Kiss Istvánné könyvtárigazgatóKüldetési nyilatkozatunk (1998):

„Fiókkönyvtáraink - nagyságrendjük és területi elhelyezkedésük alapján - meghatározott szolgáltatási szinteken, dokumentumaik és szolgáltatásaik révén biztosítják a város polgárai részére információs igényeik kielégítését; segítséget nyújtanak számukra a tanuláshoz, önművelődéshez és szabadidejük hasznos eltöltéséhez; támogatják és ösztönzik őket a demokratikus, gazdasági és kulturális tevékenységekben való részvételben.” (Kiss Istvánné)

Miért marad fenn a könyv?

Egy cseh könyvtáros szerint „azért nem lehet a Gutenberg-galaxisnak véget vetni, mert a könyv
 • tárolható,
 • szokásunkká vált,
 • az iránta érzett szerelmünk olyan ősi szerelemhez hasonlít, mint amilyen a természet, a nap, az anyag, az agyag, a vas és a tűz iránti vonzalmunk,
 • megfelel az ember érzékeinek, mindenekelőtt tapintásának (lapozgathatósága révén) és látásának (szépsége révén). „
(Könyvári Levelező/lap 1996. 5. sz.)

„A kincstári jellegű pénzkezelés megszervezése megköveteli a pénzforgalom tervszerűségét. A tervszerűséget az intézmények által havonként elkészített, ún. önkormányzati támogatás lehívási ütemterv biztosítja. Kitöltendő táblázatokban a következő hónap napjaira szükségeltetik megjelölni, mikor mennyi és milyen célú kifizetés várható – a személyi kiadásoktól a részletezett közüzemi díjakon keresztül a beszerzésig.”

2000-ben új Munkavédelmi Szabályzat és Tűzvédelmi Szabályzat készül. 2001-ben át kell dolgozni az összes, az intézmény gazdálkodására bonatkozó szabályzatot, 2002-ben, majd 2005-ben módosul a Szervezeti és Működési Szabályzat.

Címpótlék adományozása

Kiss Istvánné levele a DMJV Gazdálkodási Főosztályvezetőjéhez:
„…Sajnálatos lenne, ha a gazdasági összevonás következtében gazdasági egységünk volt vezetője illetménye 37%-át egyik napról a másikra elveszítené…Tisztelettel kérem Főosztályvezető Asszonyt, hogy engedélyezze egy főtanácsosi cím adományozását. A címet a dolgozó munkateljesítménye alapján is teljes felelősséggel javaslom…”
(A kérelmet elutasították.)

2001-ben a felújítási kiadások összege: 4 915 000 Ft

Új gépkocsi

2004-ben kicserélik az 1993 óta az intézmény tulajdonában lévő Opel Astra gépkocsit egy Suzuki gyártmányúra.

Gondok a Piac utca 68-ban

2003-tól a legtöbb gondot a frissen átadott Piac utca 68. szám alatti épület okozza. Egymást érik a bajok: csőtörés, dohosodó, penészedő pince és karbantartóműhely. Beázások miatt több alkalommal is rongálódik a gyűjtemény és a parketta Az ÁNTSZ az egész épület légterében penészgombákat talál. A Cívis Ház Rt. csak többszöri levélváltás után hajlandó a hibák egy részét kijavítani, de a pincével és a karbantartó műhellyel nem tudnak mit kezdeni.

A felújított Tócóskerti Iskolai – és Gyermekkönyvtár (2005)Vezetőváltás a Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtárban

1998-ban első alkalommal írnak ki intézményen belüli vezetői pályázatot.

Egy könyvtár újjászületése – új helyen a Benedek Elek Könyvtár


„A könyvtár alapterülete hosszúkás, természetes fényt két helyről kap. A gyermekövezet kialakításánál az elsődleges szempont volt, hogy ne mesterséges világítású legyen. A hálózatban dolgozó gyermekkönyvtáros kollégák ajándékaként kis olvasóink színes, fényáteresztő ablakdíszekben gyönyörködhetnek.„
Könyvtári Levelező/lap 2003. 8. sz.)Kósa Lajos polgármester és Kiss Istvánné a Benedek Elek Könyvtár ünnepélyes átadásánÚj könyvtárvezető a Józsai Könyvtárban

A könyvtár igazgatója 2005-ben Mogyorossy Jánosné nyugdíjba vonulása miatt pályázatot ír ki a Józsai Könyvtár vezetői beosztására.

Pályázati feltételek:
 • Szakirányú felsőfokú képesítés
 • 5 év szakmai gyakorlat
 • Olvasószolgálatban szerzett tapasztalatok
A LIBTECH Egyesület 1996-ban jön létre a megyében működő könyvtárak együttműködésével a számítógépes tervezés, eszközbeszerzés és -telepítés, továbbá a folyamatos képzés, oktatás, a pályázatokon való részvétel támogatására, a közös adatbázisépítés és azok elérhetőségeinek megszervezése céljából.

Számítógépek ünnepélyes átadása az Újkerti Könyvtárban

Az Újkerti Könyvtárban 1998 novemberében ünnepélyes keretek között, az olvasók és a könyvtárosok jelenlétében, megtörténik a számítógépek átadása, s ezzel megindul egy újabb szolgáltatás.


Kósa Lajos polgármester, Jávorszky Ferenc, Hadházy Csabáné könyvtárosokFénymásoló:
Kiss Istvánné levele a Városépítési Osztály vezetőjéhez:

„Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Debreceni Városi Könyvtár 2007. évre leadott felújítási igény 7. sorának (üzemeltetéshez szükséges gépbeszerzés) módosítását engedélyezni szíveskedjen. … Fénymásolóink az elmúlt évek során nagy használatnak voltak kitéve, amortizálódtak, gyakori szervízelésre, javításra, alkatrész- cserére került sor.
Interneten tájékozódtunk, intézményeink számára 1 000 000,-Ft-os áron tudnánk tartós, strapabíró eszközöket vásárolni. Amennyiben kérésem teljesítéséhez Ön hozzájárul, kérem, hogy intézményünk 2007. évi felújítási igényét módosítani szíveskedjenek, és a 7. sorban szerepeltetett gépkocsi utánfutó és vonóhorog beszerzése helyett 3 db fénymásoló szerepeljen 3 000 000,-Ft értékben.

Pályázat a Zenei Könyvtár fénymásolójának kicserélésére

2001-ben a Zenei Könyvtár fénymásolója már olyan leromlott állapotban van, hogy kétséges, kibírja-e a tárgyévet. A Nemzeti Kulturális Alapnál megjelenik egy kiírás fénymásoló-gép beszerzésére, amihez 50%-os önrész szükséges. A könyvtár a Gazdasági Osztály támogatását kéri az intézmény pénzmaradványából az önrész biztosításához.

Elsőként az Újkerti Könyvtár tud internet-hozzáférést biztosítani.

2000 januárjától negyedóránként 40 Ft használati díjat kérnek.
Ehhez elkészítik a nyugtatömböket. A használat elkezdésének idejét egy központi füzetben vezetik, rögzítve az olvasó nevét, olvasójegyének számát, a kezdés és befejezés időpontját.Ingyenes Internet

A Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtárban a Sulinet vonal bevezetésével ingyenes a könyvtár olvasói számára az internethasználat.Igazgatói levél a DMJV Kulturális Osztályához az intézmény bér- és létszámgazdálkodásáról.

„2003. évben intézményünk már nem tudja teljesíteni az 5%-os bérmegtakarítást… Ahhoz, hogy a kötelező bérmegtakarítást teljesíteni tudjuk, minden dolgozónak 4 héten át betegállományban kellene tartózkodnia az év folyamán (az első 15 nap betegszabadságot ugyanis a munkáltató téríti). Megtakarítási lehetőség még a GYES-en és GYED-en lévő dolgozók béréből adódik. Az intézmény létszámhelyzete nem teszi lehetővé, hogy távol lévő munkatársak helyett ne vegyünk fel helyettesítőket… részben a kieső dolgozók miatt, illetve annak következtében, hogy nincs létszámfedezetünk az ún. „állandó helyettesítő” könyvtáros munkakörre.”A „gyermekkönyvtárosok köre” foglalkozott a NAT-tal, iskolapszichológus tartott előadást „Fogyatékos és deviáns gyerekek a könyvtárban” címmel. Az „informatikai-számítástechnikai kör” működésének eredménye az informatikai fejlesztési terv, CD-ROM- szórólap elkészítése.

A kenyér története című előadás a Homokkerti Könyvtárban.

A foglalkozást vezeti dr. Tóth Zoltánné könyvtárosTanfolyamok

 • 1999 – Open Society Institute
 • 1999 – Libtech Egyesület- SR-LIB tanfolyam
 • 2000-ben az MKE megyei szervezete indít tanfolyamot.
 • 2001-ben számítástechnikai tanfolyam az Újkertben: 30 könyvtáros vesz részt (5 fős kiscsoportokban). A jó hangulatban zajló, alkalmanként 4-5 órás „fejtágítók”igen hasznosak voltak a résztvevőknek.
Vezetői értekezlet az István úti Könyvtárban

Mocsári Tibor, Biró Ildikó, Dankó IlonaKézműves foglalkozás a Petőfi EmlékkönyvtárbanLászló Ákos kiállítása a Benedek Elek Könyvtárban„Minden lehetséges alkalmat meg kell ragadni, hogy számítógéphez jussunk.”
Munkaterv

2000 novemberében „Civil-híd” címmel – az ÖKO-Centrum Alapítvány kezdeményezésére a Központi Olvasóterenben konferenciát tartanak. A rendezvény előadói: Halász János országgyűlési képviselő, Szentei Tamás, a debreceni Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának vezetője, valamint a könyvtár több munkatársa. - „A Debreceni Városi Könyvtár és a körülötte létrejött civil szervezetek stratégiai szövetségesek lettek az alapvető intézményi célkitűzések megvalósításában.”

Politikamentesség

A 2001. november 29-i vezetői értekezleten felvetődik a közelgő választások kapcsán a könyvtárak hozzáállásának kérdése.
Az intézményvezető kérdésére a polgármester úr válasza:

„Tisztelt Igazgató Asszony!
Az intézményben folyó szakmai munka biztosítása érdekében – tekintettel a közelgő választásokra és kampányra – kérem Önt, gondoskodjon arról, hogy az Ön által vezetett intézmény ne válhasson politikai csatározások színterévé. „
Kósa Lajos

Késedelmi díjak és elveszett dokumentumok

2004. október elsejétől az APEH-től kapott állásfoglalás alapján a késedelmi díjakról (bírság) és az elveszett dokumentumok ellenértékének megtérítéséről (kártérítés) a fiókkönyvtárak nem állítanak ki számlát, hanem az intézmény által rendszeresített kétféle formanyomtatványon regisztrálják a befizetés tényét.2005-ben ünnepli az Újkerti Könyvtár megnyitásának 25. évfordulóját.Dr. Csikai Erzsébet foglalkozása az Újkerti Könyvtárban2001-ben eléri a csúcsot a forgalmi mutató: 595.336 dokumentumot kölcsönöznek ki a fiókkönyvtárakból

Divatba jönnek a kézműves foglalkozásokAkadálymentesen megközelíthető könyvtárak 2001-ben:
Biblioterápia

Az Újkerti Könyvtár vezetője, Hadházy Csabáné alkalmazza - a hálózatban először - könyvtári foglalkozásain a drámapedagógia és a biblioterápia módszereit. Később nehezen nevelhető, majd sérült, Down- szindrómás gyerekeknél és nyugdíjasok körében is sikeres a biblioterápia.

