Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány

A bizottmány megválasztására október 26-án került sor a debreceni városházán. A megállapodás értelmében kora délután a városháza tanácstermében gyűltek össze a pártbizottság vezetői, a debreceni diákok képviselői, a katonai alakulatok és az üzemi munkástanácsok küldöttei, mintegy két-háromszáz fő. A városháza előtt a Vöröshadsereg utcán néhány ezer fős tömeg kísérte figyelemmel az események alakulását. A feszültséggel és indulatokkal teli, már-már anarchiába torkolló tanácskozás kisebb vita után elfogadta Für Lajos - történelmi példára hivatkozó - szervezeti javaslatát. Eszerint a megválasztandó Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány elnökségre, titkárságra és szekciókra tagolódik. Az operatív irányítás az elnökség és a titkárság feladata, a karhatalmi, szervezési, élelmezési, jogi, tájékoztatási, adminisztratív, gépkocsis szekciók feladata pedig az igazgatás. A politikai irányvonal meghatározása az üzemek, intézmények, szervezetek küldötteiből álló, közel háromszáz tagú plénum feladata. Az estébe nyúló tanácskozáson az elnökség tagjává Csorba László alezredest, helyőrségparancsnokot, Kovács Béla levéltárost és Nagy Gábort, a vagongyár munkástanácsának tagját választották meg. Az elnökség körüli titkári teendőket Für Lajos történész, egyetemi tanársegéd látta el, a titkárság tagja Vass Imre vasutas, Szilágyi Imre, az építőipari vállalat munkástanácsának tagja, és Dede László vegyész, egyetemi tanársegéd lett. A választás során - az előző napi megállapodással ellentétben - a pártbizottság tagjai nem kerültek be a bizottmány vezetői, illetve tagjai közé.

<< vissza

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Petőfi Sándor
Debreceni Városi Könyvtár 4024 Debrecen, Piac u. 68. Telefon: 52/502-430 Fax: 52/537-609 E-mail: info@dbvk.hu