Bibliográfiák

Cigányság
Cikkek, tanulmányok
 1. Andor Mihály: Szaporák mint a cigányok? In: Iskolakultúra. – 2001. 12. sz. – p. 99-102.
 2. Antal Z. László: A "kisebbségi" és a "többségi" betegutak sajátos vonásai. In: Társad.kut. – 2004. 2-3. sz. – p. 335-366.
 3. Babusik Ferenc: Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban I-II. In: Esély. – 2004. 5. sz. – p. 54-82.
 4. Bódi Zsuzsanna: A gyermekek munkára nevelése. A szocializációs folyamat változásai egy szegkovács közösségben. In: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. [Szerk.]: Kovalcsik Katalin. – Bp. : Iskolafejlesztési Alapítvány - Okt.Min. - ELTE, 2001. – p. 229-233.
 5. Csongor Anna - Szuhay Péter: Cigány kultúra, cigánykutatások. In: Kisebbségszociológia. Szöveggyűjtemény egyetemi és főiskolai hallgatók számára. [Szerk.]: Csepeli György - Örkény Antal - Székelyi Mária - László Mónika. – Bp. : ELTE Szoc. Int. Kisebbségszociol. Tansz. - Minoritás Alapítvány, 1997. – p. 82-99.
 6. Derdák Tibor: Életmód és mobilitás. In: Romák a 21. század Magyarországán. Multidiszciplináris konferencia a Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium szervezésében. Budapest 2001. március 24-25. – Erdőkertes, 2001. – p. 49-57.
 7. Diósi Ágnes: Kívül vagy belül? A cigányság és a magyar társadalom. In: Eszmélet. – 1997. 36. sz. – p. 180-194.
 8. Diósi Ágnes: Roma gyerekek az általános iskolában. In: Kritika. – 1999. 7. sz. – p. 21-23.
 9. Dömötörné Horváth Mária: A bátai beás cigány lakosság életmódjának és gyermeknevelési szokásainak vizsgálata. In: Romológiai tanulmányok. [Szerk.]: Bús Imre. – Szekszárd, 2003. – p. 142-151.
 10. Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy innovatív cigány közösségben. In: Ciganológia - romológia. [Szerk.]: Forray R. Katalin. Bp. – Pécs. Dialóg Campus, 2000. – p. 261-276.
 11. Girán János - Kardos Lajos /pszichológus/: Iskolapélda. In: Kritika. – 1999. 7. – p. 24-27.
 12. Hajnal László Endre: Nagyvárosi cigányok. In: A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság. [Szerk.]: Kemény István. – Bp. : Osiris - MTA Kisebbségkut. Műhely, 2000. – p. 140-162.
 13. Hajnal László Endre: Nagyvárosi cigányok az új gazdasági környezetben. In: Regio. – 1999. 1. sz. – p. 84-102.
 14. Harbula Hajnalka: Cigányok, parasztok, dilemmák. In: Korunk. – 1999. 9. – p. 83-91.
 15. Horváth Kata - Prónai Csaba: "Retkesek" és "kényesek" között. Egy magyar cigány közösség tisztasági szokásai. In: Café Bábel - 2000. 4/38/. – p. 33-41.
 16. Iván M. Zsuzsanna : Kis testsúly-evolúciós stratégia? In: Iskolakultúra. – 2000. 47 sz. – p. 77-80.
 17. Janky Béla: A cigány nők helyzete. In: Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről, 1999. [Szerk.]: Pongrácz Tiborné - Tóth István György. – Bp. : TÁRKI - Szociális és Családügyi Minisztérium, 1999. – p. 217-238.
 18. Kalányosné László Julianna: Adatok az őcsényi cigányság szülés és csecsemőápolás körében kialakult szokásaihoz. In: Lungo Drom. – 2004. 11-12. sz. – p. 40-42.
 19. Kende Ágnes: Az előítélet. In: Amaro Drom. – 1999. 12. sz. – p. 12-15.
 20. Kende Ágnes: Városi cigány nők és férfiak. In: Amaro Drom. – 1998. 2. sz. – p. 28-29.
 21. Kerékgyártó T. István: Életvilág és asszimiláció. In: Kult. és Köz. – 2002. 2. sz. – p. 73-77.
 22. Menyhért Ildikó: A változó család. Részletek egy tanulmányból. In: Világunk. – 2004. 6. sz. – p. 5-6.
 23. Mezey Barna: A magyarországi cigányok rövid története. In: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. [Szerk.]: Kovalcsik Katalin. – Okt. Min. ELTE, 2001. – p. 83-91.
 24. Neményi Mária: Biológia vagy kultúra? Termékenységgel kapcsolatos szerepviselkedések a roma nők körében. In: A cigányok Magyarországon. [Szerk.]: Glatz Ferenc. – Bp. : MTA, 1999. – p. 103-136.