Az olvasógép átadása a Nyugdíjasok Háza Könyvtárban

„Az olvasógép átadásának ünnepsége nagyon megható volt, a Kettessy Aladár Általános Iskola diákjai adtak elő egy irodalmi műsort”.
Horváth Mária – könyvtáros

1995-től minden évben megrendezzük a könyvtári akcióhetet.

Az Ünnepi Könyvhét vendégei 2003-ban:
 • Szirák Péter
 • Székelyhidi Ágoston
 • Zeke László
 • Ágh István
 • Ruszina Szabolcs
 • Vranyecz Artúr
 • Bényei József
 • Szabó Balázs
 • Varga Lajos
A Fotótár fennállásának 30. évfordulóját két fotókiállítással ünnepli: egy régi városképivel és egy különleges fotótörténetivel. A „Fejezetek a debreceni fotózás történetéből” c. kiállítási anyag alapjai a tár vezetőjének saját családi archívumából származó, réges-régi felvételek.

A költészet és a város napja

2001. április 11-én a Költészet és a Város Napján a Központi Olvasóterem maratoni felolvasóestet szervez. A rendezvény 11-én 18 órakor kezdődik és 12-én 18 óráig tart. A megnyitó verses mesét Kósa Lajos polgármester olvassa fel.

Nagy sikere van 2002-ben a Központi Olvasóteremben a Költészet és Város Napja alkalmából, több mint 1100 látogató részvételével tartott 24 órás költészet napi versmondásnak. A könyvtár díszvendége Szabó Magda írónő.

A versolvasásban részt vesz:
 • Tóth Endre,
 • Kiss Gáborné,
 • Boda Istvánné,
 • Nagy Zoltánné,
 • Vranyecz Artúr,
 • Béke Csaba,
 • Vitéz Ferenc,
 • Bényei József,
 • Szalai Csaba,
 • Boda István,
 • Dusa Lajos,
 • Kiss Istvánné,
 • Hadházy Csabáné
Igazgatói beszámoló a Csokonai programsorozatról:

„ A Csokonai programsorozatunk jól sikerült, terveinknek megfelelően a legkülönbözőbb korosztályokat vontuk be az emlékév rendezvényeibe, s az alkotói pályázatok révén értékes munkák megszületését támogattuk. A Kulturális Bizottság által rendelkezésünkre bocsátott 450.000 forintos pályázati támogatás lehetővé tette, hogy elképzeléseinket magas színvonalon valósíthassuk meg. „

Az Internet Fiestán Kiss Istvánné ez alkalomra írt meséjét hallgatják az újkerti gyerekekA NAGY KÖNYV

Sándor Csilla, a Csodaceruza főszerkesztője beszélget a Tócóskerti gyerekekkel


Az „Olvasni jó” pályázatot a Hálózati és Szervezési Osztály irányítja1998

NKA támogatásból a gyermekkönyvállomány és a videóállomány kerül bővítésre. Még ebben az évben szintén az NKA támogatásával sikerül a felfejleszteni a számítástechnikai szakirodalmat.

A városi fiókhálózatot működtető megyei jogú városok könyvbeszerzésre vonatkozó adata a 2003. évi statisztika alapján: 2003-ban a magyar városok átlagosan 190 Ft-ot fordítanak lakosonként könyvtári állomány gyarapítására. 2004-ben a Debreceni Városi Könyvtár költségvetéséből bruttó 58,60 Ft-ot (pályázati és egyéb támogatásokkal együtt 77,-Ft-ot) fordít gyarapításra. Az egy lakosra jutó összeg csak az országos átlag 40,52%-át teszi ki.

1 olvasóra jutó Ft (nettó) 2003-banSzékesfehérvár:1356
Szolnok:1056
Győr: 103
Miskolc: 946
Pécs: 841
Zalaegerszeg: 731
Tatabánya:714
Debrecen:483

Lakosra jutó Ft (nettó)

Székesfehérvár: 98
Szolnok:80
Győr: 71
Miskolc: 46
Pécs: 33
Zalaegerszeg: 53
Tatabánya:34
Debrecen:42

1996 óta működik az Újkerti Könyvtárban az „Újkerti Felnőttek Olvasóköre”. A csoport meghitt, összetartó, egymást segítő közösséggé válik.

A hálózat informatikai fejlesztését Várterész Cecília irányítja.A Feldolgozó Osztály vezetőjének nyugdíjas búcsúztatója - Dankó IlonaBelső pályázat a Feldolgozó Osztály vezetői munkakör betöltésére

Az intézmény vezetője pályázatot ír ki 2006. január 1-jétől kezdődően az Állománygyarapító és feldolgozó osztály vezetői beosztásának betöltésére.
Pályázati feltételek:
 • Szakirányú felsőfokú képesítés
 • 5 év szakmai gyakorlat
Helyismereti Fotótár kiállításai 1999-ben:

Debrecen fotótörténetéből, Gulyás Pál, Móricz Zsigmond, „A Tócóskert régen és ma”, Benedek Elek.„Könyv-örökbefogadás”

Az örökbefogadó által kiválasztott könyvbe egy, a könyvtár által készített kis emléklapot ragasztanak be a támogató aláírásával és az olvasótársainak szóló ajánlásával.

 

FOLYAMATOS JELEN

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR ÖTVEN ÉVE 1985–1997

KISS ISTVÁNNÉ

Mesterházyné Baranyai Margit 1997-ben nyugdíjba vonul. A fenntartó az igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 1998. június 1-jétől Kiss Istvánné, az intézmény korábbi igazgatóhelyettese kap öt évre vezetői megbízást. A 2003-ban a fenntartó második alkalommal is Kiss Istvánné pályázatát fogadja el, aki 2005 decemberéig - nyugdíjba vonulásáig - vezeti az intézményt.
Az intézmény célkitűzései erre az időszakra (a vezető megfogalmazásában):
 • megfelelni az információs /tudásalapú társadalom alapintézménye követelménynek,
 • érték- és információközvetítőként működni,
 • eljutni arra a technikai színvonalra, amely valamennyi szolgáltató helyen biztosítja a hagyományos könyvtári funkció és az információs központ együttes jelenlétét,
 • rugalmasan reagálni a könyvtárhasználat iránti társadalmi igények változásaira (növekvő információs igény, a tanulás felértékelődése, a civil társadalom megerősödése, a kulturális kezdeményezések növekvő szerepe),
 • garantálni a lakossági szolgáltatások magas színvonalát,
 • információszolgáltató tevékenységgel támogatni a város intézményei és önkormányzata munkáját.
A szolgáltatások kivitelezését az alábbi értékrend alapján kívánatos megvalósítani:
 • rugalmasság, reagálóképesség,
 • megközelíthetőség (földrajzi, fizikai, időbeli értelemben),
 • sokszínűség, sokoldalúság,
 • szervezettség, gazdaságosság.

ÚJ KIHÍVÁSOK VAGY A GUTENBERG-GALAXIS VÉGE?

A könyvtárügy a „nagy átalakulás” időszakát éli. Az információs társadalom kialakulása új szemléletű jogi szabályozást tesz szükségessé a könyvtári munka területén is. 1997-ben lép életbe a CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, ezt követően számos kormányrendelet, miniszteri rendelet jelenik meg.

Szakmai körökben élénk viták folynak a jövő könyvtáráról. Mi lesz a könyvtárak szerepe az információáradat előnyei és veszélyei közepette? Átalakulnak-e a ma közgyűjteményei számítógép-központúvá? A digitális publikációk helyettesíthetik-e a hagyományos dokumentumokat, a számítógépek felváltják-e a katalógusokat? Mi lesz a feladata, hivatása a könyvtárosnak?

Mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy új ismeretekre, s tudásra van szükség, a könyvtárosok számára nélkülözhetetlen az informatikai alapműveltség megszerzése. A gyakorlatban mind nagyobb hangsúlyt kap a felhasználó szükségleteit kiinduló pontnak tekintő olvasóorientált hozzáállás.

Változnak a finanszírozás és a központi támogatás alapelvei is. A fenntartók megnyirbálják a könyvtári költségvetéseket, mindennaposak lesznek a könyvtárösszevonások, bezárások. Ugyanakkor megkezdődik egy széles körű pályázati támogatási rendszer kiépítése. Megjelenik az 15/1998. (III.31.) KMK rendelet, ami alapján a minisztérium az éves költségvetési törvényben biztosítja a lemaradó könyvtárak felzárkóztatását. Megalakul a Könyvtári Intézet, megindulnak a könyvtári levelezőlisták, a vezetésben megjelennek a korszerű menedzsment technikák, létrejön az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer. A nagyobb könyvtárak kialakítják jövőképüket, megfogalmazzák céljaikat, a 2003-2007 közötti időszakra vonatkozólag központilag kidolgozzák a magyar könyvtárügy stratégiai célkitűzéseit.

Debreceni helyzetkép

A város nehéz költségvetési helyzete meghatározza az intézményekét is. Szigorú fegyelem és takarékosság jellemzi a gazdálkodást. A város 1997-től áttér a kincstári gazdálkodásra, aminek következtében az intézmények költségvetésében több százezer forintos „adósság-állomány” jelenik meg.
A kilencvenes évekre a könyvtári ellátás sem mondható ideálisnak. A megyei könyvtár mostoha helyzetben, kis alapterületen, rossz működési feltételek között létezik. A Debreceni Városi Könyvtár 17 szolgáltatóhelyet működtet, a szakszervezeti hálózatot felszámolják. Az ország második legnagyobb városaként Debrecen a megyeszékhelyek közül hátulról a negyedik helyen áll az állomány/lakos, olvasó mérőszámokban, s utolsóként kullog az állománygyarapítás Ft/olvasó, lakos relációban. A megye és a város lemaradása, az objektív mutatókban nem új keletű. Pedig a legtöbb olvasó (19−20 ezer) a legtöbb látogató, kölcsönző, kölcsönzött egység Debrecenben jelentkezik.

MINDENNAPI Ö(ü)RÖMÖK

Egyre több terhet ró az intézményvezetésre a gazdálkodással járó problémák kezelése. 1997-től a város intézményeire az ún. kincstári gazdálkodás szabályai vonatkoznak. A kincstárba tartozó intézmények, s így a könyvtár is a házipénztárba befolyt bevételeit nem használhatja fel a kiadások teljesítésére, azt naponta be kell fizetnie a befizetés jogcímének megfelelő bevételi számlára.

Esetenként előfordul, hogy a közművek kilátásba helyezik a kikapcsolást, büntetőkamatok szedését. Nagyobb értékű eszközt csak pályázati támogatásból tud az intézmény vásárolni. Szinte teljesíthetetlen a kötelező bérmegtakarítás is, amelynek mértéke 1999-ban 8%, 2000-ben 6,7%, később 5%-on állandósul. Az intézményvezető a fenntartó és a Kulturális Bizottság számára több alkalommal készít írásos beszámolót a könyvtár helyzetéről. 1999-ben a Kulturális Bizottság megtárgyalja az intézményi beszámolót, az írásos anyag nagy elismerést vált ki, de ez a gazdálkodásban jelentősebb változást nem hoz.

