Archív felvételek

A HÚSZ PONTOS KÖVETELÉS

1. Vegyék komolyan és hozzák nyilvánosságra a fiatalság politikai és egyéb követeléseit!
2. Hívják össze a KV ülését azonnal, a sztálinista politikában kompromittáltakat váltsák le! Elsosorban Andics Erzsébetre, Szalai Bélára és Friss Istvánra gondolunk.
3. Nagy Imre elvtársat helyezzék vissza párt- és állami funkcióba!
4. Farkas Mihály és társai perét tárgyalják nyilvánosan, az elmúlt évek pereinek anyagát adják ki!
5. Rákosi Mátyást fosszák meg minden funkciójától, magyar állampolgárságától!
6. Politikai perekben szüntessék meg a halálbüntetést!
7. Vezessék be az általános, titkos, személyre szóló választási rendszert!
8. A Magyar Népköztársaság címere a Kossuth-címer legyen, és sportolóink már ezzel menjenek az olimpiára!
9. Nyilvánítsák piros betűs ünneppé március 15-ét, és mártírok napjává október 6-át!
10. Hozzák nyilvánosságra a magyar uránérc sorsát!
11. Emberibb életmódot követelünk a munkásoknak, emeljék a reálbéreket! A parasztság érdekében csökkentsék az adót, töröljék el a beadást, hogy megszűnjön a parasztság bizalmatlansága és fellendülhessen a termelés.
12. Csökkentsék a mamutfizetéseket, s emeljék a minimális fizetéseket!
13. Vizsgálják felül az eddigi államközi szerződéseket, feltételeiket hozzák nyilvánosságra, és jövőben ilyeneket csak az Országgyűlés jóváhagyásával kössenek!
14. Közöljék az eddigi jóvátétel összegét és megoszlását!
15. A Magyar Népköztársaság külpolitikája minden országgal szemben a teljes egyenjogúság és szuverenitás alapján álljon!
16. Illetékes nemzetközi fórumon foglalkozzanak a romániai és más külföldi államokban élo magyarok ügyével!
17. A kormány lépjen érintkezésbe a népi demokráciák, Ausztria és Jugoszlávia kormányával egy közép-európai konföderáció megvizsgálása céljából!
18. A magyar-szovjet kapcsolatokat, a szovjet hadsereg kivonásának ügyét, a belügyi és gazdasági függetlenség kérdését a Szovjetunióban lévo hadifoglyok hazahozatalának ügyét azonnal rendezzék!
19. Sajtószabadságot és a rádió zavarásainak megszüntetését!
20. Szolidaritásunkat fejezzük ki a lengyel nép, a Lengyel Egyesült Munkáspárt új politikája iránt.

<< vissza

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Petőfi Sándor
Debreceni Városi Könyvtár 4024 Debrecen, Piac u. 68. Telefon: 52/502-430 Fax: 52/537-609 E-mail: info@dbvk.hu