"Az olvasás mindent jelent egyszerre: barátot, kellemes elfoglaltságot, az egyik legfontosabb eszköz a személyiség fejlesztéséhez és az önműveléshez... Mindig kérdeztem a gyerekektől, szerintük miért olvasnak az emberek? Bár elmondják, hogy mindezzel a tudásunkat gyarapítjuk és egyben szórakozunk is, mégis mindig rá kell vezetnem őket arra, hogy élményért is olvasunk" Részlet a Csak az ember olvas című interjúból.

„Egy komplex intézmény sok együttműködési lehetőséget rejt magában.”„A biblioterápia nagy felelősség, de nagy lehetőség is a segíteni akaró könyvtárosok számára.”


A 2006-ban nyugdíjba vonuló (s a már korábban nyugdíjazott) debreceni könyvtáros kollégák lelkesen fogadták Hadházy Csabáné javaslatát, hogy rendszeres időközönként találkozzék az a könyvtáros nemzedék, amely nyugdíjas éveit tölti, de eleven a szakmai érdeklődése, s jól érzik magukat egymás társaságában. Többszöri tréfás névváltoztatás után megalakult a Debreceni Könyvtárosok Baráti Köre.


Újkerti Felnőttek Önművelődési Olvasóköre 

FOLYAMATOS JELEN

Hadházy Csabáné

 • 1967-ben a Debreceni Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakán szerezte meg első diplomáját.
 • Pályakezdőként Hajdúhadházra kerül, ahol 1972-ig művelődési otthont vezet.
 • Népművelői munkáját három alkalommal ismerik el miniszteri kitüntetéssel (1971, 1984, 1989). 2005-ben megkapta az Év Könyvtárosa kitüntetést.
 • 1972-ben Debrecenbe költözik és a Városi Tanács Művelődési Osztályán főelőadói munkakört tölt be. Ez idő alatt elvégezi a Kossuth Lajos Tudományegyetem népművelői kiegészítő szakát.
 • 1974-től a városi könyvtár Benedek Elek Gyermekkönyvtárában dolgozik. Itt végzett munkája során kiemelkedő színvonalon szervezi és vezeti a csoportos gyermekfoglalkozásokat.
 • 1980-tól az Újkerti Könyvtár vezetője lesz. Sikeresen megküzd a könyvtár megnyitásával, beindításával együtt járó problémákkal, az új könyvtártípus (ÁMK-könyvtár) elismertetésével, az iskolai és közművelődési feladatkör ellátásával. Elvégzi a KLTE-n a magyar irodalom szakot, majd a drámapedagógia szakot.
 • Kifogyhatatlan energiával szervezi a könyvtár rendezvényeit, számos kulturális program ötlete és megvalósítása fűződik a nevéhez (Zenés Könyvtári Esték, Újkerti Irodalmi Esték, Tehetséggondozó tábor, Kisebbségi Önkormányzati Napok, Internet Fiesta).
 • A hálózatban elsőként alkalmazza könyvtári foglalkozásain a drámapedagógia és a biblioterápia módszereit. Később nehezen nevelhető, majd sérült, Down-szindrómás gyerekeknél és nyugdíjasok körében is sikeres biblioterápiás tevékenysége. Down-kóros gyerekek esetében alapirodalomnak a mesét választja. A foglalkozások egyénre szabottak, a módszerek között a lejátszást, az improvizálást is alkalmazza. A foglalkozások eredményeként a résztvevők egyre otthonosabban mozognak a könyvtárban, ügyesen kölcsönöznek, szívesen beszélgetnek.
 • A régi olvasókörök mintájára szervezi meg a Nyugdíjas Olvasók Klubját, a találkozókon egy-egy irodalmi mű közös megbeszélése, feldolgozása történik. Az emberi élet kulcskérdéseire az irodalom segítségével keresik a választ, utat mutatva a problémák megoldására.
 • 1986-ban beindítja az Újkerti Olvasókört, amely klubszerű formában beszélgetési lehetőséget biztosít az irodalomról, művészetről, történelmünk eseményeiről, úgy hogy a hallgatók sokszor maguk is előadókká válnak. 2000-ben újjászervezi ezt a kört létrehozva az Újkerti Felnőttek Önművelődési Olvasókörét, ahol az élethosszig tartó tanulás lehetőségeit biztosítják, a régi és az új tagok számára. A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékével közösen az olvasókörrel nemzetközi uniós pályázatot nyernek, ahol a biblioterápia módszerét alkalmazva kidolgozza a felnőttek élethosszig tartó tanulási lehetőségeinek könyvtári módszereit.
 • Tapasztalatait, munkamódszereit, az általa vezetett könyvtár eredményeit a szakma különböző fórumain számos esetben előadások és publikációk formájában is ismerteti.
 • Vezetése alatt az Újkerti Könyvtár nagy szerepet vállal új szolgáltatások bevezetésében, a modern információs technika alkalmazásában.
 • 2006-tól nyugdíjas, s még ebben az évben megszervezi a Debreceni Könyvtárosok Baráti Körét. Az általa vezetett klub az intézménnyel továbbra is kapcsolatot tartó, baráti közösséggé kovácsolódott.

Pulikációk:

 • Hadházy Csabáné: ÁMK-könyvtárosok konferenciája Debrecenben. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1991. 1. sz. 45–49. p.
 • Hadházy Csabáné: A debreceni Általános Művelődési Központban működő könyvtár hat éve. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1987. 2. sz. 16–22. p.
 • Hadházy Csabáné: Egy pályázat története. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1997. 2. sz. 16–19. p.
 • Hadházy Csabáné: Életápolás könyvtári eszközökkel. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1994. 2. sz. 53–58. p.
 • Hadházy Csabáné: Felhívás: könyvtári jubileum Debrecenben. = Könyvtári Kis Híradó, 10. évf. 2005. 2. sz. 8. p.
 • Hadházy Csabáné: Kiállítások az Újkerti Könyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1989. 1. sz. 54–58. p.
 • Hadházy Csabáné: Olvasás évi programok az Újkerti Könyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2002. 1. sz. 54–58. p.
 • Hadházy Csabáné: A személyiségfejlesztés könyvtári módszerei. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 2. sz. 29–34. p.
 • Hadházy Csabáné: Tehetséggondozó táborok könyvtári szervezésben. Gondolatok az Újkerti ÁMK és a Debreceni Városi Könyvtár Cimbora táboráról. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1992. 2. sz. 17–19. p.
 • Hadházy Csabáné: Újkerti Önművelődő Felnőttek Olvasóköre. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2003. 1. sz. 42–44.p.
 • Biblioterápia - életápolási klub : Az Újkerti Nevelési Központ Könyvtárában. [Riporter] Mester Gyula. = Őszikék, 3. évf. 1995. 7. sz. 6. p.