A díjtételek rendezése
Az intézményi bevételek díjtételeinek szabályozása több éve megoldásra váró probléma. 2002-ben az intézményvezető elkészíti a könyvtár Önköltségszámítási Szabályzatát, ennek alapján a nem alapszolgáltatásnak minősülő szolgáltatások (másolatkészítés, internetszolgáltatás) díjtételeit a tényleges költségekhez igazítják. A szabályzat alapján minden költségvetési év elején a díjtételeket felülvizsgálják.

Új gazdálkodási rend

A fenntartó döntése alapján 2001. június 1-jével megváltozik az intézmény gazdálkodási rendje, a város intézményei összevont gazdasági egységekben végzik gazdálkodási tevékenységüket. A változással módosul az intézmény alapító okirata is. A Debreceni Városi Könyvtár gazdálkodási jogköre (a 40 évig tartó önállóság után) részben önállóra módosul.

A Debreceni Filharmonikus Zenekarnál alakul meg a hét kulturális intézményt összefogó gazdasági egység, ez az integráció nem érinti az intézmény szakmai autonómiáját. Az új gazdálkodási rend a kezdetekkor számos nehézséget okoz: az adószám megszűnésével elvész az SZJA 1%-ából addig kapott támogatás, megszűnik a házipénztár, a fiókkönyvtárakat nagyban megterheli a pénzügyi adminisztráció. Hetente kell előleget igényelni, a váratlan kiadások finanszírozására minimális az esély.

Meg kell szüntetni a korábban 5 fős Gazdasági Osztályt, ahol pénztáros, könyvelő, munkaügyért, leltározásért, gazdasági ügyintézésért felelős munkatárs és egy gazdaságvezető dolgozik. Munkakörüket az ún. gazdasági összekötő látja el, aki kénytelen naponta átjárni a gazdasági egységhez (Simonffy u. 1/c.).

Az intézmény vezetője több alkalommal jelzi a problémákat a Gazdasági Főosztály felé. Tekintettel az elvégzendő, gazdálkodással kapcsolatos feladatok mennyiségére és a rendelkezésre álló munkaerőre, kéri legalább 1 fő adminisztrátori létszám megteremtését. Kérését nem támogatják, s így a könyvtár igazgatója - a rá jellemző szakmai alapossággal – nem csak a költségvetés „ésszerű csökkentésével”, a beszerzések racionalizálásával, de gondnoki, gazdasági, munkaügyi problémákkal is kénytelen napi szinten foglalkozni.

Felújítások, karbantartások

A szűkösre szabott költségvetésből 17 szolgáltató egységet kellene rendben és üzemképes állapotban tartani. Az intézmény éves költségvetésében nagyobb felújítás nem tervezhető, egy-egy festés attól függően valósul meg, hogy az év folyamán mennyire elegendő az egyéb rovatokra betervezett összeg.

A jelentősebb ráfordítást igénylő karbantartásokat - a Városfejlesztési Főosztály döntése alapján − Debrecen város évi költségvetéséből, a tárgyi eszközök felújítása fejezetben biztosított ún. felújítási keretből valósítják meg.

Mire futja?
 • 1999-ben festés van a Csapókerti Könyvtárban és a Zenei Könyvtár folyosóján. Megszüntetik a tetőbeázást az Újkerti Könyvtárban, az István úton kerítés-felújítás van, a Fotótárba új kazán kerül.
 • 2000-ben felújításra kerül a Központi Olvasóterem, a Homokkerti Könyvtár, a Zenei Könyvtár elektromos hálózata, riasztókkal látják el az Igazgatási Központot,
 • Benedek Elek Könyvtárat, Olvasótermet, Fotótárat, Józsai Könyvtárat.
 • 2001-ben az István út lépcsőfeljárója és az Olvasóterem tető- és homlokzatrésze újul meg.
 • 2002-ben a Józsai Könyvtár tetőfelújítása történik meg.
 • 2003-ben már csak az István úti fiók toldalékrészén kerül a tető kicserélésre.
 • 2004-ben felújítják a Csapókerti és az Új Élet Parki Könyvtár(később Libakerti Könyvtár) homlokzatát, s még ez évben festés, burkolatcsere és világítás-felújítás van a Kartács utcai Könyvtárban.
 • 2005-ben a Nyugdíjasok Házába új világítótestek kerülnek.
 • 2005-ben a helyi Közoktatási Alap támogatásából kicserélik a Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtár elrongyolódott padlószőnyegét laminált parkettára.

HÁLÓZATFEJLESZTÉS

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a város költségvetéséből kultúrára, könyvtárra nagyon kevés jut. A gazdasági helyzet nem teszi lehetővé új fiókkönyvtárak létesítését. Az intézmény működése sem centralizálható tovább, a város így is lefedetlen a lakóterületi könyvtári ellátás szempontjából. A hálózatfejlesztés területén az igazgatónő vezetői pályázatában a megfelelő infrastrukturális feltételekkel rendelkező oktatási intézményekkel közösen fenntartott, lakóterületi és iskolai funkciót ellátó könyvtárak kialakításában lát lehetőséget (pl. Kartács utcai Könyvtár – Békéssy Béla Általános Iskola, ami nem valósul meg).
Egyre inkább a meglévő hálózat fenntartása, megfelelő színvonalú működtetése lesz a reális cél, nincs esély az ellátatlan területek (Boldogkert, Szabadságtelep, Vezér utca, Kerekes telep, Lenc telep, Júlia telep ellátására), vagy a Tócóskerti lakótelepet (30 ezer lakost) ellátó „nagy” könyvtár felépítésére.

A leggyengébb láncszem
 • A hálózat évek óta leggyengébb láncszeme a Nagysándor-telepi Könyvtár. Az olvasók létszáma a kilencvenes évektől jelentősen csökken, a könyvtár elhelyezésénél fogva (iskolaépületben, emeleten található) nem alkalmas a lakóterületi feladat ellátására. 1998-ban a városi könyvtár felbontja a Nagysándor József Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodást. Az állományt (7 642 db könyv) a városi könyvtár átadja az iskolának. A könyvtár működtetése a fenntartó jóváhagyásával 1999. január 1-jétől az iskola feladata.
Új helyen, bővülő szolgáltatásokkal
2002 nyarától megkezdődik a Benedek Elek Könyvtárnak és az Igazgatási Központnak a Batthyány u. 1. sz. alatti épületből, a Piac u. 68. szám alá költöztetése. A Cívis Ház Rt. (mint tulajdonos és az ingatlanok kezelője), az intézménnyel folyamatosan egyeztetve, elkészíti az építkezési terveket.
 • 2003 nyarán megtörténik az átköltözés, 18 év után újra könyvtárat avat az intézmény. Az alapterület-növekedés (a pincében elhelyezkedő karbantartó műhellyel és bútorraktárral együtt) megközelítőleg 250 négyzetméter. A könyvtár a főutcára kerül, közlekedési szempontból jól megközelíthető helyre. A területnövekedés lehetővé teszi, az elhelyezkedés pedig igényli a könyvtár funkciójának bővítését is.
 • Új közhasznú információszolgáltatás épül ki. A Benedek Elek Könyvtár szolgáltatásainak bővítése érinti a Központi Olvasótermet, a tájékoztató munkában fontos szerepet betöltő különgyűjtemények jelentős része onnan átkerül az új épületbe: a kisvállalkozói gyűjtemény, az Európai Uniós gyűjtemény, egyes elektronikus adatbázisok, a környezetvédelmi báziskönyvtár. Bővül az olvasótermi funkció a bekötött folyóiratok-állományának áthelyezésével. Új funkcióként jelenik meg az évek óta gyűjtött Médiatár kölcsönözhetővé tétele, valamint az internet-szolgáltatás.
 • A Központi Olvasóterem a Benedek Elek Könyvtárból átkerülő angol nyelvi gyűjteménnyel bővül. Megújuló programkínálattal új olvasói csoportokat szólítanak meg.
Kényszerű együttélés
Nem tekinthető hálózatfejlesztésnek, csak a fenntartó részéről a szükség hozta döntésnek, hogy 1999-ben és 2000-ben két új egységet átmenetileg a városi könyvtárhoz kapcsolnak.
 • 1999-ben a városi könyvtár együttműködési megállapodást köt a Tourinform Információs Irodával, mely szerint az iroda gazdasági ügyeit a városi könyvtár intézi.
 • 2000-ben a Józsai Közösségi Ház kerül az intézményhez, így az alaptevékenység egy időre kibővül a közművelődési feladatellátással. A közös évek alatt a városi könyvtár vezetése feladatának tekinti, hogy a Józsai intézmény működésének feltételeit biztosítsa és a lehetőségekhez képest azokat feljavítsa.

A KÖNYVTÁR JÖVŐJE - INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

A könyvtárvezetés fő célkitűzése az intézmény informatikai fejlesztése. A távlati cél egy olyan rendszer kialakítása, amely a város lakosságához egyenlő eséllyel juttatja el az információs forrásokat. A könyvtárgépesítés terén, a közművelődési könyvtárak körében 1998-ban elkezdődő fejlesztési programot a megyei könyvtáraknál kezdik. Az intézményben Várterész Cecília koordinálja a számítógépesítést, s dolgozza ki az intézmény első informatikai fejlesztési tervét. A városi könyvtár informatikai fejlesztését a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárral - mint az országos informatikai-könyvtári rendszer alközpontjával - együttműködve tervezik megvalósítani. A fejlesztési terv egyeztetésre kerül a LIBTECH Egyesülettel is.

A gépesítések rendre pályázati támogatásból valósulnak meg. Nehezíti a helyzetet a hálózati felépítésből adódó széttagoltság, ami miatt nem lehet az eszközöket egy helyre koncentrálni.

