FOLYAMATOS JELEN

Vasutas Dolgozók Klubkönyvtára "SZÁRNYASKERÉK"

A könyvtár címe: Petőfi tér 6.

A „Szárnyeskerék” 1977. január 1-jétől a Városi Könyvtárral közös fenntartásban működik. A vasutas dolgozók mellett ellátják a környéken élő felnőtteket és gyermekeket. Az együttműködés megkötését a 4/1965. (VI. 15.) MM és a 4/1969. (VII. 19.) MM. sz. rendelet teszi lehetővé. A könyvtár működtetője a Vasutas Dolgozók Klubkönyvtára, a Városi Könyvtár a támogató szerv. A megállapodás határozatlan időre szól. A Könyvtár funkcióját tekintve „C” típusú közművelődési könyvtár.
  • 1977 és 1990 között a Városi Könyvtár 40 000 forintot biztosít a klubkönyvtárnak, valamint vállalja saját könyvkötészetében évi 70 db könyv bekötését. A könyvtár a Városi Könyvtár számára statisztikai adatokat 1981-től szolgáltat, rendszeresen megküldi munkatervét, állományát önállóan gyarapítja és dolgozza fel.
  • 1991-től a Városi Könyvtár az együttműködést az intézményt érintő költségvetési megszorítások, valamint a terület megfelelő könyvtári ellátottsága miatt felbontja.
  • 2009-ben megszűnik a Szárnyaskerék, gazdag eszperantó gyűjteményét a Központi Olvasóteremben helyezik el.