 25. Neményi Mária: Terhesség, szülés, gyermekgondozás. /Cigány anyák az egészségügy kapcsolatrendszerében/. In: Esély. – 1998. 2. sz. – p. 20-56.
 26. Osztojkán Béla: A cigányság jelenlegi állapota, élethelyzete, életérzése a cigányság és a többség viszonya. In: Periférián. [Szerk.]: Vajda Imre. – Bp. : Ariadne Kulturális Alapítvány, 1997. – 2. köt. Kérdések és válaszok. – p. 186-197.
 27. Pálinkás János: Barlang-rajzok. /A szomolyai barlanglakókról./ 1997 In: Kult. és Köz. – 1998. 2. sz. – p. 43-52.
 28. Szuhay Péter: Cigány kultúra. A magyarországi cigány etnikai csoportok kulturális integrációjáról és a nemzeti kultúra megalkotásáról. In: Periférián. [Szerk.]: Vajda Imre. – Bp. : Ariadne Kulturális Alapítvány, 1997. – 2. köt. Kérdések és válaszok. – p. 44-87.
 29. Szuhay Péter: A magyarországi romákról. In: Mérleg /Ausztria/. – 2000. 1. – p. 84-105.
 30. Szűcs Zoltán: Adalékok a cigány háztartások anyagi viszonyaihoz. In: Stat. Szle. – 1997. 4-5. sz. – p. 349-367.
 31. Vadászi Bálint: Cigány telepek - közegészségügyi rizikó. In: Phralipe. – 1999. 5. – p. 24-26.
Könyvek
 1. Babusik Ferenc: Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon. – Budapest: L'Harmattan, [2005]. – 276 p.
 2. Bárány Zoltán: A kelet-európai cigányság. Rendszerváltás, marginalitás és nemzetiségi politika. – Bp. : Athenaeum 2000 Kiadó, 2003. – 384 p. – Bibliogr. p. 347-367.
 3. A cigányok Magyarországon. [Szerk.]: Glatz Ferenc. [Összeáll.]: Kemény István. – Bp. : MTA, 1999. – 270 p.
 4. A cigányság társadalomismerete. - Pécs : Iskolakultúra [Szerk.], 2002. – 232 p.
 5. Erostyák Zoltán: Phrala sam : tanulmányok a szentetornyai cigányokról. – Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2004. – 195 p.
 6. Forray R. Katalin : Cigány gyermekek szocializációja : család és iskola. – [Budapest] : Aula, 1998. – 391 p.
 7. Gulyás Sándor: Cigánygyerekek hátrányai és esélyei. – 2. kiad. – Bp. : Tankvk., 1981, cop. 1976. – 217 p.
 8. Kemény István: A magyarországi cigányság, 1971-2003. – Budapest : Gondolat, MTA, Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2004. – 192 p.
 9. Kertesi Gábor : A cigány népesség Magyarországon : dokumentáció és adattár. – Budapest : Socio-Typo, 1998. – 467 p.
 10. Ladányi János : A kirekesztettség változó formái : közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata. – Budapest : Napvilág, 2004. – 189 p.
 11. A magyarországi cigány népesség helyzete / MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. – Budapest : Gondolat, MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2004.
 12. A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején : kutatási gyorsjelentések / szerk. Kállai Ernő. – Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2003. – 145 p.
 13. A magyarországi romák. [Szerk.]: Kemény István. – Bp. : Útmutató K., 2000. – 128 p.
 14. Pomogyi László : Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. – Budapest : Osiris, Századvég, 1995. – 298 p.
 15. A romák esélyei Magyarországon : aluliskolázottság és munkaerőpiac – a cigány népesség esélyei Magyarországon. – [Budapest] : Kávé K. : Delphoi Consulting, 2002. – 324 p. 
 1. Szikszai Zsuzsa: Gyermekáldás Taktaharkányban, Taktakenézen, Kocsordon és Nyírmeggyesen. – Szekszárd : Romológiai Kutint., 2004. – 135 p. 
 1. Szirtesi Zoltán: Cigányságunk. – Szeged : Bába, 2004. – 88, [2] p.
 1. Szuhay Péter: A magyarországi cigányok kultúrája. Etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Bp., Panoráma, 1999. 205 p.
 2. Tér és terep : tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. – Budapest : Akad. K., 2002. – 476 p. 
 1. Thomasius, Jacobus – Fritschius, Ahasverus – Enessey György: A cigányok. Három korai tanulmány a cigányokról. [Vál.]: Magyar László András. [Előszó]: Magyar László András. [Közreműködő]: Magyar László András. Bp., Orpheusz Kvk., 1998. – 104 p.
 1. Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban. – Abaliget : Lámpás, 1993 [!1994]. – 173 p.