Új gépeket az első években a nagyobb egységek kapnak, a régebbiek a hálózati központba, vagy a kisebb könyvtárakba kerülnek. A fiókok számítógéphez juttatása így is több évig elhúzódik, ami rengeteg pályázatírással, a gépek folyamatos karbantartásával, bővítésével, áthelyezésével jár. A számítógépesítés első szakaszában a számítógépeket a könyvtárak a közhasznú és referensz szolgálatban használják. Ehhez megkezdődik a legfontosabb elektronikus dokumentumok, adatbázisok beszerzése is. Bonyolítja a helyzetet, hogy az elektronikus dokumentumokból is annyi példányt kell beszerezni, ahány számítógépen illetve fiókkönyvtárban szeretnék használni, s ez jelentős kiadásokkal jár.
 • 1997-ben öt darab, lokális hálózatba kapcsolt számítógép működik az igazgatási központban, s három fiókkönyvtárban (Zenei Könyvtár, Központi Olvasóterem, Újkerti Könyvtár) segíti a tájékoztató munkát.
 • Sikeres pályázatoknak köszönhetően 1998-ban három újabb könyvtár kapja meg első számítógépét: a Benedek Elek Könyvtár a Városi Önkormányzat segítségével, a
 • Petőfi Emlékkönyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának pályázatán, a Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtár a Kazinczy Ferenc Általános
 • Iskolával közösen, a Soros Alapítvány támogatásával.
 • Nagy előrelépésnek számít, hogy 1998-ban az Újkerti Könyvtár a már meglévő 1 számítógépe mellé 5 újabbat és ingyenes Internet-hozzáférést nyer.
 • 1999-ben új számítógép kerül a FIKSZ (Fiatal Könyvtárosok Szervezete – az intézmény munkatársai által létrehozott civil szervezet) támogatásával az Igazgatási
 • Központba és a Benedek Elek Könyvtárba.
 • A Józsai Könyvtár 2000-ben kapja meg az első számítógépét.
 • 2001 nagy eseménye, hogy a Soros Alapítvány támogatásával olvasógép kerül a Nyugdíjasok Háza Könyvtárába. A konfiguráció beszélőegységet, lapszkennert és a szükséges szoftvereket tartalmazza, a nyomtatott szöveg digitalizálása után képes annak megszólaltatására is. Még ebben az évben megkapja első (nem új, 1989-tól máshol használt) számítógépét az István úti Könyvtár.
 • 2002-ben minőségi előrelépést jelent a Széchényi Terv közművelődési könyvtárakat megcélzó támogatási programja. 10 db multimédiás számítógép, 1 db lézernyomtató kerül az intézménybe, az eszközöket az Újkerti Könyvtárban helyezik el. Az internet-hozzáférés egy évig ingyenes.
 • 2003-ban az Igazgatási Központ és a Benedek Elek Könyvtár költözése okán a városi önkormányzat támogatásával jelentős számítástechnikai fejlesztést sikerül elérni. Öt új számítógép, két szervergép és egyéb, a hálózat üzemeltetéséhez szükséges eszköz kerül beszerzésre.

ÚJ ÉS MEGSZŰNŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Hangzóanyagok másolása
1999-ben az új szerzői jogi törvény miatt meg kellett szüntetni a hangzó anyagok másolását, ami jelentősen csökkenti a Zenei Könyvtár bevételeit. Az olvasási szokások változása kikényszeríti a szerzeményezésben való változtatást is. Az évek óta tartó szakmai vívódások után a komolyzene – könnyűzene korábbi 85-15%-os beszerzési aránya, 2000-ben 50-50%-ra változik.

Közhasznú információk, segítség kisvállalkozóknak
Új felhasználói igények hívják életre a vállalkozói és közhasznú információk iránti érdeklődést. A Központi Olvasóterem indít el egy olyan szolgáltatást, amely a kisvállalkozók számára hasznos tájékoztató anyagot gyűjti és tárja fel (a szolgáltatás utóbb az új helyre költözött Benedek E. Könyvtárba kerül át).

Nagybetűs állományrész, hangoskönyvek
2003-tól az Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Nyugdíjasok Házában látássérültek és idősek számára megkezdődik a nagybetűs állományrészleg kialakítása és a hangoskönyvtári állomány továbbfejlesztése. 2004-től a könyvtár CD-lemezeket is gyűjt, pályázati támogatásból különböző erősségű és méretű nagyítókat is vásárolnak.

Fénymásolás
Nagy gondot jelent a fénymásolás. Az intézmény költségvetésében nagyértékű eszköz beszerzése nem tervezhető, fénymásolót legfeljebb pályázati támogatásból lehet vásárolni. Ritkán, s általában kötelező önrésszel jelennek meg pályázatok. Csak a nagyobb könyvtárakban működik a szolgáltatás, de még az ő esetükben is több alkalommal előfordul, hogy gépmeghibásodás vagy a vállalhatatlan reprográfiai jogdíj költsége miatt szünetel a szolgáltatás.

Az elektronikus dokumentumok, a multimédia (CD-ROM, DVD) gyors terjedése új igényeket támaszt a gyűjteményfejlesztés területén.

Videokazetták, DVD-k
A kisebb könyvtárak (Homokkert, József Attila telep, Csapókert, Kartács utca) kivételével a fiókok megkezdik videokazetta gyűjteményeik kialakítását és kölcsönzését. A kezdeti lelkesedés után a megjelenő szerzői jogi törvény megnehezíti az állománygyarapítást, a kazetták árát jelentősen megnöveli a kölcsönzési joggal való vásárlás. 2003-ban a Benedek Elek, Újkerti, Petőfi Emlékkönyvtár megkezdi a DVD-filmek gyűjtését és kölcsönzését.

Elektronikus dokumentumok
Az intézmény 2000-ben tervez első alkalommal elektronikus dokumentumokra fordítható összeget a költségvetésben. Az előző években a gyarapítás pályázati támogatásból történik. A nagyobb egységekben (Újkerti, Benedek Elek, Központi Olvasóterem, Petőfi Emlékkönyvtár) elkezdődik az elektronikus dokumentumok rendszeres gyarapítása. Az éves keret a kisebb fiókok számára csak néhány mű beszerzését teszi lehetővé, az olvasók helyben használhatják a CD-ket. A gazdagabb CD-ROM gyűjtemény bázishelye az Újkerti Könyvtár, a fiókkönyvtárak innen kérhetik át a számukra szükséges anyagokat. 2000-től az Újkerti Könyvtár megkezdi a CD-gyűjtemény kölcsönzését. A Központi Olvasóterem profilja az információs adatbázisok beszerzése folyamatos frissítéssel.

Internet-szolgáltatás
Szinte az első gépek megjelenésével felmerül az olvasók igénye az internet-használat iránt. Folyamatos gondot okoz az internet- csatlakozások bővítése, a költségek több éven keresztül nem teszik lehetővé, hogy a számítógéppel már rendelkező egységek mindegyikében működjön a szolgáltatás.
 • 1998 februárjától teljes körű internet-elérési lehetőséget nyer az Igazgatási Központ a Soros Alapítvány támogatásával. A hálózatban elsőként 1998-ban az Újkerti Könyvtárban indul el a szolgáltatás. A könyvtár a már meglévő 1 számítógépe mellé 5 újabbat és ingyenes internet-hozzáférést nyer a Soros Alapítványtól. Novemberben ünnepélyes keretek között az olvasók és a könyvtárosok jelenlétében megtörténik az átadás, s ezzel megindul egy újabb szolgáltatás.
 • 1999-től a Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtár a Sulinet vonalon keresztül biztosítja az ingyenes internet-elérést. 2000-től pályázati támogatásból további 3, később 4 számítógépet vásárolnak.
 • 2000 januárjától a Soros Alapítvány csak úgy biztosítja az Újkerti Könyvtárban az internetet, ha a költségek felét a könyvtár finanszírozza. A szolgáltatás fizetőssé tétele jelentős adminisztrációval jár és csökkenti a felhasználók számát.
 • 2001 januárjától a Soros Alapítvány véglegesen kivonul az internet finanszírozásából.
 • 2004-től kapcsolt-vonalas szolgáltatás „működik” a Központi Olvasóteremben, a Petőfi Emlékkönyvtárban, Józsai Könyvtárban és az István úton.
 • 2007-től már szélessávú internettel rendelkezik hat fiókkönyvtár: Újkerti Könyvtár, Benedek Elek Könyvtár, Tócóskerti Könyvtár, Petőfi Emlékkönyvtár, Zenei Könyvtár, Központi Olvasóterem.
Felhasználóképzések
Az internet megjelenésekor már jelentkezik az igény az internet-használati ismeretek, az új információszerzési módok lehetőségeinek és használatának a bemutatása iránt. Az első években a használók egyéni képzésére van lehetőség, az internet-szolgáltatást igénybevevők betanításával, a számítógépek használatában való gyakorlati segítségnyújtással.
 • 2002-ben a Széchényi Terv keretében elnyert pályázati támogatással 100 könyvtárlátogató részesül 20 órás szervezett internetes, könyvtári számítógépes ismereteket nyújtó oktatásban (10 fős csoportokban).
 • 2003-ban a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával ismét lehet 3x20 órás tanfolyamokat szervezni. Itt már a résztvevők megismerkednek az internet történetével, fogalmával, az elektronikus kommunikáció módjaival, az internetes kereséssel, a könyvtári és a közhasznú információszerzés lehetőségeivel.
 • 2004/2005-ben saját költségvetésből és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával indul számítógép alapismereti és internethasználói tanfolyam felnőtteknek.
 • 2006-ban felhasználóképző tanfolyam indul az Újkerti Könyvtárban, a Benedek Elek Könyvtárban, Petőfi Emlékkönyvtárban. Még ebben az évben mind a három könyvtárban a hátrányos helyzetű lakosság bevonásával olyan programsorozat indul, amely hozzájárul az információs kultúra előnyeinek megismeréséhez, a digitális szakadék csökkentéséhez.

Létszámhelyzet

Az 1996-ban történő nagy leépítések hatására több területen létszámgondok vannak. A Feldolgozó Osztályon a növekvő feladatok (elektronikus katalógus) ellenére csak 4 fő dolgozik. Az olvasószolgálatosok túlterheltek, gond a helyettesítések megszervezése, a szombatozás, a szabadságok kivétele. 1999 és 2001 között nincs az intézményben további létszámfejlesztés. Az engedélyezett létszám 69,25 fő. A szakképesítési szint magasnak mondható. A könyvtárak stabil „szereplőkkel” működnek, a fiókokat több éve vezetői munkakörben dolgozó, tapasztalt könyvtárvezetők irányítják. A munkaerőhelyzeten kissé javít a közhasznú dolgozók foglalkoztatása.
 • 1999-től lehetővé válik polgári szolgálatosok alkalmazása. A fiatalok a Zenei Könyvtárban, a Fotótárban, a Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtárban segítenek.
 • 2002 januárjától az intézmény 1 fő létszámbővítést kap adatrögzítői státuszra. Az új munkatárs a Hálózati és Információs Osztályon dolgozik, feladata a fiókkönyvtárak informatikai munkájának segítése.
 • 2003-ban újabb 1 fővel nő a dolgozók száma. A kolléga a Helytörténeti Fotótárban és a Benedek Elek Könyvtárban dolgozik, megosztott munkaidőben.
 • 2004-től megszűnik a polgári szolgálat, s egyre kevesebb a közhasznú és közcélú foglalkoztatott is. Ehhez járul még a kötelező bérmegtakarítás, az állandó helyettes hiánya, aminek következményeként hosszabbodnak a nyári bezárások.
 • Mivel a létszámhelyzetben jelentős változások nem történnek, létszámfejlesztést nem engedélyez a fenntartó, így változtatni csak a struktúrán lehet. Az új szakmai kihívásoknak megfelelően a munkaköröket kell megreformálni. A Helytörténeti Fotótárban a digitális fotózás elterjedésével megszűnik a fotós munkaköre. Hiánya a későbbiekben gondot jelent a gyűjtemény továbbfejlesztésében.
 • A Zenei Könyvtárban a gépesítés és az állomány elektronikus feldolgozása szükségessé teszi az első, informatikus rendszergazda alkalmazását.

