknapi játékok az udvaron
 

FOLYAMATOS JELEN

HoMOKKERTI KÖNYVTÁR

Alapítás éve: 1961
Cím: Szabó Kálmán út 38. sz., 1969-től Szabó Kálmán u. 33. sz.
Könyvtárosok, munkatársak: Kiss Lajosné (1961–1963), Tajta Katalin (1963–1969), Nagymáté Margit (1969–1970), Muri Attiláné (1970–1971), Nagy Béláné (1971), Papp Sándorné (1971–1972), Tábory Györgyné (1972), Dr. Gábossy Dénesné (1977–1980), Porczióné Stébel Ildikó (1980–1985), Kiss Gáborné, Farkasné Tóth Ilona (1985–1993) Tamás Zsolt (1993–1995), Szaniszlóné Tóth Csilla (1995–1998), Tóth Zoltánné (1999-2006), Varga Adrienn (2007), Veresné Varró Mónika (2007–)

Egy kis statisztika

Évek 1961 1971 1981 1991 2001 2009
Állomány 1775 5853 8283 9170 8812 9841
Beiratkozott olvasók 300 300 564 375 622 668
Forgalom/kötet 15 762 11 185 13 728 9989 25 224 20 218

AZ ELSŐ ÉVEK

A Debreceni Városi Könyvtár egyik legrégebbi fiókkönyvtára, az intézmény megalakulásától (1961. január 1.) folyamatosan működik. A könyvtár hatósugarába tartozó lakosság kb. 8000 főre tehető. A településrész szétszórt, óriási területen fekszik.
 • A fiókkönyvtár első telephelye a Szabó Kálmán utca 38. sz. alatti épület (ma is áll, jelenleg magánház). A könyvek két pici helységben (5X4m) vannak elhelyezve.
 • Az első könyvtáros Kiss Lajosné, 6 órában dolgozik.
 • A fiókkönyvtár állománya induláskor 2475 db könyv, már az első évben 300 beiratkozott olvasó van. 14 éven aluli 89 fő, 14-18 között 66 fő, 18 éven felüli 145 fő, 15.762 db dokumentumot kölcsönöznek.
 • Hétfőtől szombatig a hét hat napján van kölcsönzés.
A Szabó Kálmán utcai helyiség már az induláskor zsúfolt és az olvasók létszámát tekintve szűkös. A környéken élők és a könyvtárvezetők többször is kérik az I. Kerületi Tanácsot, biztosítson megfelelő helyet a könyvtár számára.

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK A KÖNYVTÁR

1969-ben a könyvtár átköltözik a Szabó Kálmán utca 33. szám alatti, valamivel tágasabb épületbe. A három helyiségből álló új épületet az I. Kerületi Tanács építteti, berendezését, felszerelését is biztosítja.
 • A következő években a könyvtár igen jó kapcsolatot alakít ki a Petőfi Sándor Általános Iskolával. A pedagógusok olvasótoborzással, rendezvények közönségének szervezésével segítik. Az irodalmi szakkör foglalkozásait rendszerint a könyvtárban tartják. Az iskolában hangosbemondón, szülői értekezleteken ismertetik a könyvtár szolgáltatásait.
 • Jó kapcsolat épül ki az óvodával is, ahonnan többen is beiratkoznak.
 • A gyerekek számának növekedésével az állománygyarapításban nagyobb szerepet kap a gyermek- és ifjúsági irodalom beszerzése.

A NYOLCVANAS ÉVEK

 • A könyvtár olvasóinak létszáma a nyolcvanas évektől 400 és 500 fő között van.
 • Csökken a nyitva tartási idő, részmunkaidős (6 órás) könyvtáros vezeti a könyvtárat.
 • Az általános iskolásokkal és a nyugdíjas korosztállyal kiemelten foglalkoznak.
 • Jó kapcsolat alakul ki a könyvtár szomszédságában működő Idősek Napközi Otthonával, egészségügyi előadásokat, biblioterápiára épülő programokat, felolvasásokat szerveznek számukra.
 • 1998-tól a megszüntetett Hatvan utcai fiókból a Homokkerti Könyvtárba kerülő dr. Tóth Zoltánné (munkaideje 4 óra) rendszeresen szervez kiállításokat, könyvtári programokat.
 • Jelentősen nő a beiratkozott olvasók száma

NAPJAINK KÖNYVTÁRA

 • 2008-től újra főfoglalkozású könyvtáros dolgozik a könyvtárban. A könyvtár vezetője Veresné Varró Mónika.
 • Meghosszabbítják a könyvtár nyitvatartási idejét, tovább nő az olvasók száma.
 • A beiratkozott olvasók főként általános iskolai tanulók, akik szívesen töltik a könyvtárban szabadidejüket, hetente kézműves foglalkozásokon vesznek részt, rendszeressé válnak a nyári szabadidős programok.
 • 2009-ben a könyvtár, a népmese napjához kapcsolódva nagy sikerű rajzpályázatot hirdet.
 • Hagyománnyá válik az adventi napok és a szabadtéri gyermeknapi programok megszervezése.
 • 2009-ben a könyvtár volt olvasója, Dalnoki Ferenc bemutatja a Homokkerti caprició című könyvét
 • 2009-ben bevezetik az internetet, 2010-től három számítógép van a könyvtárban.
 • A könyvtár ismeretközlő könyvekre építve internetes vetélkedőt szervez általános iskolások számára.
 • Sok gyerek a szünidőben is rendszeresen betér a könyvtárba, kérésükre nyáron is folytatódnak a gyermekfoglalkozások.

Irodalomjegyzék:

Gőz József: Könyvtár a Szabó Kálmán utcán. = Homokóra, 1996. 2. sz. november. 2. p.