MINŐSÉGI KÖRÖK

 • A könyvtár igazgatója kiemelt fontosságú területnek tartja a „humán erőforrás”-gondozást, mivel ahhoz, hogy a könyvtár minőségi szolgáltatásokat nyújtson használóinak, a munkatársaknak szakismereteik mellett motiváltaknak kell lenniük a minőség akarásában is. A munka eredményességében nagy szerepet játszik, hogy a dolgozók közös sikerként is megéljék teljesítményüket. Különösen fontos ez egy földrajzilag széttagolt, eltérő objektív feltételekkel rendelkező intézményhálózatban, ahol a fiókkönyvtárak egymásra vannak utalva és egymásra támaszkodhatnak. Az intézmény célkitűzéseinek és értékrendjének a dolgozók általi elfogadását, az azokkal való azonosulást a nyílt és hatékony szervezeti kommunikációval lehet a legjobban segíteni.
 • Az intézményvezető kezdeményezésére megalakulnak a hálózatban az ún. minőségi körök. A különböző fiókkönyvtárakban hasonló vagy azonos munkakörben dolgozókból megalakuló csoportok konkrét feladatok megoldásában működnek együtt, önképző jelleggel vitatnak meg problémákat, ismerkednek egymás tevékenységével, beszámolnak kezdeményezéseikről.
Három minőségi kör működik:
 • Kiskönyvtárak köre,
 • Gyermekkönyvtárosok köre,
 • Informatikai-számítástechnikai kör.
 • Általában évente két-három alkalommal tartanak összejöveteleket.

HIVATÁSA KÖNYVTÁROS

Kommunikációs tréning
1998-ban az intézményvezető kezdeményezésére sikerül pályázati támogatást szerezni a dolgozók számára szervezett, pszichológus által vezetett kommunikációs tréningre. A négy napos tréningen az egység- és fiókkönyvtár vezetők vesznek részt.

Munkahelyi motiváció
2002-ben a könyvtárosok munkahelyi motivációjáról felmérés készül (egy egyetemi hallgató szakdolgozatának tárgyaként). Néhány megállapítás ebből: „A vizsgálatok eredménye azt mutatja, hogy az életkor növekedésével a motivációs rangsor a felsőbb rendű szükségletekből indul ki… Életkortól függetlenül fontos számukra a csoporthoz tartozás, és beilleszkedés, nem alkalmazható viszont ösztönzésükre a hatalmi motivátor. A magasabb vezetők számára az autonómia, a kreativitás és a hatalom az ösztönző, míg az alacsonyabb beosztásúak az anyagi és pszichikai biztonságot részesítik előnyben.” (Hadházi Edit: A munkahelyi motiváció elmélete és gyakorlata)

Hétéves továbbképzések
A 2000-ben megjelenő 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet nagy előrelépést jelentett a szakmai továbbképzések terén. A rendeletnek megfelelően elkészül az intézmény első hétéves továbbképzési terve. A rendszer az első időkben akadozik – mind a finanszírozás, mind az akkreditált képzések tekintetében. Debrecenben kevés olyan tanfolyam van, amely a munkatársak érdeklődésére tartana számot. A fiatalabb munkatársak körében nagy érdeklődés mutatkozik az informatikai ismeretek iránt. Az egyetemi szintű informatikus-könyvtáros kiegészítő szak beindulásával minden évben néhányan továbbtanulnak, s könyvtári- informatikus diplomát szereznek. 2000 és 2006 között 39 fő vesz részt akkreditált, legalább 120 órás képzésen
 • Informatikus könyvtáros egyetemi diplomát szerez 6 fő.
 • Főiskolai könyvtáros képesítést 3 fő.
 • Felsőfokú minőségbiztosítást tanul 1 fő.
 • ECDL tanfolyamon vesz részt 15 fő.
 • OKJ felsőfokú, népi mesterségek oktatója képesítést szerez 1 fő.
 • ELTE szociológia szakon diplomát szerez1 fő.
 • OKJ felsőfokú kulturális menedzser szakon tanul 2 fő.
 • angol nyelvtanfolyamra jár 1 fő.
 • akkreditált informatika tanfolyamon vesz részt 2 fő.
Tanfolyamok
Rendszeressé válnak az informatikai ismereteket átadó tanfolyamok is. Ezek egy része önerőből, néhány pályázati támogatásból indul. Alapismereteket a házi továbbképzéseken is meg lehet szerezni. Sok munkatárs ismerkedik a szövegszerkesztés alapjaival, valamint a legfontosabb adatbázisok kezelésével a Központi Olvasóteremben, Újkertben „tapasztaltabb” kollégák által vezetett tanfolyamokon.

Nyelvtanfolyamok
2004-ben 9 munkatárs tesz alapfokú szóbeli nyelvvizsgát (8 fő angolból, 1 fő németből). 2005-ben 14 fő ECDL-vizsgát tesz.

Pályázni PEDIG MUSZÁJ

Pályázatok
A könyvtári munka minden területén lehet és kell pályázni, csak így oldható meg az új technológiák beszerzése, a dokumentumállomány gyarapítására, az adatbázis-gyűjtemények kialakítása, ingyenes internet-hozzáférés biztosítása, könyvtári programok szervezése. A könyvtárvezetés minden pályázati lehetőséget megragad.

1998 és 2005 között 75 sikeres pályázat készül. A pályázatokon leginkább könyvtári programokra (16), állománybeszerzésre (12), informatikai fejlesztésre (10) kap az intézmény támogatást.

Kiemelkedően jó évnek számít 1998, amikor 16 sikeres pályázat születik, s összességében 8 millió forint fölötti összeggel sikerül növelni a költségvetést.

Pályázati támogatások
év 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Támogatás/ezer Ft 8266 3095 766 9164 13 000 9365 9742 9803
Pályázatok száma 16 6 12 5 9 13 7 7


A pályázatok előkészítése, összeállítása, megvalósítása, adminisztrációja, elszámolása nagy terheket ró a pályázatokat készítő munkatársakra. A munka oroszlánrészét a könyvtár igazgatója és a Hálózati és Szervezési Osztály két munkatársa, Várterész Cecilía és Farkasné Gellért Erzsébet koordinálja. Bár sokban segítik az intézmény zavartalan működését és fejlesztését a pályázati támogatások, maradnak olyan területek, amelyekre nem, vagy csak jelentős összegű önrész biztosításával lehet pályázni. Nyomasztó gond a fénymásoló berendezések beszerzése, a meglévők működtetése. Hét év alatt mindössze két alkalommal írnak ki, 50%-os önrésszel, beszerzésükre pályázatot.

Civil szervezetek, önszerveződő közösségek
A rendszerváltás következményeként felélednek, megszaporodnak a civil szervezetek. A városi könyvtár körül négy civil szervezet tevékenykedik, segítséget nyújtanak az alapvető célkitűzések megvalósításában (a gyors információszolgáltatás feltételeinek megteremtésében, rekreációs lehetőségek nyújtásában). A közös tevékenység „ad hoc” akciókkal indul a 90-es évek elején, később a szervezetek és az intézmény együttműködési megállapodásokat köt.
 • A Debreceni Városi Könyvtárért Alapítvány 2001-től „A Jövő Könyvtáráért Alapítvány” néven folytatja tevékenységét. Több sikeres programmal is támogatják a hálózat könyvtárait: olvasótábort, hagyományőrző rendezvényeket, gyermekprogramokat szerveznek. Az SZJA 1%-ból könyveket, folyóiratokat rendelnek a könyvtárnak. Számítógép-parkjuk használatát a fiókkönyvtárakban lehetővé teszik a lakosság számára.
 • Az ÖKO-Centrum Alapítvány (létrehozója Czeglédi Erika könyvtáros) tevékenysége a környezetvédelemre, természetvédelemre irányul. A Központi Olvasóterem és az Alapítvány együttműködése teremti meg az Olvasóteremben a környezetvédelmi báziskönyvtárat, állatkerti örökbefogadást, hortobágyi környezetvédelmi tábort szerveznek, technikai eszközöket vásárolnak (számítógép, nyomtató, szkenner, fax, diavetítő).
 • A Fiatal Könyvtárosok Egyesülete (FIKSZ) – „alulról szerveződő” öntevékeny szervezet a 80-as évek végétől. Pályázati támogatásokból szervezik a gyermeknapot, a Mikulás ünnepséget, kisebb összgekkel segítik intézményi kirándulásokat, a számítógépes fejlesztéseket, folyóirat-előfizetést, a könyvtáhasználó gyerekek jutalmazását.
 • A Könyvtár a Lakótelepért Egyesület (székhelye a Petőfi Emlékkönyvtár, alapítója a könyvtár vezetője, Bogdán Györgyné) a Dobozi-Fényes udvari lakótelepen kívánja pótolni a hiányzó közművelődési struktúrát. Támogatja a könyvtárban működő öntevékeny csoportokat (Kézimunka kör, Rizikó klub).

„OLVASÓSZOLGÁLAT A VÁLTOZÁS VIHARÁBAN”

Forgalmi adatok
Beiratkozott olvasók

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
18 688 18 567 18 164 18 535 18 782 18 109 17 700
A beiratkozott olvasók számát tekintve a Debreceni Városi Könyvtár történetében a legsikeresebb az 1995-ös esztendő, ekkor 23 290 fő iratkozik be. Az 1996-tól elkezdődő csökkenés 1998-ra megáll, ez a kulturális törvény által, a 16 éven aluliak számára elrendelt ingyenes beiratkozásnak tudható be.
 • 2001-ben jelentős mértékben meg kell emelni a beiratkozási díjakat, ami nem érinti a beiratkozott olvasók számát, csekély mértékben, de emelkednek a mutatók. (+535 fő)
 • Néhány könyvtárban bevezetik az ún. további beiratkozási díjat, ami a „nem hagyományos dokumentumok” kölcsönzésére jogosít.
 • 2003-ban kis mértékben, de csökken a beiratkozott olvasók száma (-673 fő). Ebben az évben a Benedek Elek Könyvtár hosszabb, a Központi Olvasóterem rövidebb ideig zárva van a költözés miatt, az Újkertben fizetős lesz az internet-szolgáltatás, s egy időre megcsappan a szolgáltatás iránti érdeklődés.
 • 2004-ben a József Attila telepi Könyvtár csatornázás miatt megközelíthetetlen, a Zenei Könyvtár esetében a könyvtár zsúfoltsága, a leromlott környezet nem vonzza az olvasókat, 409 fővel csökken a beiratkozottak száma.
Látogatók száma

Év 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Látogató 256 316 267 205 269 668 282 162 292 128 280 255 274 350
A látogatók száma 2001-ig emelkedik, majd akárcsak a beiratkozott olvasók száma, kisebb mértékben visszaesik.

Forgalom kölcsönzött dokumentumok száma

Év 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Forgalom 549 124 572 003 587 174 595 336 565 468 582 175 545 400
A kölcsönzött dokumentumok szám 2001-ben éri el a városi könyvtár fennállása alatti legmagasabb értéket, 595 336 kölcsönzési alkalom van. 2002-ben kisebb csökkenés, majd újabb emelkedés következik be.

Mit igényelnek az olvasók?
Az olvasási szokások változása próbára teszi a könyvtárosokat: az olvasók korábban az olvasmányos szépirodalom kiválasztásához kértek segítséget, most egyre inkább az ismeret- és információszerzéshez.

A tájékozató szolgálat nehézségei
A legnagyobb kihívást a posztgraduális képzésben, tovább- és átképző tanfolyamokon részt vevő felnőtt olvasók tájékoztatása okozza. A képzések többségéhez nincs tankönyv, a hallgatóknak nincs kellő rutinjuk a felkészüléshez. A fiataloknál egyre gyakrabban találkoznak a könyvtárosok azzal a szemlélettel, hogy ami nincs a weben, az nem is létezik.

ODR – segítség az információszolgáltatásban
2004-től az Újkerti és a Benedek Elek Könyvtár már rendszeresen él az Országos Dokumentumellátó Rendszer nyújtotta lehetőségekkel (a keresett művek átkölcsönözhetők a megyei és az egyetemi központi könyvtárból).

A gyermekkönyvtári szolgálat új kihívásai
 • 1998-ban kerül bevezetésre az iskolákban az NAT-ként ismert Nemzeti Alaptanterv, amely új feladatok elé állítja az iskolai könyvtárosokat. A közös fenntartásban működő Újkerti Könyvtár és a Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtár részt vesz a könyv- és könyvtárhasználati, könyvtár informatikai ismeretek oktatásában.
 • A hálózat többi fiókkönyvtára, megfelelő módszereket alkalmazva a könyvtárak bemutatását, a könyvtárhasználat alapjainak lerakását vállalja, s nagyobb szerepük van az irodalomnépszerűsítésben, olvasóvá nevelésben, rendezvények szervezésében, az iskolában megszerzett könyvtári ismeretek gyakoroltatásában.
 • A gyermekrészlegekben igényesen és sokoldalúan állítják össze a szabadidős foglalkozások témáit. Figyelnek az évfordulókra, jeles napokra, a népi hagyományok megismertetésére, az irodalmi alkotások közismertté tételére.
 • A gyermekolvasók körében több könyvtárban kezd „divatba jönni” a klubkönyvtárként, játszóházként való használat, a barátokkal, családdal történő beszélgetés, kézműveskedéssel egybekötött látogatás.

SZOCIÁLIS HÁLÓ

A társadalmi változások következtében emelkedik a hátrányos helyzetűek száma, ennek pedig egyik következménye, hogy ráterelődik a figyelem a könyvtár szociális szerepére. A hálózat több fiókkönyvtárában érzik szükségét annak, hogy kallódó fiatalokkal, fogyatékosokkal, időskorúakkal foglalkozzanak.

Hátrányos helyzetű rétegek ellátása
A szociálisan hátrányos helyzetű ifjúsági korosztály számára pályázati támogatásból a fiókkönyvtárakban rendszeresek lesznek a kismesterségeket, ünnepköröket bemutató programok, amelyek kreatív, manuális foglalkoztatással kapcsolják össze a könyvtári ismeretszerzést. A Fiatal Könyvtárosok Szervezete nyári táborokat, kirándulásokat szervez nehéz körülmények között élő gyerekeknek.

Egészségileg fogyatékosok ellátása
A legnagyobb gondot a könyvtárak akadálymentesítése okozza. A hálózatban csak a Nyugdíjasok Háza könyvtárába, a Csapókerti Könyvtárba, a Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtárba, az Újkerti Könyvtárba és a Benedek Elek Könyvtárba tudnak mozgáskorlátozottak kerekesszékkel bejutni. Az egészségileg fogyatékosok esetében az intézmény a látássérültek ellátása terén tud szerepet vállalni: a Nyugdíjasok Házában nyújtott hangoskönyvtári szolgáltatással és egy olvasógép használatával. Az Újkerti Könyvtárban Down-szindrómás gyerekek számára szerveznek heti egy alkalommal programokat.

Nyugdíjas korúak ellátása
A nyugdíjasok ellátását már a kezdetektől felvállalják a könyvtárak. Többségük nem él olyan körülmények között, hogy nagy anyagi kiadással járó szórakozást vehessen igénybe. Szinte minden fiókkönyvtárban számon tartják igényeiket, foglalkoznak az idősekkel, rendszeresek a beszélgetések, a könyvajánlások, a számukra szervezett programok. 2002 februárjában az egykori Nyugdíjas Olvasók Klubjának tagjaiból létre jön az Újkerti Könyvtár Önművelő Olvasó Klubja, amely klubszerű formában beszélgetési lehetőséget biztosít olvasmányélményekről, jelentős kulturális eseményekről. A civil szervezetekkel való együttműködés szép példája a Petőfi Emlékkönyvtárban, a „Könyvtár a Lakótelepért Egyesület”-tel közösen működtetett (egészségvédő) Rizikó-klub.

Rendezvények
Szinte minden évnek megvan a maga kiemelkedő „nagy rendezvénye”, de a költségvetési helyzet meghatározza a könyvtári rendezvények „műfaját”. Nevesebb előadó ritkábban jön, tiszteletdíjra minimális összeg jut (jórészt pályázati támogatásokból) – tehát marad az „önerő”, a saját szellemi tőke. Évente 800-900 rendezvény van a hálózatban, a résztvevők száma 20.000-25.000 fő.

Internet Fiesták
Az internetkultúra népszerűsítését szolgáló, világméretű rendezvény-sorozatot, az Internet Fiestát évente rendezi meg az Internet Society.
 • 2002-ben az Újkerti Könyvtár csatlakozik elsőként a városi könyvtár fiókkönyvtárai közül az Internet Fiestához. Március 21-én reggel 8 órától nonstop internetezés, éjszakai nyitva tartás vártja az olvasókat.
 • 2004-ben másodszor is megrendezésre kerül az Internet Fiesta, amelynek a témájához a francia-barátságon kívül a májusi EU- csatlakozás is kapcsolódik.
 • 2005-ben 25 órás program veszi kezdetét. A Digitális könyvtárak jelenéről és jövőjéről Gellér Ferencné Dr., a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár igazgatója tart előadást. A maratoni programon bemutatásra kerül a Neumann János Digitális Könyvtár, a Magyar Elektronikus Könyvtár, a Jávácska nevű, gyerekeknek szóló program. A rendezvény sikerességét az is mutatja, hogy az Informatika és Könyvtári Szövetség zárórendezvényén a Debreceni Városi Könyvtár beszámol programjáról.
 • 2006-ban már négy fiókkönyvtár kapcsolódik a rendezvényhez: Benedek Elek Könyvtár, Petőfi Könyvtár, Tócóskerti-, Újkerti Könyvtár. Nagy érdeklődést kelt a város ismert személyiségeivel szervezett webkamerás beszélgetés.
Minden évben van őszi könyvtári akcióhét is, ahol igazán jól megnyilvánul a munkatársak ötletgazdagsága. 1999-es akcióhét mottója: „Mi ezen a héten is Önökért vagyunk!” A gazdag programsorozat egyik sikeres kezdeményezése a „Fogadjon örökbe egy könyvet!” akció. A város polgármestere, Kósa Lajos és Halász János országgyűlési képviselő is csatlakozik az örökbefogadókhoz. Kiemelkedően sikeres és az érdeklődők széles körét vonzó program az Újkerti Könyvtárban a Nemzeti Kisebbségi Napok, a 24 órás versfelolvasó, költészet napi rendezvény, amely az Központi Olvasóteremben indul, majd átkerül a Benedek Elek Könyvtárba, az Irodalombarátok Körének programjai a Központi Olvasóteremben. Az Ünnepi Könyvhét hagyománya is tovább folytatódik.

Az év nagyobb rendezvénysorozatait nagyrészt önerőből és a helyi Kulturális Alap támogatásával lehet megvalósítani.
 • 2000-ben a Millenniumhoz („István király örökében idézetkereső” verseny, „Magyar vagyok, legszebb ország hazám”- szavalóverseny”) kapcsolódnak a rendezvények.
 • 2001-ben Vargha Balázs-emlékülést tart a Benedek Elek könyvtár, író-olvasó találkozó van Vámos Miklóssal a Központi Olvasóteremben, „Kismesterek - kiskönyvtárak”- foglalkozássorozaton debreceni kézművesek mutatkoznak be. A Petőfi Emlékkönyvtárban nyári olvasótábor indul ifjú varázslók és boszorkányok számára, a Harry Potter-rajongók nagy örömére.
 • A 2002. évi rendvények az Olvasás Évéhez kapcsolódnak. Az akcióév során irodalmi vetélkedőkre, bábelőadásokra, ismeretterjesztő gyermekfoglalkozásokra, szerkesztőségi találkozókra kerül sor.
 • 2002 legjelentősebb hálózati szintű rendezvénye a Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat. A Fotótárban Kossuth szellemiségéhez kapcsolódó kiállítás és folyamatos tárlatvezetés van, a Központi Olvasóterem irodalomjegyzéket készít, a fiókokban kétfordulós vetélkedő zajlik.
 • A 2003-as év a Csokonai-programsorozat jegyében telik. Az évfordulóhoz kapcsolódva rajz- és irodalmi pályázat, fotókiállítás, irodalmi vetélkedő zajlik. A programokat DMJV Kulturális Osztálya is támogatja.
 • A 2004. év az Európai Unióhoz csatlakozás éve. A jelentős esemény hatására a fiókkönyvtárak számos programot szerveznek: több fordulós vetélkedő, kiállítások, egész napos programok vannak.
 • 2005 a „A Nagy Könyv” program éve. Magyarországon – sajnos – egyre kevesebben olvasnak. Bár világjelenségről van szó, a legfrissebb felmérések eredményei szerint nálunk a helyzet gyorsabban romlik, mint más országokban. Az olvasás népszerűsítése céljával születik meg az angliai „The Big Read” mozgalom magyar változata. A Nagy Könyv program a Magyar Televízió, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműködésével valósul meg. Számos pályázat indul: könyvborító-tervezés, reklámklip, plakáttervezés, báb- és jelmezkészítés, író-olvasó találkozók, vetélkedők.

Hálózati és Szervezeti Osztály

A Hálózati és Szervezési Osztály feladatköre kibővül, itt történik a városi könyvtár információs rendszerére vonatkozó tervezetek kidolgozása, a fejlesztések koordinálása, az elektronikus dokumentumok nyilvántartása. Az osztály létszáma 4 fő: igazgatóhelyettes, informatikus könyvtáros, rendszergazda, adatrögzítő.

Feldolgozó Osztály

Az 1996. évi intézményi leépítést követően 4 munkatárs dolgozik a Feldolgozó Osztályon. Az elektronikus katalógus építéséhez nincs elég munkaerő, mindezek ellenére jelentős előrelépések vannak.

Gyarapítás
A konkrét gyarapítási feladatokat a könyvtár gyűjtőköri szabályzata tartalmazza. A kilencvenes évek elején készült szabályzat átalakítása egyre sürgetőbb feladattá válik. Nő a kereslet az új típusú dokumentumok iránt, amelyek komplex módon (kép, szöveg, hang együttesen) és célirányos keresésre alkalmasan tartalmazzák az információkat. Egyes régebbi típusú dokumentumok (pl. LP-hanglemezek) iránt az érdeklődés lecsökken, kivonásuk az állományból folyamatos. Az intézmény gyarapításában változatlanul a könyvbeszerzés dominál.
Az intézmény dokumentum-beszerzési kerete 2001-től 2005-ig nem változik. A könyvek átlagára 15 év alatt 27-szeresére emelkedik, az 1 olvasóra jutó összeg csak 9,5-szeresére nőtt. A beszerzési keret emelkedése messze elmarad a könyvek áremelkedésétől. 1 beiratkozott olvasó számára évente 1/3 kötet új könyv beszerzése lehetséges.

Év 1988 1999 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Könyvek ára 63 497 1047 1154 1268 1514 1552 1746
1 olvasóra jutó Ft 54 105 197 162 248 478 513 720Állomány
Év 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dok./db 256 970 257 106 260 215 262 729 261 932 263 840 268 819 268 210A gyarapítás és a törlés egyenlege szerint az állomány növekedése kismértékű (2000: +136, 2001:+2514, 2001:+3.109, 2002:-791, 2003:+4979, 2004:+1908, 2005:+609). A vásárlások nagyobb része továbbra is az időközben átalakult Könyvtárellátó Kht-nál történik. A lekötött összeg nagysága szerint a társaság un. sávos kedvezményt biztosít, ez általában 10, de van olyan év, amikor 20%-ot jelent, a helyi könyvkereskedések közül jó kapcsolat épül a LAP-ICS-csal, ők nagyobb kedvezményeket tudnak nyújtani. 1998 és 2004 között ez eléri 38 %-ot. Szerencsére időről időre akad néhány állománygyarapításra kiírt pályázat is. Segítik a gyarapítást az ajándékkönyvek is, amelyeket a Soros Alapítvány, kereskedők, kiadók ajánlanak fel. Több alkalommal is érkezik értékes német nyelvű ajándékkönyv a Goethe Intézettől (1998-ban 100 db, 2000-ben 100 db, 2002-ben 55 db). A könyvek a Benedek Elek Könyvtárba, Petőfi Emlékkönyvtárba és a Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtárba kerülnek.

Érdekeltségnövelő és felzárkóztató támogatás
1999-től segítséget jelent a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 15/1998. (III.31.) MKM rendelete alapján az éves költségvetési törvényben biztosított állománygyarapítási támogatás. A pályázaton azok a könyvtárak vehetnek részt, akik az országos átlagnál kevesebbet tudnak állománygyarapításra fordítani. A Debreceni Városi Könyvtár jóval az országos átlag alatt van, s így minden évben részt vesz a pályázaton. A pályázat feltétele az 50%-os önrész biztosítása: amekkora összeget felvállal a fenntartó, ugyanakkora támogatást biztosít a minisztérium. A fenntartó a közgyűlés támogatásával rendszerint biztosítja az önrészt, mindezek mellett mégis előfordul, hogy csökken a megvásárolt dokumentumok száma (2000-ben 530 db dokumentummal kevesebb a beszerzés, mint előző évben). A könyvtár igazgatója rendszeresen tájékoztatja a fenntartót arról, hogy a Debreceni Városi Könyvtár állomány-beszerzési adatait tekintve évek óta az utolsó, illetve az utolsó előtti helyen áll az 1 olvasóra és 1 lakosra vetített ráfordítással.

Az első félévben még nem tudható, hogy évközben mekkora lesz a NKÖM támogatása, ezért egyenetlen a gyarapítás, minden év januárjában visszaáll egy minimális szintre. 2000-től sikerül a könyvállományt időarányosan gyarapítani, már év elején betervezésre kerül a minisztériumi támogatás.

Érdekeltségnövelő és felzárkóztató támogatás (1998-2005)
Év 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Támogatás/ezer 1591 1856 2380 2520 2998 3622 3442
Fenntartói Önrész 0 500 0 0 1000 1000 3000


Integrált könyvtári rendszer
Az elektronikus katalógus építéséhez kapcsolódó szakmai feladatok megoldásába bekapcsolódik a hálózat informatikai fejlesztését irányító Várterész Cecília. Az integrált könyvtári rendszer alapjainak lerakásához az SR-LIB rendszert választják, a modulok beszerzése és használatba vétele több éven keresztül tart.

SR-LIB
 • 1997. év végén az SR-LIB Könyvtári és Dokumentációs Rendszer lekérdező modulja kerül beszerzésre.
 • 1998-ban megtörténik a leltári és katalogizáló modul használatba vétele, elkezdődik az adatbevitel, majd személyi változások miatt leáll a munka. A Zenei Könyvtárban is megkezdődik a gépi katalógus építése. 1998 elején kerül telepítésre az SR-LIB rendszer lekérdező modulja, amely lehetővé teszi az épülő CD-katalógus adatbázisban való keresését. A periodika modult a Hálózati és Szervezési Osztály használja.
 • 1999-ben az SR-LIB fejlesztőjével, Stiegelmayer Istvánnal szerződést köt a Debreceni Városi Könyvtár, amely programkövetést, illetve helyszíni segítségnyújtást tartalmaz. A fejlesztők elkészítik az SR-LIB rendszer két új modulját. Az ISO (konvertáló) modul és az átemelő modul segítségével két forrásból lehet rekordokat átemelni a saját katalógusba: az MNB átkonvertált anyagából, valamint a HBMK katalógusából. A retrospektív katalóguskonverziót a Benedek Elek Könyvtár állományával kezdik meg.
 • 2004-re a Benedek Elek Könyvtár állománya teljes egészében szerepel az elektronikus katalógusban. A könyvtár megszünteti cédulakatalógusait. Az új helyre való költözés után már csak az elektronikus katalógust használják.
Személyi változások a Feldolgozó Osztályon
Az Állománygyarapító és Feldolgozó Osztály vezetőjének nyugdíjazása miatt Dankó Ilona közalkalmazotti jogviszonya 2005. december 29-ével megszűnik. Az osztály vezetői teendőinek ellátására Várterész Cecília kap megbízást. Pályázatában megfogalmazza a központosított gyarapításra és feldolgozásra vonatkozó terveit, amelyek az intézmény eddigi gyakorlatának megváltoztatását jelentik. Az osztály szervezeti felépítésére vonatkozóan szükségesnek tartja az informatika és a feldolgozó osztály összevonását.

Helyismeret, helytörténet

Az internet új lehetőséget nyit a helytörténeti ismeretterjesztő munkában is. 2001-től sorra készülnek a Fotótár legérdekesebb felvételeit bemutató virtuális kiállítások, s megkezdődik az állomány digitalizálása is.
 • 2001-ben a Fotótár honlapjával együtt elkészül a „Debrecen régi fürdői”-t bemutató első virtuális kiállítás. 2002-ben újabb virtuális kiállítás készül, ezúttal a Hortobágy c. válogatás régi képeslapokból. Ez évben készül el a „Szobor adatbázis” (debreceni köztéri szobrok nyilvántartása, ellenőrzése, korrigálása).
 • 2003-ban az intézmény együttműködési megállapodást köt a „Őrváros – Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történetében” Közalapítvánnyal. A megállapodás szerint a Fotótárban kerülnek regisztrálásra, digitalizálásra, archiválásra a lakosságtól beérkező fotók. Az alapítványtól kapott támogatásból a tevékenységhez szükséges berendezések (számítógép, nyomtató) kerülnek beszerzésre. A Helytörténeti Fotótárban megkezdődik a digitalizálásra érdemes fotóanyag beszkennelése. A szkenneléssel együtt a fotókhoz tartozó adatok is felülvizsgálatra kerülnek. A technikai háttér lehetővé teszi, hogy az igénylők a dokumentumokat floppyn, CD-n vagy nyomtatott formában kapják meg.
 • 2004-ben a NKA támogatásával elkészül egy olyan számítógépes program, melynek segítségével a Helytörténeti Fotótár archívumát digitális formában is lehet rögzíteni (képeket és a hozzájuk tartozó szöveget) és különböző szempontok szerint lehetőség van a visszakeresésre is. A rendszerhez webes felület is készül így az érdeklődők interneten is hozzáférhetnek az adatbázishoz (www.dbvk.hu/fototar).

MARKETING: „Dolgozz jól – és beszélj róla!”

A 90-es évek végére a könyvtárak is „megtanulják” a marketing- technikák tudatos alkalmazását. A vaárosi könyvtárban a szolgáltatások népszerűsítéséhez az alábbi eszközöket használják a legeredményesebben:
 • kapcsolat a médiával (a jó partneri viszony a helyi sajtóval, rádiókkal, televízióval annak is köszönhető, hogy a fiókkönyvtárak számtalan esetben segítik anyaggyűjtéssel, információkereséssel tevékenységüket),
 • városi szintű programok (különösen az újabban meghonosított 24 órás "non-stop" rendezvények, az akcióhetek, családi napok - tehát a koncentrált, nagy tömegeket mozgósító akciók),
 • az informatikai lehetőségek felhasználása (az intézmény web-lapjainak, készülő interaktív gyermekkönyvtári honlapjainak információs és reklámértéke magas).
Szórólapok, ismertetők Forrás hiányában a ’80-as évektől nem készül könyvtárismertető prospektus. A Városi Kulturális Alap támogatásával, Tegdes László grafikus művész tervezésével 100 ezer példányban jelenik meg a fiókkönyvtárak elérhetőségeit és szolgáltatásait reklámozó kék-sárga szórólap.

Marketing-fogások
 • Marketing-fogás a helyi önkormányzati választások után, a képviselők számára készített könyvtári ismertető füzet és tiszteletbeli olvasójegy. A kiadvánnyal és az olvasójeggyel az intézmény szeretné elérni, hogy a város új vezetése nagyobb figyelemmel forduljon a városi könyvtár felé.
 • 1998 novemberében a könyvtári akcióhéten „könyv-örökbefogadás” ceremóniát szerveznek. Az intézményvezető a polgármestert, Kósa Lajos urat kéri fel az első örökbefogadásra, azzal a céllal, hogy indítson el egy szép és nemes hagyományt az intézményben. Az örökbefogadók pénzadományukkal a városi könyvtár alapítványát támogatják.
 • Pályázati támogatásból készül el a látássérülteknek nyújtott szolgáltatásokat bemutató kiadvány. Az öregbetűs technikával készült füzet tartalmazza a Nyugdíjasok Háza Könyvtárából kölcsönözhető hangoskönyvek és nagybetűs könyvek jegyzékét.
 • 2002. május 23-án az egész hálózatra kiterjedő nyílt nap van. Minden fiókkönyvtár olvasáshoz kapcsolódó programmal készül, az eseményekbe bekapcsolódik a helyi rádió és televízió. Riport hangzik el az olvasásról, az Rádió FM95 nevű kereskedelmi adó irodalmi alkotásokhoz kapcsolódó rejtvényeket sugároz, a helyes megoldók olvasójegyet és könyvjutalmat kapnak.
Intézményi honlap
2000-ben elkészül az intézmény első honlapja, amely közli a fiókkönyvtárak legfontosabb adatait. A honlap nagy része még statikus, csak a nagyobb események frissülnek. Az Újkerti Könyvtár és a Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtár saját honlapot is szerkeszt. 2004-től már saját szerveren működik az oldal, s elérhetővé válik a könyvtár központi és a Zenei Könyvtár katalógusa is.

ÖSSZEGZÉS

A könyvtárügy „nagy átalakulásának” idején, a sok hátránnyal járó, új gazdálkodási formában is talpon tud maradni az intézmény. A nagy könyvtárbezárások időszakában csupán egy közös fenntartású könyvtár válik ki a hálózatból. Az intézmény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár után az ország második legnagyobb városi fiókhálózata. A 16 szolgáltatóhely folyamatosan működik: 14 fiókkönyvtár (közülük kettő kettős – iskolai és lakóterületi - funkciójú) biztosítja a lakóterületi ellátást; a Zenei Könyvtár megyei szintű ellátást nyújt, országosan egyedülálló gyűjteménye van a Helytörténeti Fotótárnak. A Benedek Elek Könyvtár és a hálózati központ Piac utca 68. szám alá költözésével a gyűjtemény és a központ jobb körülmények közé kerül. A dokumentum-választék bővül (CD-k, CD-ROM-ok, elektronikus dokumentumok). A forgalmi adatok 7 év alatt alig változnak. Közel 18 ezer fő iratkozik be évente a fiókkönyvtárakba, a város lakosságának 8-9%-a rendszeres olvasó. Egyre erőteljesebbé válik a közművelődési feladatkör, a közösségi szintérként működés megvalósítása.
Az intézmény nagyon jó eredményeket ér el az új pályázati rendszerben. Főként pályázati támogatásból előrelépések történnek a gépesítés területén. Az informatikai fejlesztésekkel és néhány egységben az internet-hozzáférés biztosításával a szolgáltatások színvonala is emelkedik, a nagyobb egységekben megkezdődnek a felhasználóképző tanfolyamok. A hálózat könyvtárai évről-évre eredeti és változatos programokat is nyújtanak a látogatóknak. A könyvtárhasználói csoportok közül kiemelkedőnek számít a gyerekek, idősek könyvtári ellátása területén végzett munka, néhány egységben a hátrányos helyzetű olvasók ellátásában is sikerül előrelépni. A gépesítéssel együtt a könyvtári személyzet képzéseken, továbbképzéseken elsajátítja a munkához szükséges számítógépes ismereteket. Az SR-LIB integrált könyvtári rendszerrel megkezdődik a központi elektronikus katalógus kiépítése, elkészül az intézményt bemutató honlap.

Felhasznált irodalom:
 • Albertné Hüse Katalin, Bogdán Györgyné, Czigle Beáta, Muri Edit: Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Iskola nyári iskolai előkészítő kurzusa a Petőfi Emlékkönyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 2. sz. 54–57. p.
 • Bogdán Györgyné: Családi könyvtár, Petőfi Emlékkönyvtár. = Könyvtári Levelező/lap, 2001. 5. sz. 23–26. p.
 • Császi Erzsébet: Könyvtár az információrobbanás után : Indián-, Cimbora-táborokban nevelnek olvasóvá – kompjuterekkel – az Újkertben. = Hajdú-bihari Napló, 2000. 274. sz. nov. 23. 8. p.
 • Csehely Edit: A 12–14 éves gyerekek olvasási szokásainak felmérése a Tócóskerti Gyermek- és Iskolai Könyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 29–36. p.
 • Csehely Edit, Szabóné: Nemzeti Alaptanterv és közművelődési könyvtár. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1998. 2. sz. 17–21. p.
 • Czeglédi Erika: Öko-centrum az Olvasóteremben.= Hajdú-Bihar Megyei Téka, 2000. 1. sz. 50–54. p.
 • Czeglédi Erika: Ökológiai centrum az olvasóteremben : A könyvtár kiváló közvetítője lehet a környezet- és természetvédelmi szemléletnek. = Hajdú-bihari Napló, 2000. 42. sz. febr. 19. Mell.: Természet 9. p.
 • A Debreceni Városi Könyvtár hírei. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 75–77. p.
 • A Debreceni Városi Könyvtár Munkaterve 1998. és 2005. között. Kézirat.
 • Hadházi Edit: Munkahelyi motiváció : empirikus kutatás a Debreceni Városi Könyvtár alkalmazottai körében. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2000. 2. sz. 26–39. p.
 • Hadházy Csabáné: Egy könyvtárvezető szubjektív véleménye a „hálóról”. = Hajdú-Bihar Megyei Téka, 2000. 1. sz. 46–49. p.
 • Hadházy Csabáné: Olvasás évi programok az Újkerti Könyvtárban . = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2002. 1. sz. 54–58. p.
 • Hadházy Csabáné: A személyiségfejlesztés könyvtári módszerei. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 2. sz. 29–34. p.
 • Hadházy Csabáné: Újkerti Önművelődő Felnőttek Olvasóköre. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2003. 1. sz. 42–44. p.
 • Jávorszky Ferenc: Könyvtár a hálóban – háló a könyvtárban, avagy internet az Újkerti Könyvtárban : Beszámoló a könyvtár-informatikus szemével. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 2. sz. 15–19. p.
 • Jávorszky Ferenc: Sziesztázó fiestázók, avagy 24 óra Internetezés az Újkerti Könyvtárban. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 59–61. p.
 • Kiss Beáta: A könyvtár a muzsika birodalma. = Debrecen, 2000. 8. sz. márc. 8. 7. p.
 • Kiss Istvánné: Akciós praktikák : Könyvtári hét negyedszerre. = Könyvtári Levelező/lap, 11. évf. 1999. 10. sz. 24–26. p.
 • Kiss Istvánné: Bemutatkozik a Debreceni Városi Könyvtár új igazgatója. = Könyvtári Levelező/lap, 10. évf. 1998. 10. sz. 9–12. p.
 • Kiss Istvánné: Csak egy betű a különbség? Irene Wormell szemináriuma a térítéses információ-szolgáltatásszervezéséről. (Kecskemét, Katona József Könyvtár, 1998. április 21–22). = Könyvtári Levelező/lap, 10. évf. 1998. 5. sz. 30–31. p.
 • Kiss Istvánné: Gyerekekkel a millenniumról : A Debreceni Városi Könyvtár programsorozata. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2000. 2. sz. 18–21. p.
 • Kiss Istvánné: Mindennapi ö(ü)römeink: A kiskincstár. = Könyvtári Levelező/lap, 9. évf. 1997. 6/7. sz. 48–50. p.
 • Kiss Istvánné Maár Éva: Mitől közművelődési? Könyvtár(os)i számvetés, közművelődési rendeletek a középtávú tervek készítése idején. = Könyvtári Levelező/lap, 2000. 12évf. 3. sz. 2. p.
 • Kiss Istvánné: Mitől lesz kisebb a kör átmérője, és mi lehet még egy kommunikációs képességfejlesztő tréningből? = Könyvtári Levelező/lap, 10. évf. 1998. 11. sz. 29–31. p.
 • Kiss Istvánné: Nyitott könyvtár – önszerveződő kisközösségek. A Debreceni Városi Könyvtár és a körülötte felnőtt civil szervezetek. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2002. 1. sz. 14–20. p.
 • Kiss Istvánné: Önköltségszámítás könyvtári szolgáltatásokra : A Debreceni Városi Könyvtár gyakorlata alapján. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 2. sz. 44–53. p.
 • Kiss Istvánné: Pályázat a Debreceni Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztásának ellátására 1998. Kézirat, 2003.
 • Kovács Piroska, Nagy Katalin: SR-LIB a zenészek szolgálatában avagy hogyan találjuk meg Hordó anyót? = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 41–47. p.
 • Kulcsár Katalin: A debreceni közművelődési könyvtár létrejötte és első évei. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2000. 2. sz. 3–9. p.
 • Magyarné Ember Mária: A Debreceni Városi Könyvtár Helytörténeti Fotótára a kutatás szolgálatában. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2000. 1. sz. 34–38. p.
 • Médiatéka. = Hajdú-bihari Napló, 2000. 203. sz. aug. 30. 15. p.
 • Médiatékává alakulnak át a könyvtárak. Riporter P.J. = Hajdú-bihari Napló, 1998. július 6. 3. p.
 • Megbocsátás a városi könyvtárban. = Hajdú-bihari Napló, 1998. 265. sz. nov. 12. 3. p.
 • Mogyoróssy Jánosné: Egyidősek vagyunk a népkönyvtári mozgalommal. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 1. sz. 31–37. p.
 • Mojzes Edit: Szociális munka a könyvtárban, azaz hogyan segíthetünk mi, könyvtárosok? : I. A könyvtár szociális funkciói. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 1. sz. 46–49. p. 36.Mojzes Edit: Szociális munka a könyvtárban, azaz hogyan segíthetünk mi, könyvtárosok? : II. A könyvtár szociális funkciói. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 2. sz. 10–14. p.
 • Molnár Antalné: A Debreceni Városi Könyvtárhálózat egy gazdaságvezető szemével. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 1. sz. 41–42. p.
 • Örökbe fogadott egy könyvet. = Hajdú-bihari Napló, 1998. 268. sz. 16. 1. p.
 • Papné Angyal Ágnes: A könyvek illata mindig elvarázsolt… : Beszélgetés Mesterházyné Baranyai Margittal, a Debreceni Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatójával. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 2. sz. 31–37. p.
 • Papné Angyal Ágnes: Egy jubileumi kötetről. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 35–36. p.
 • Papp Emma: Rekviem egy könyvtári szolgáltatásért. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2000. 2. sz. 51–53. p.
 • Papp Emma: Zenei Könyvtári intermezzók. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 63–64. p.
 • Pásti Csaba: A hallható betűk birodalma. = Debrecen, 2000. szept. 13. 8. p.
 • Pásti Csaba: Az SR LIB 3.0 rendszer könyvtári katalogizáló moduljának használata a Debreceni Városi Könyvtár Zenei Könyvtárában. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1998. 2. sz. 31–4. p.
 • Piaci igények a könyvtárban. = Hajdú-bihari Napló, 1998. 70. sz. már. 24. 1. p.
 • Pozderka Judit: Médiatékává alakulnak át a könyvtárak. = Hajdú-bihari Napló, 1998. 156. sz. júl. 6. 3. p.
 • Sass Bálintné, Vranyecz Tünde: Egy könyvtár újjászületése. Új helyen a Debreceni Városi Könyvtár Benedek Elek fiókkönyvtára. = Könyvtári Levelező/lap, 2003. 15. évf. 8. sz. 19. p.
 • Sass Bálintné: Szolgáltatás – szolgálat a Debreceni Városi Könyvtár Központi Olvasótermében. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 1999. 2. sz. 7–9. p.
 • Sulyok Bernadett: A belvárosból hiányzik a közösségi ház : Az iskolák is a közművelődés színtereivé válhatnak a jövőben. = Hajdú-bihari Napló, 2000. 221. sz. szept. 20. 8. p.
 • Szabó Vera: Egy internet-hozzáféréssel rendelkező könyvtárban dolgozó könyvtáros tapasztalatai. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, 2001. 1. sz. 23–31. p.
 • Tedeji László: Kínai est a debreceni Újkerti Könyvtárban. = Hajdú-bihari Nyugdíjas Híradó, 2001. 1–3. sz. január-március. 22. p.
 • Új helyet kap a könyvtár. = Hajdú-bihari Napló, 2001. május 29. 6. p. (Kartács utcai könyvtár)
 • Varga Imre: ÖKO-centrum a város szívében. = Debrecen, 2000. 4. sz. febr. 9. 4. p.
 • Zima Szabolcs: Az olvasók nemcsak a hasukat süttetik. = Hajdú-bihari Napló, 2000. 161. sz. júl. 12. 8. p.